№ 3(50) (2009)

Зміст

Машинознавство

ФОРМУВАННЯ НАНОСТРУКТУРНИХ ПОКРИТТІВ НІТРИДУ ТИТАНУ НА ТВЕРДОСПЛАВНИХ РІЗАЛЬНИХ ІНСТРУМЕНТАХ PDF
Володимир Петрович Бойко, Максим Олексійович Бондаренко, Георгій Вікторович Канашевич, Юрій Іванович Коваленко, Максим Петрович Рудь 3-5
МЕТОДИКА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ PDF
Сергій Петрович Вислоух 25-31
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПРИ СТВОРЕННІ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ РІЖУЧИХ ІНСТРУМЕНТІВ PDF
Олександр Георгійович Дерев’янченко, Руслан Геннадійович Доліщинський, Дмитро Олександрович Криницин 32-37
ПРОГНОЗУВАННЯ ДЕФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ СИЛ ТЕРТЯ НА КОНТАКТНИХ ПОВЕРХНЯХ РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТА PDF
Вільям Олександрович Залога, Ольга Олександрівна Залога, Дмитро Володимирович Криворучко 38-45
ВПЛИВ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ НА ТОЧНІСТЬ БАЗУВАННЯ ЗАГОТОВКИ У ТРИКУЛАЧКОВОМУ САМОЦЕНРУЮЧОМУ ПАТРОНІ PDF
Олександр Валеріанович Литвин 46-50
ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНОСТІ ЮВЕНІЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ ДЛЯ ПОВЕРХНЕВОГО ЛЕГУВАННЯ РОЗРОБЛЕНОЮ КОНСТРУКЦІЄЮ ТОРЦЕВОГО ІНСТРУМЕНТА PDF
Володимир Юхимович Лоєв, Петро Петрович Мельничук, Євген Вікторович Салогуб 51-55
ПОБУДОВА КОМПОНОВКИ ТА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ОСНОВНИХ ВУЗЛІВ ВЕРСТАТА ДЛЯ ОБРОБКИ СКЛАДНОПРОФІЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ВИРОБІВ З КАМЕНЮ PDF
Петро Арисович Чемоданов 56-66
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ГРАВІРУВАЛЬНО-ФРЕЗЕРНОГО ВЕРСТАТА З ЧПУ ПРИ ФРЕЗЕРУВАННІ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ PDF
Володимир Євгенович Юмашев 67-70

Моделювання та автоматизоване проектування радіоелектронних приладів і систем

ОЦІНКА ПОХИБКИ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ І ПРОЦЕСІВ СИСТЕМОЮ ПРЯМИХ І ЗВОРОТНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ СПЕКТРІВ PDF
Володимир Леонідович Баранов, Руслана Михайлівна Костюченко, Катерина Валеріївна Молодецька 71-76
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ І БІОМАСИ ФІТОПЛАНКТОНУ НА ОСНОВІ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ PDF
Олена Миколаївна Безвесільна, Тетяна Олександрівна Єльнікова, Юрій Олександрович Подчашинський 77-84
ДОСЛІДЖЕННЯ НА ЕОМ ВПЛИВУ АМПЛІТУДНИХ ЗНАЧЕНЬ ВІБРОПРИСКОРЕНЬ ТА КОЕФІЦІЄНТА ДЕМФУВАННЯ НА РОБОТУ БАЛІСТИЧНОГО ГРАВІМЕТРА ПРИ РІЗНИХ ЗНАЧЕННЯХ ЧАСТОТ ЗБУРЕНЬ PDF
Олена Миколаївна Безвесільна, Жанна Михайлівна Кондратюк, Анна Анатоліївна Остапчук 85-89
КЛАСИФІКАЦІЯ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДИФІКОВАНОГО МЕТОДУ КАРТ, ЩО САМООРГАНІЗУЮТЬСЯ PDF
Чен Болинь, Ігор Васильович Пулеко 90-95
ПРО ЗАДАЧУ ОПТИМІЗАЦІЇ НА ГРАФАХ PDF
Ірина Володимирівна Гаращенко 96-100
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНОГО СКЛАДУ СИГНАТУРИ ПРИ ВЕДЕННІ РАДІОТЕХНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ PDF
Максим Олексійович Гуменюк, Руслан Миколайович Жовноватюк, Ігор Миколайович Сащук 101-107
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ШТРАФНИХ ФУНКЦІЙ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ МІНІМАКСНОЇ ЗАДАЧІ РОЗМІЩЕННЯ ДЖЕРЕЛ PDF
Олександр Миколайович Данильченко, Олег Миколайович Моргалюк, Світлана Іванівна Яремчук 108-116
МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ВИБОРУ РУШІЙНОЇ УСТАНОВКИ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА PDF
Микола Володимирович Зосимович, Інна Іванівна Сугоняк 117-121
ПОХИБКИ ГІРОГОРИЗОНТУ З КОРЕКЦІЄЮ ІНДУКЦІЙНИМИ СТРУМАМИ В АКУСТИЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Ольга Яківна Ковалець 122-129
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПОТЕНЦІАЛЬНОГО ПОЛЯ ДАТЧИКА ЗАРЯДУ ЛІЧИЛЬНИКА АЕРОІОНІВ PDF
Оксана Леонідівна Коренівська, Петро Петрович Мартинчук 130-137
ВИЗНАЧЕННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ПОХИБОК ІНЕРЦІАЛЬНОЇ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА НЕРУХОМІЙ ОСНОВ PDF
Ігор Вацлавович Коробійчук 138-142
ТОЧНИЙ АЛГОРИТМ РОЗВ’ЯЗКУ ЗАГАЛЬНОЇ ЗАДАЧІ КОМІВОЯЖЕРА PDF
Антон Юрійович Левченко, Анатолій Васильович Панішев 143-146
МАЛОГАБАРИТНА РУПОРНА АНТЕНА КРУГОВОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ ЗІ ЗМЕНШЕНОЮ ЕПР PDF
В'ячеслав Пилипович Манойлов, Ольга Леонідівна Сидорчук 147-152
МЕТОДИКА ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ МІСЦЕВИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ РІЗНОТИПНИХ ЗАСОБІВ PDF
Антон Леонідович Мельник, Олексій Олександрович Писарчук 153-160
ПРО ОДНЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗАДАЧІ КОМІВОЯЖЕРА PDF
Андрій Васильович Морозов 161-171
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРЕБЕНЕВИХ РУПОРНИХ АНТЕН З КРИВОЛІНІЙНИМИ ТВІРНИМИ PDF
Володимир Володимирович Павлюк 172-180
ПРОСТОРОВО-СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ШИРИНИ СПЕКТРА РАДІОВИПРОМІНЮВАНЬ PDF
Валентин Григорович Ципоренко 181-184
ЦИФРОВИЙ МЕТОД ШИРОКОСМУГОВОГО СПЕКТРАЛЬНОГО ДИСПЕРСІЙНО-КОРЕЛЯЦІЙНОГО ПЕЛЕНГУВАННЯ РАДІОВИПРОМІНЮВАНЬ PDF
Віталій Валентинович Ципоренко 185-193