№ 4(43) (2007)

Зміст

Машинознавство

КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТІ ЛІНІЙНИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ ЛІНІЙНИХ ПРЕЦИЗІЙНИХ НАПРАВЛЯЮЧИХ PDF
Альона Вікторівна Бєлова 3-9
МОДЕЛЮВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС ДОСЛІДЖЕННЯ НА РОЗТЯГ БІОСУМІСНОЇ КЕРАМІКИ З ГІДРОКСИЛАПАТИТУ PDF
Ольга Іванівна Грабар 10-14
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІНИ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНІЗМУ ПОРШНЕВОГО ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ PDF
Іван Григорович Грабар, Андрій Володимирович Ільченко, Володимир Олександрович Ломакін 15-25
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕНОВАЦІЙНОГО ЗНОШУВАННЯ ПАРИ ТЕРТЯ ПОРШНЕВЕ КІЛЬЦЕ - ГІЛЬЗА ЦИЛІНДРА ПРИ ЗАВОДСЬКОМУ РЕМОНТІ СИЛОВОЇ УСТАНОВКИ PDF
Віктор Дмитрович Зонов 26-30
ПРОЕКТУВАННЯ ТЕНЗОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ ТА КОНТРОЛЮ PDF
Юрій Олександрович Кубрак 31-35
ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНИХ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НА СТАТИЧНІ КУТИ ВІДРІЗНИХ ФРЕЗ ІЗ РІЗНОНАПРАВЛЕНИМИ ЗУБЦЯМИ І СТРУЖКОВИМИ КАНАВКАМИ ЗМІННОЇ ГЛИБИНИ PDF
Сергій Володимирович Майданюк, Віталій Георгійович Панчук 36-41
МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ТОВЩИНИ ВАКУУМНО-ПЛАЗМОВИХ ПОКРИТТІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У МАШИНОБУДУВАННІ PDF
Валентин Анатолійович Рудніцький 42-47
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО АЛГОРИТМУ В СХЕМАХ БАГАТОАГРЕГАТНИХ НАСОСНИХ УСТАНОВОК PDF
Олег Феліксович Соколовський 48-54
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ РОБОТОТЕХНІКИ PDF
Василь Борисович Струтинський, Володимир Євгенович Юмашев, Олександр Михайлович Кравець 55-60

Прилади

СИСТЕМАТИЧНІ ПОХИБКИ ГІРОСКОПІЧНОГО ГРАВІМЕТРА В РАЗІ ВИПАДКОВИХ ПОСТУПАЛЬНИХ І КУТОВИХ ВІБРАЦІЙ ОСНОВИ PDF
Олена Миколаївна Безвесільна 61-64
ПЕРСПЕКТИВНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПОЛЬОТОМ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ PDF
Ігор Давидович Варламов, Альберт Миколайович Воронін, Юрій Іванович Міхєєв 65-70
ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИГНАЛІВ З МОЖЛИВІСТЮ ВІДНОВЛЕННЯ ЇХ ВІДЛІКІВ PDF
Андрій Володимирович Гнатюк, Олександр Миколайович Кубрак, Юрій Вікторович Пойта 71-79

Інформатика

ЕВРИСТИЧНИЙ АЛГОРИТМ ПОШУКУ КІСТЯКА МІНІМАЛЬНОЇ ВАГИ З МІНІМАЛЬНОЮ КІЛЬКІСТЮ ВИСЯЧИХ ВЕРШИН PDF
Ірина Володимирівна Гаращенко 80-83
АЛГОРИТМ ПОШУКУ МНОЖИНИ РОЗВ'ЯЗКІВ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ЗАДАЧІ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
Олексій Миколайович Подоляка, Оксана Олександрівна Подоляка 84-90
МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Інна Іванівна Сугоняк 91-99
МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ У ПРОСТОРІ СТАНІВ PDF
Борис Леонардович Тишевич, Віктор Георгійович Городецький 100-107

Розробка корисних копалин

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ХІМІЧНИХ ГАЗОГЕНЕРАТОРНИХ ПАТРОНІВ ПРИ ВИДОБУВАННІ ОБЛИЦЮВАЛЬНОЇ СИРОВИНИ PDF
Сергій Володимирович Кальчук, Олександр Вікторович Лукащук 108-111
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИБУХОВОГО ВІДОКРЕМЛЕННЯ СКЕЛЬНИХ РОЗКРИВНИХ ПОРІД З МЕТОЮ МІНІМІЗАЦІЇ ПОШКОДЖЕННЯ МОНОЛІТНОСТІ КАМЕНЮ В МАСИВІ PDF
Олена Олександрівна Кісєль 112-115
ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ КОМЕРЦІЙНОГО ОБ'ЄМУ БЛОКА ПРИРОДНОГО КАМЕНЯ PDF
Валентин Вацлавович Коробійчук, Олена Анатоліївна Зубченко 116-120
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАСТОСУВАННЯ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН МІСЦЕВОГО ПРИГОТУВАННЯ – КОМПОЛАЙТІВ ГС – У ПРОМИСЛОВИХ УМОВАХ PDF
Тетяна Володимирівна Косенко, Олег Валентинович Романчук, Олександр Олександрович Фролов 121-125
ГЕОМЕТРИЗАЦІЯ КОСОКУТНИХ ПРИРОДНИХ ОКРЕМОСТЕЙ ЛАБРАДОРИТОВИХ МАСИВІВ ДЕКОРАТИВНОГО КАМЕНЮ З МЕТОЮ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ВИХОДУ ТОВАРНИХ БЛОКІВ PDF
Володимир Володимирович Котенко 126-133
ФОРМУВАННЯ ВИБУХОВОЇ ВИЇМКИ ТА УЩІЛЬНЕНОЇ ЗОНИ В ҐРУНТІ В ПРИСУТНОСТІ ПЛАСТИЧНОГО ЕЛЕМЕНТА PDF
Віктор Георгійович Кравець, Вікторія Вікторівна Вапнічна 134-138
МЕТОДИКА МОДЕЛЮВАННЯ ТРІЩИНУВАТОГО ГРАНІТНОГО МАСИВУ І ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОГО НАПРЯМУ ЗАКЛАДЕННЯ ВИДОБУВНОГО УСТУПУ PDF
Василь Васильович Мамрай 139-144
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
Андрій Вікторович Панасюк, Михайло Петрович Стенюк 145-148
ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ ТОВАРНИХ БЛОКІВ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ ТА ЇЇ ВПЛИВУ НА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КАР’ЄРУ PDF
Руслан Вадимович Соболевський, Володимир Григорович Левицький 149-155
АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ФОРМУЛ КООРДИНАТНОЇ КОМПОНОВКИ КАМЕНЕОБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ ДЛЯ ОБРОБКИ СКЛАДНОПРОФІЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ PDF
Петро Арисович Чемоданов, Володимир Ігорович Сідорко 156-160

Екологічна безпека

МОНІТОРИНГ СТАНУ ВОДОЙМ ДРЕНАЖНИХ КАНАЛІВ МІСТА КРЕМЕНЧУК PDF
Борис Васильович Зюман, Анатолій Іванович Святенко, Марія Сергіївна Лебедєва 161-165
ВПЛИВ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА НА БІОСФЕРУ PDF
Тетяна Адамівна Распутна 166-168
ОЦІНКА СЕЙСМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ З УРАХУВАННЯМ ТЕХНОГЕННИХ ЧИННИКІВ PDF
Володимир Михайлович Шмандій, Віктор Іванович Бредун 169-171