ВАЛІДАЦІЯ УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ КОМПЛЕКТУЮЧИХ АТЗ

Андрій Іванович Коробко, Ольга Олександрівна Назарько, Юлія Андріанівна Радченко, Віталій Сергійович Шеїн

Анотація


В статті викладена модель процесу оцінювання придатності (валідації) і верифікації випробувального устаткування з точки зору процесного підходу. Наведено стандартні операційні процедури валідації стенду для випробувань фрикційних пар.


Ключові слова


валідація; верифікація; випробування; фрикційні пари

Повний текст:

PDF

Посилання


Системи управління якістю. Основні положення і словник термінів : ДСТУ ISO 9000:2007 (ISO 9000:2007, IDT). – Чинний від 2007-07-01. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – VI, 26 с.

Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій : ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005, IDT). – Чинний від 2007-07-01. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – VI, 26 с.

Александровская Л.Н. Теоретические основы испытаний и экспериментальная отработка сложных технических систем / Л.Н. Александровская, В.И. Круглов, A.M. Шолом. – М. : Логос, 2002. – 748 с.

Мосин Н.С. Разработка методики управления качеством испытательного оборудования в процессе эксплуатации : дис. … к.т.н. : 05.02.23 / Мосин Николай Сергеевич. – М., 2010. – 142 с.

Системи управління якістю. Вимоги : ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008, IDT). – Чинний від 2009-09-01. – К. : Держспоживстандарт України, 2009. – VIII, 28 с.

Федюкин В.К. Основы квалиметрии. Управление качеством продукции : учеб. пособие / В.К. Федюкин. – М. : Информационно-издательский дом «Филинъ», 2004. – 296 с.

Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювань. – Ч. 1. – Основні положення та визначення : ДСТУ ГОСТ ISO 5725.1:2005 (ISO 5725.1, IDT). – Чинний від 2006-07-01. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 31 с.

Пат. 72709 Україна, МПК B 60 T 17/22 (2006.01). Універсальний стенд для випробування фрикційних пар гальмівних механізмів / М.А. Подригало, М.М. Альокса, Ю.В. та ін. ; заявник Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – № u 2012 01920; заявл. 20.02.12; опубл. 27.08.12, Бюл. № 16.

Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження змінних гальмових накладок у зборі і гальмових накладок барабанних гальмових механізмів колісних транспортних засобів та їхніх причепів : ДСТУ UN/ECE R 90-01:2005 (UN/ECE R 90-01:2001, IDT). – Чинний від 2006-07-01. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 29 с.

Статистичні методи. Контрольні карти Шухарта : ДСТУ ISO 8258:2001 (ISO 8258-91, IDT). – Чинний від 2003-07-01. – К. : Держспоживстандарт України, 2003. – IV. – 26 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2014-2(69)-129-134

Copyright (c) 2016 Андрій Іванович Коробко, Ольга Олександрівна Назарько, Юлія Андріанівна Радченко, Віталій Сергійович Шеїн

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.