DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2014-2(69)-198-203

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Сергій Володимирович Цимбал

Анотація


Запропоновано методику визначення стратегій розвитку підприємств автомобільного транспорту. Детально розглянуте саме поняття «стратегії розвитку» та процеси стратегічного управління. Обґрунтовано застосування імітаційного моделювання на реальному автотранспортному підприємстві. Визначено оптимальні стратегії розвитку для досліджуваного підприємства та за допомогою методу експертних оцінок встановлено раціональні варіанти розвитку. Проведено моделювання та визначено варіант розвитку, який принесе максимальний прибуток при його реалізації.


Ключові слова


стратегія; управління; розвиток; підприємство; транспорт

Повний текст:

PDF

Посилання


Кунц Р. Стратегия диверсификации и успех предприятия / Р.Кунц // Проблемы теории и практики управления. – 1994. – № 1. – С. 96–100.

Немченко Г. Диверсификация производства: цели и направления деятельности / Г. Немченко, С.Донецкая, К.Дьяконов // Проблемы теории и практики управления. – 1998. – № 1.

Аронов А.М. Виды диверсифицированных компаний и объединений и их организационные структуры / А.М. Аронов. – СПб. : СПбГУЭФ, 2001.

Вершинин Ю.Б. Формирование стратегии диверсификации промышленного предприятия : дис. ...

канд. экон. наук : 08.00.05 / Вершинин Юрий Борисович. –

Ульяновск, 2004.

Фунтов В.Н. Управление проектами развития фирмы: теория и практика / В.Н. Фунтов. – Спб. : Питер, 2009. – 456 с.

Управление проектами с Primavera : учебное пособие / В.В. Трофимов, В.Н. Иванов М.К. Казаков и др. – СПб. : СПбГУЄФ, 2006. – 214 с.

Бідняк М.Н. Виробничі системи на транспорті: теорія та практика : монографія / М.Н. Бідняк, В.В. Біліченко. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 176 с.

Біліченко В.В. Вибір стратегій диверсифікації на автомобільному транспорті / В.В. Біліченко, С.В. Цимбал // Вестник Харьковского нац. автомобильно-дорожного ун-та. – Харьков, 2005. – № 30. – С. 162–164.

Цимбал С.В. Формування стратегій диверсифікації підприємств автомобільного транспорту / С.В. Цимбал // Вісник Східно-українського нац. ун-ту імені Володимира Даля. – 2009. – № 11 (141). – С. 234–238.

Цимбал С.В. Розробка та реалізація проекту диверсифікації автотранспортного підприємства / С.В. Цимбал // Вісник Вінницького політехнічного ін-ту. – 2009. – № 6. – С. 69–73.

Біліченко В.В. Методика визначення базових параметрів автобусних маршрутів загального користування / В.В. Біліченко, С.В. Цимбал // Вісник СевНТУ / Серія : Машинобудування та транспорт : зб. наук. пр. – Севастополь, 2012. – № 134. – С. 230–233.

Біліченко В.В. Розробка методики вибору стратегій диверсифікації підприємств автомобільного транспорту / В.В. Біліченко, С.В. Цимбал // Вісник СевНТУ / Серія : Машинобудування та транспорт : зб. наук. пр. – Севастополь, 2013. – № 142. – С. 190–194.

Чемоданов П.А. Побудова компановки шпинделя верстата з канатним гасінням віброколивань для обробки та розпилювання камяних виробів / Вісник ЖДТУ. Технічні науки .-2014.-1(68).-С. 17-21


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Сергій Володимирович Цимбал

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.