№ 1(40) (2007)

Зміст

Машинознавство

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЖИТОМИРСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ІМ. С.П. КОРОЛЬОВА В КОНТЕКСТІ ЗАВДАНЬ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ (НАЦІОНАЛЬНОЇ) КОСМІЧНОЇ ПРОГРАМИ УКРАЇНИ PDF
Михайло Федорович Пічугін 3-6
ВПЛИВ МІКРОСТРУКТУРИ НА ДИНАМІЧНУ В’ЯЗКІСТЬ РУЙНУВАННЯ СТАЛІ З НАПЛАВЛЕНИМ ЗАХИСНИМ ШАРОМ PDF
Денис Ярославович Баран, Володимир Богданович Гладьо, Павло Орестович Марущак, Олег Васильович Носоченко, Петро Володимирович Ясній 7-14
ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ МОДЕЛІ ПНЕВМАТИЧНОЇ ШИНИ З ГРУНТОМ PDF
Іван Григорович Грабар, Володимир Григорович Баженов, Євген Григорович Опанасюк, Дмитро Богданович Бєгєрський 15-22
МОДЕЛЮВАННЯ ШОРСТКОСТІ ШЛІФОВАНОЇ ПОВЕРХНІ PDF
Олександр Олексійович Жолобов, Костянтин Андрійович Шалижин 23-28
ВПЛИВ ДОМІШОК РОСЛИННИХ ОЛІЙ ДО ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА НА ДИМНІСТЬ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ ДВИГУНА PDF
Андрій Володимирович Ільченко, Володимир Петрович Кур’ята 29-33
ЖОРСТКІСТЬ ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТТІВ PDF
Володимир Романович Кобельник, Петро Дмитрович Кривий 34-40
ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРУЖНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ПОВЕРХНІ ПОПЛАВЦЯ ГІРОСКОПА ПІД ДІЄЮ ЗБУРЕНЬ ЗАГАЛЬНОГО ВИДУ PDF
Вікторія Миколаївна Мельник, Володимир Володимирович Карачун 41-45
МОДУЛЬ СПРЯЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО КОМПЛЕКСУ ДОСЛІДЖЕНЬ СИЛОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ РІЗАННІ PDF
Вiталiй Георгiйович Панчук, Олександр Анатолійович Плівак 46-50
ВРАХУВАННЯ БАГАТОВАРІАНТНОСТІ СХЕМ СКЛАДАННЯ НА ЕТАПІ РОЗПОДІЛУ ОПЕРАЦІЙ МІЖ ОБЛАДНАННЯМ PDF
Віталій Анатолійович Пасічник, Ірина Вікторівна Ратушна 51-61
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ТОВЩИНИ ЗНОСОСТІЙКИХ ГАЗОТЕРМІЧНИХ ПОКРИТТІВ PDF
Леонід Григорович Полонський, Ярослав Анатолійович Степчин, Максим Павлович Кравченко, Василь Іванович Осипенко 62-64

Прилади

МЕТОДИКА ПЕРЕВІРКИ АДЕКВАТНОСТІ РОЗРОБЛЕНИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЗА ДАНИМИ ПРОВЕДЕНИХ ВИМІРЮВАНЬ PDF
Олександр Володимирович Андреєв, Олександр Миколайович Мукомел, Павло Петрович Топольницький, Сергій Петрович Фриз 65-69
МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ТЕРМОДИНАМІЧНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ФОНОВИХ УТВОРЕНЬ ЗА ДАНИМИ ГІПЕРСПЕКТРАЛЬНОЇ ЗЙОМКИ PDF
Володимир Леонідович Баранов, Сергій Васильович Водоп'ян, Руслан Валентинович Грищук 70-77
ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ВИМІРЮВАЧА ЛІНІЙНИХ ПРИСКОРЕНЬ PDF
Олена Миколаївна Безвесільна 78-81
МУЛЬТИПЛІКАТИВНА СПЕКТРАЛЬНА ОБРОБКА СИГНАЛІВ PDF
Василь Борисович Бенедицький, Валентин Григорович Ципоренко 82-88
ОЦІНКА МІНІМАЛЬНОЇ ТРИВАЛОСТІ ЗАПИСУ ПЕРШОГО ВСТУПУ СИГНАЛУ ВІД ЗЕМЛЕТРУСУ З БЛИЖНЬОЇ ЗОНИ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СЕЙСМОАКТИВНОГО РАЙОНУ PDF
Юрій Олексійович Гордієнко 89-94
ОГЛЯД ОДНОКАНАЛЬНОЇ ПІРОМЕТРІЇ PDF
Наталія Євгенівна Гоц 95-99
РОЗРОБКА ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ КОРЕКЦІЇ ВПЛИВУ ОБЛАСТЕЙ ПІДВИЩЕНОЇ ІОНІЗАЦІЇ НА РОБОТУ БАГАТОПОЗИЦІЙНОГО РАДІОЛОКАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Анатолій Юрійович Денисюк 100-108
МЕТОДИКА ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ОЦІНКИ ЗСУВУ ФАЗ ПРИ НЕЛІНІЙНИХ СПОТВОРЕННЯХ СИГНАЛУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ПЕРЕМІЩЕНЬ PDF
Роман Васильович Дзюбчук, Петро Миколайович Піонтківський, Володимир Анатолійович Шуренок 109-114
МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА СКОРОЧЕНИМ ОБСЯГОМ ТРАЄКТОРНИХ ВИМІРЮВАНЬ PDF
Андрій Анатолійович Завада 115-121
РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ МЕТОДОМ ЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЗАМІНИ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ PDF
Василь Антонович Іщенко 122-126
МОДЕЛЮВАННЯ НОВОГО ДВОКІЛЬЦЕВОГО ДИНАМІЧНО НАСТРОЮВАНОГО ГРАВІМЕТРА НА ЦОМ PDF
Ігор Вацлавович Коробійчук 127-138
ВПЛИВ ТОЧНОСТІ РОЗТАШУВАННЯ ФОРМОУТВОРЮЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТОРЦЕВОЇ ФРЕЗИ НА ПРОЦЕС РІЗАННЯ PDF
Петро Петрович Мельничук, Володимир Юхимович Лоєв, Олег Володимирович Головатенко 139-146

Інформатика

НАБЛИЖЕНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ТИПУ КОМІВОЯЖЕРА, ЩО ЗАДАНІ МАТРИЦЕЮ СПЕЦІАЛЬНОГО ВИГЛЯДУ PDF
Ірина Володимирівна Гаращенко, Андрій Васильович Морозов, Анатолій Васильович Панішев 147-154
МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ “ВОДНО-ХІМІЧНИЙ РЕЖИМ ДРУГОГО КОНТУРУ ВВЕР-1000” PDF
Ромуальд Броніславович Медведєв, Ольга Вікторівна Сангінова 155-163
ЕВОЛЮЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ – ПАРАДИГМА ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ PDF
Віталій Євгенович Снитюк 164-168
ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМУ СПУСКУ ЗІ СТАЦІОНАРНОЇ ТОЧКИ PDF
Світлана Іванівна Яремчук, Роман Вадимович Бурда 169-172

Розробка корисних копалин

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АГРЕСИВНОГО КИСЛОТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА КОРОЗІЙНУ СТІЙКІСТЬ ДЕКОРАТИВНОГО КАМЕНЮ PDF
Олександр Валерійович Камських 173-176
ДОСЛІДЖЕННЯ ВТРАТ БЛОЧНОЇ СИРОВИНИ ПРИ РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СПОСОБАХ ВІДОКРЕМЛЕННЯ БЛОКІВ PDF
Володимир Володимирович Котенко, Олена Олександрівна Кісєль 177-185
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ГІРНИЧО-ГЕОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОДОВИЩ РУДНИХ І НЕРУДНИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН PDF
Андрій Олексійович Криворучко, Валентин Вацлавович Коробійчук, Юрій Олександрович Подчашинський, Олена Олександрівна Ремезова 186-195
ЕФЕКТИВНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ГІДРОСТРУМИННИХ УСТАНОВОК ДЛЯ ВИДОБУВАННЯ ГРАНІТНИХ БЛОКІВ PDF
Володимир Григорович Левицький 196-200
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВИХ ШЛЯХІВ МІНІМІЗАЦІЇ ВТРАТ ПРИ ЗАВАЛЮВАННІ МОНОЛІТІВ ДЕКОРАТИВНОГО КАМЕНЮ PDF
Руслан Вадимович Соболевський, Валентин Вацлавович Коробійчук, Олена Анатоліївна Зубченко 201-205

Екологічна безпека

АЛГОРИТМ ОРГАНОЛЕПТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СМАКУ ТА ЗАПАХУ ПРИРОДНОЇ ВОДИ МЕТОДОМ МНОЖИН РІВНЯ PDF
Сергій Степанович Бучик, Анатолій Олександрович Володько, Василь Васильович Пресняков 206-212
ЗБИРАННЯ ТА ОБРОБКА ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ВОДОСПОЖИВАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ PDF
Аліна Єжовська, Яцек Марія Єжовський, Олександр Олександрович Квітка, Геннадій Олексійович Статюха, Аркадій Маркусович Шахновський 213-218
АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВОГО СТОКУ ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧНОГО ТА ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ PDF
Володимир Іванович Лаврик, Інна Антонівна Скуратівська 219-225