ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНЕВОВМІСНИХ СПОЛУК В ДИЗЕЛЯХ ТРАНСПОРТНИХ МАШИН

Юрій Феодосійович Гутаревич, Анатолій Олександрович Корпач, Олександр Дмитрович Філоненко, Євген Васильович Шуба

Анотація


Наведено аналіз літературних джерел щодо використання водневовмісних сполук в дизелях. Визначено можливість використання водневовмісних сполук в дизелях транспортних машин та їх вплив на паливну економічність, енергетичні та екологічні показники відпрацьованих газів.


Ключові слова


транспортні машини; дизель; водневовмісні сполуки; екологічні показники; паливна економічність

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахман Н.Н. Горение гетерогенных конденсированных систем / Н.Н. Бахман, А.Ф. Біляєв. – M. :Наука, 1967. – 226 с.

Екологія та автомобільний транспорт : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / Ю.Ф. Гутаревич, Д.В. Зеркалов та ін. – К. : Арістей, 2008. – 296 с.

Канарёв Ф.М. Начала физхимии микромира : монография / Ф.М. Канарёв . – 2010. – 1050 с.

Застосування водню для двигунів автомобільного транспорту. Атомно-воднева енергетика / А.І. Міщенко, А.В. Білогуб, В.Д. Савицький. та ін. – 1988. – Вип. 8. – С. 115–135.

Сорокін А.І. Порівняльний аналіз двигунів внутрішнього згоряння і енергоустановок на паливних елементах / А.І. Сорокін, Г.К. Мирзоєв. // Праці Другого Всеросійського Семінару. – Новосибірськ, Росія, 2003.

Коротеєв А.С. Перспективи використання водню в транспортних засобах, Водневий транспорт: Безпека, економіка / А.С. Коротеєв, В.В. Миронов, В.А. Смоляров // International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology ISJAEE. – 2004. – № 1 (9). – C. 5–13.

Сирота А.А. Повишение экономичности судовых ДВС путем использования водорода в качестве добавок к топливу / А.А. Сирота. – Двигатели внутренего сгорания. – Харьков : НТУ ХПИ. – 2006. – Вип. 1. – 166 с.

Каменев В.Ф. Теоретичні та експериментальні дослідження роботи двигуна на дизельно-водневих паливних композиціях / В.Ф. Каменев, В.М. Фомін, Н.А. Хрипач // International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology ISJAEE. – 2005. – № 7 (27). – С. 32–42.

Фомін В.М. Водород как химический реагент в кинетическом механизме образования углерода в дизеле / В.М. Фомін, Р.Р. Хакимов, Д.В. Шевченко // Международный научно-технический журнал «Транспорт на альтернативном топливе». – 2011. – № 3 (21). – С. 10–14.

Тимошевський Б.Г. Вплив на робочі характеристики ДВЗ домішок водню на основі рідкого палива / Б.Г. Тимошевський, М.Р. Ткач, Д.О. Шалапко // Тези доповідей / Міжнародна науково-технічна конференція. Суднова енергетика: стан та проблеми. – 2011.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2014-2(69)-85-88

Copyright (c) 2016 Юрій Феодосійович Гутаревич, Анатолій Олександрович Корпач, Олександр Дмитрович Філоненко, Євген Васильович Шуба

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.