№ 4(35) (2005)

Зміст

Машинознавство

ВРАХУВАННЯ ПОВЕРХНЕВОГО ЕФЕКТУ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ОБМОТОК РОТОРА ДВИГУНА З МОДУЛЬОВАНИМ ПОТОКОМ (ДМП) PDF
Юрій Валентинович Антипенко 3-6
ВПЛИВ ХОЛОДНОЇ РАДІАЛЬНОЇ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ НА СТРУКТУРУ ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СКРІПЛЮЮЧИХ КІЛЕЦЬ АПАРАТІВ ВИСОКОГО ТИСКУ, ВИГОТОВЛЕНИХ ЗІ СТАЛІ 35ХГСА PDF
Павло Анатолійович Балабанов, Олександр Іванович Боримський, Олег Олександрович Розенберг, Віталій Григорович Делєві, Олександр Миколайович Ващенко, Тетяна Юріївна Чіпенко 7-13
МОДЕЛЮВАННЯ ОБРОБКИ ДЕТАЛІ ТИПУ “САЛАЗОК” ДВОСТУПІНЧАСТОЮ КОМБІНОВАНОЮ ТОРЦЕВОЮ ФРЕЗОЮ PDF
Георгій Миколайович Виговський, Олексій Андрійович Громовий, Олексій Володимирович Мельник 14-22
ГЕОМЕТРІЯ ДИСКОВИХ ВІДРІЗНИХ ФРЕЗ PDF
Наталія Сергіївна Равська, Наталія Олександрівна Нощенко 23-28
СТИМУЛЮВАННЯ ПІДЙОМУ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ PDF
Микола Єгорович Рогоза 29-32
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОПАРКОВИХ СТРУКТУР В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ PDF
Анатолій Михайлович Тибінь, Марія Юріївна Петрина 33-41

Прилади

ЗМІЩЕНІ СИСТЕМОАНАЛОГОВІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗКУ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ PDF
Володимир Леонідович Баранов, Сергій Васильович Водоп’ян, Руслана Михайлівна Костюченко 42-48
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ВПЛИВУ ОБЛАСТЕЙ ПІДВИЩЕНОЇ ІОНІЗАЦІЇ НА ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ КООРДИНАТ І КОРЕЛЯЦІЮ СИГНАЛІВ PDF
Анатолій Юрійович Денисюк 49-55
МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ ПУСКОВОГО МОМЕНТУ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ PDF
Іван Олексійович Коваленко, Ярослав Валентинович Магалецький 56-60
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ГАЗОРОЗРЯДНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ PDF
Роман Олександрович Коломієць 61-66
МЕТОДИКА НАЛАШТУВАННЯ НЕЧІТКОЇ НЕЙРОПРОДУКЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ ОЦІНОК СТАНУ СКЛАДНОГО ТЕХНІЧНОГО ОБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ PDF
Олександр Михайлович Перегуда 67-74

Інформатика

ВПРОВАДЖЕННЯ КОНКУРСНОГО МЕХАНІЗМУ ОБРАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЯК ШЛЯХ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПРОПОЗИЦІЇ ІННОВАЦІЙ PDF
Катерина Олександрівна Бояринова 75-82
РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПОШУКУ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ PDF
Владислав Францович Запольський, Андрій Михайлович Ковальчук 83-89
МОНІТОРИНГ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ PDF
Іван Васильович Коробко, Павло Костянтинович Кузьменко 90-93
ХВИЛЬОВІ ПРОЦЕСИ В РІДИННОМУ ПІДВІСІ ГІРОСКОПА PDF
Вікторія Миколаївна Мельник 94-97
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЛУНА-СИГНАЛУ РОЗПОДІЛЕНОГО ОБ’ЄКТА З ДИСПЕРСНИМ РОЗСІЮВАННЯМ PDF
Таміла Юріївна Микуляк, Ігор Анатолійович Пількевич 98-103
ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ PDF
Андрій Олександрович Устенко, Мар’яна Йосипівна Романчукевич, Ростислав Ярославович Баран 104-112

Розробка корисних копалин

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ РОБІТ ПРИ ВИДОБУВАННІ Й ОБРОБЦІ ДЕКОРАТИВНОГО КАМЕНЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕРМОГАЗОСТРУМИННИХ ПАЛЬНИКІВ PDF
Микола Терентійович Бакка, Олена Василівна Дерев’янко 113-117
РОЗРОБЛЕННЯ НАУКОВИХ ОСНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО- ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ Й БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ, СПОРУД PDF
Алла Дмитрівна Єсипенко 118-123
ВПЛИВ МІНЕРАЛОГІЧНОГО СКЛАДУ КАМЕНЮ НА ДЕКОРАТИВНІСТЬ І ДОВГОВІЧНІСТЬ ГРАНІТІВ PDF
Сергій Станіславович Іськов 124-127
ВИЗНАЧЕННЯ АНІЗОТРОПНОСТІ ТА МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОБРОБКИ ВІДЕОЗОБРАЖЕНЬ PDF
Андрій Олексійович Криворучко, Юрій Олександрович Подчашинський, Олена Олександрівна Ремезова, Володимир Олександрович Шлапак 128-134
МІНЕРАЛОГІЧНІ ТА ГЕОФІЗИЧНІ КРИТЕРІЇ АЛМАЗОНОСНОСТІ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОЇ ПЛОЩІ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА PDF
Світлана Борисівна Олексійчук 135-138
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ВІДПРАЦЮВАННЯ КРУТИХ ШАРІВ ПРИ ПОЕТАПНІЙ РОЗРОБЦІ КРУТОНАХИЛЕНИХ РОДОВИЩ PDF
Валерій Костянтинович Слободянюк, Олександр Володимирович Письменний, Максим Миколайович Данілов, Володимир Сергійович Саприкін 139-147