№ 2(61) (2012)

Зміст

Машинознавство

ГАЗОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ PDF
Владислав Юрійович Балюк, Андрій Володимирович Ільченко, Микола Михайлович Маяк, Василь Миколайович Михайленко 3-8
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВІБРАЦІЙНО-ВІДЦЕНТРОВОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ PDF
Богдан Матвійович Гевко, Олександр Михайлович Кондратюк 9-14
ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ КОМБІНОВАНОГО РОЗТОЧУВАННЯ ГЛИБОКИХ ОТВОРІВ ТОНКОСТІННИХ ЦИЛІНДРІВ PDF
Петро Дмитрович Кривий, Володимир Васильович Крупа 15-25
КОМБІНОВАНА ФІНІШНА ОБРОБКА ДЕТАЛЕЙ З ПОВЕРХНЕВИМ ЛЕГУВАННЯМ СПОСОБОМ МЕТАЛОПЕРЕНОСУ PDF
Володимир Юхимович Лоєв, Євген Вікторович Салогуб 26-32
ДИНАМІКА ПРОЦЕСУ ТОРЦЕВОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ ПРИ ЗНОШУВАННІ РІЗАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ PDF
Петро Петрович Мельничук, Ярослав Анатолійович Степчин 33-40
ФРАКТАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ ПОВЕРХНІ ГЕТЕРОСТРУКТУР CdX Hg1XTe - Zn0.04Cd0.96Te , ЩО СФОРМОВАНІ ОСАДЖЕННЯМ З РІДКОЇ ФАЗИ PDF
Павло Петрович Москвін, Олександр Анатолійович Гутніченко, В'ячеслав Борисович Крижанівський, Любомир Васильович Рашковецький 41-47
МЕТОД КОНТРОЛЮ ВИТРАТ КИСНЮ ПАЛЬНИКІВ ПО ПОТОКУ ВИПРОМІНЮВАННЯ ПОЛУМ’Я ПРИ СПАЛЮВАННІ ПРОПАН-БУТАНУ PDF
Володимир Матвійович Ночвай 48-52
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ НАПРУЖЕНЬ НАВКОЛО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ ШПУРУ ПРИ СТАТИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ КАМ’ЯНОГО БЛОКА PDF
Костянтин Костянтинович Ткачук, Костянтин Нифонтович Ткачук, Тетяна Володимирівна Гребенюк, Петро Захарович Луговий 53-58

Прилади

ВИЗНАЧЕННЯ ВОЛОГОСТІ ЗЕРНА ЗА ЗАТУХАННЯМ НВЧ ПОТУЖНОСТІ PDF
Василь Борисович Бенедицький, Лілія Юріївна Козак, В'ячеслав Пилипович Манойлов 59-65
АЛГОРИТМ СТИСНЕННЯ ЦИФРОВИХ КАРТ РАСТРОВОЇ МОДЕЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ СКАЛЯРНОГО КВАНТУВАННЯ PDF
Володимир Володимирович Воротніков, Ігор Володимирович Гуменюк 66-70
РОЗРАХУНОК СИМЕТРУВАННЯ НАПРУГ У ТРИФАЗНИХ МЕРЕЖАХ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ФРИЗЕ PDF
Віталій Васильович Гніліцький, Олександр Анатолійович Поліщук 71-74
ДОСТАТНЯ УМОВА ІНФОРМАТИВНОСТІ ПАРАМЕТРА ДІАГНОСТИКИ СКЛАДНОЇ РАДІОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
Максим Олексійович Гуменюк 75-79
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ SAB 3000 PDF
Микола Федорович Єфремов, Віталій Миколайович Єфремов, Юрій Миколайович Єфремов 80-85
СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОШЕННЯ РІЗНИЦІ ДОПЛЕРІВСЬКИХ ЗСУВІВ ЧАСТОТ У ПАСИВНИХ РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ PDF
Руслан Миколайович Жовноватюк 86-91
АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ КРАТНОСТІ МАНІПУЛЯЦІЇ ФАЗОМАНІПУЛЬОВАНИХ СИГНАЛІВ З НЕВІДОМИМИ ПАРАМЕТРАМИ PDF
Олександр Анатолійович Нагорнюк 92-98
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕРАКТИВНОГО КЕРУВАННЯ В НАСОСНИХ УСТАНОВКАХ PDF
Олег Вікторович Пісемський, Олег Ігорович Рибачук, Олег Феліксович Соколовський 99-103
АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИРОБІВ З ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ НА ОСНОВІ ФРАКТАЛЬНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЇХ ВІДЕОЗОБРАЖЕНЬ PDF
Юрій Олександрович Подчашинський, Ларина Олексіївна Чепюк, Оксана Олександрівна Шаповалова 104-112
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ВАРІАНТІВ ПОБУДОВИ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ PDF
Михайло Михайлович Проценко 113-117
МЕТОДОЛОГІЯ СЦЕНАРНОГО АНАЛІЗУ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ КОСМІЧНИМИ АПАРАТАМИ PDF
Ігор Васильович Пулеко, Олександр Ростиславович Рихальський, Павло Петрович Топольницький, Віктор Олександрович Чумакевич 118-127
АНАЛІЗ МЕТОДІВ І СПОСОБІВ ЗМЕНШЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОВЕРХНІ РОЗСІЮВАННЯ АНТЕННИХ СИСТЕМ PDF
Ольга Леонідівна Сидорчук 128-137
АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИБОРУ РЕЛЕВАНТНИХ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗАДАНИХ РАЙОНІВ ЗЕМЛІ PDF
Петро Васильович Фриз, Олександр Михайлович Кондратов 138-146

Інформатика

ПРОЦЕС ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ДЛЯ GRID-СИСТЕМ З НЕВІДЧУЖУВАНИМИ РЕСУРСАМИ PDF
Олександр Михайлович Динильченко, Тарас Амурович Узденов 147-153
СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ПАМ’ЯТІ У СИСТЕМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ PDF
Михайло Венедиктович Козлов 154-158

Розробка корисних копалин

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПРОЦЕСУ АЛМАЗНО-КАНАТНОГО РІЗАННЯ ПРИРОДНОГО ОБЛИЦЮВАЛЬНОГО КАМЕНЮ PDF
Сергій Іванович Башинський 159-163
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ВИРОБІВ З ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ ТВЕРДІЮЧИМИ КОМПОЗИЦІЯМИ PDF
Олександр Валерійович Камських, Андрій Вікторович Панасюк, Артур Миколайович Махно 164-170
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ КУТОВОЇ ШВИДКОСТІ ПАДІННЯ МОНОЛІТУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ ТА ПОЛОЖЕННЯ В ПРОСТОРІ PDF
Валентин Вацлавович Коробійчук 171-173
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ДЕКОРАТИВНОСТІ В МАСИВАХ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ PDF
Андрій Олексійович Криворучко, Григорій Миколайович Ломаков 174-180
ВЗАЄМОДІЯ СВЕРДЛОВИННИХ ЗАРЯДІВ ЗА УМОВ РІЗНОСПРЯМОВАНОГО ІНІЦІЮВАННЯ PDF
Володимир Петрович Савчук 181-184
ОЦІНКА ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРНИХ ТА ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ КУР’ЯНІВСЬКОГО РОДОВИЩА ПІРОФІЛІТОВИХ СЛАНЦІВ PDF
Олександр Миколайович Толкач, Руслан Вадимович Соболевський 185-189