DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2014-2(69)-85-88

ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНЕВОВМІСНИХ СПОЛУК В ДИЗЕЛЯХ ТРАНСПОРТНИХ МАШИН

Юрій Феодосійович Гутаревич, Анатолій Олександрович Корпач, Олександр Дмитрович Філоненко, Євген Васильович Шуба

Анотація


Наведено аналіз літературних джерел щодо використання водневовмісних сполук в дизелях. Визначено можливість використання водневовмісних сполук в дизелях транспортних машин та їх вплив на паливну економічність, енергетичні та екологічні показники відпрацьованих газів.


Ключові слова


транспортні машини; дизель; водневовмісні сполуки; екологічні показники; паливна економічність

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахман Н.Н. Горение гетерогенных конденсированных систем / Н.Н. Бахман, А.Ф. Біляєв. – M. :Наука, 1967. – 226 с.

Екологія та автомобільний транспорт : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / Ю.Ф. Гутаревич, Д.В. Зеркалов та ін. – К. : Арістей, 2008. – 296 с.

Канарёв Ф.М. Начала физхимии микромира : монография / Ф.М. Канарёв . – 2010. – 1050 с.

Застосування водню для двигунів автомобільного транспорту. Атомно-воднева енергетика / А.І. Міщенко, А.В. Білогуб, В.Д. Савицький. та ін. – 1988. – Вип. 8. – С. 115–135.

Сорокін А.І. Порівняльний аналіз двигунів внутрішнього згоряння і енергоустановок на паливних елементах / А.І. Сорокін, Г.К. Мирзоєв. // Праці Другого Всеросійського Семінару. – Новосибірськ, Росія, 2003.

Коротеєв А.С. Перспективи використання водню в транспортних засобах, Водневий транспорт: Безпека, економіка / А.С. Коротеєв, В.В. Миронов, В.А. Смоляров // International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology ISJAEE. – 2004. – № 1 (9). – C. 5–13.

Сирота А.А. Повишение экономичности судовых ДВС путем использования водорода в качестве добавок к топливу / А.А. Сирота. – Двигатели внутренего сгорания. – Харьков : НТУ ХПИ. – 2006. – Вип. 1. – 166 с.

Каменев В.Ф. Теоретичні та експериментальні дослідження роботи двигуна на дизельно-водневих паливних композиціях / В.Ф. Каменев, В.М. Фомін, Н.А. Хрипач // International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology ISJAEE. – 2005. – № 7 (27). – С. 32–42.

Фомін В.М. Водород как химический реагент в кинетическом механизме образования углерода в дизеле / В.М. Фомін, Р.Р. Хакимов, Д.В. Шевченко // Международный научно-технический журнал «Транспорт на альтернативном топливе». – 2011. – № 3 (21). – С. 10–14.

Тимошевський Б.Г. Вплив на робочі характеристики ДВЗ домішок водню на основі рідкого палива / Б.Г. Тимошевський, М.Р. Ткач, Д.О. Шалапко // Тези доповідей / Міжнародна науково-технічна конференція. Суднова енергетика: стан та проблеми. – 2011.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Юрій Феодосійович Гутаревич, Анатолій Олександрович Корпач, Олександр Дмитрович Філоненко, Євген Васильович Шуба

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.