№ 3(34) (2005)

Зміст

Машинознавство

РОЗРАХУНОК КАСКАДНОГО ПЕРЕНЕСЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ТУРБУЛЕНТНОМУ ПРИКОРДОННОМУ ШАРІ НА ОСНОВІ k- МОДЕЛІ. АНАЛОГІЇ З КОГЕРЕНТНИМИ СТРУКТУРАМИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ В РОЗРАХУНКАХ PDF
Борис Петрович Головня 3-7
ПРОДУКТИВНІСТЬ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ НЕМЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
Володимир Ігорович Сідорко, Юрій Данилович Філатов 8-14
СТЕНД ДЛЯ ДИНАМІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ НАТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ РАМИ НАПІВПРИЧЕПА PDF
Володимир Євгенович Титаренко 15-18
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА НЕТРАДИЦІЙНОГО УДОСКОНАЛЕНОГО ТА КЛАСИЧНОГО ПОЛІНОМІАЛЬНОГО МЕТОДІВ АПРОКСИМАЦІЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ АБРАЗИВНОГО ЗНОСУ ПОВЕРХОНЬ МАТЕРІАЛІВ PDF
Микола Олександрович Ходак, Олег Анатолійович Вишневський 19-30

Прилади

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМАТИЧНИХ І ВИПАДКОВИХ ПО- ХИБОК ГОНІОМЕТРА PDF
Олена Миколаївна Безвесільна, Світлана Валеріївна Кур’ята 31-36
ФАЗІ-НЕЙРОНИ З ШИРОТНО-ІМПУЛЬСНИМ ПРЕДСТАВЛЕННЯМ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Олена Олександрівна Войцеховська, Василь Мартинович Кичак 37-41
Методика формування інтегральних оцінок стану складного технічного об'єкта управління PDF
Борис Михайлович Герасимов, Олександр Михайлович Перегуда 42-51
Розробка методики оцінки ефективності роботи автокомпенсатора активних широкосмугових перешкод PDF
Анатоллій Юрійович Денисюк 52-58
Алгоритм адаптивної фільтрації параметрів траєкторій об'єктів спостереження PDF
Ігор Валерійович Зімчук 59-65
СТРАТЕГІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРОМИСЛОВИМИ РОБОТАМИ РОБОЧИХ ПОЗИЦІЙ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ ГВС PDF
Валерій Анатолійович Кирилович, Олександр Владиславович Підтиченко, Ілона Володимирівна Сачук 66-75
УЗАГАЛЬНЕННЯ ПОХИБКИ ДВОСТЕПЕНЕВОГО ГІРОСКОПА PDF
Вікторія Миколаївна Мельник, Володимир Володимирович Карачун 76-78
Інноваційна модель регіональної технології дистанційного зондування Землі в інтересах інтенсифікації навчального процесу PDF
Михайло Федорович Пічугін 79-82
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СТОХАСТИЧНОГО РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ СЛІДКУЮЧИХ СИСТЕМ PDF
Юрій Олександрович Пушкарьов, Володимир Борисович Ревенко 83-88

Інформатика

Символічний метод розв'язку рівнянь в частинних похідних на основі системоаналогових диференціальних перетворень PDF
Володимир Леонідович Баранов, Сергій Васильович Водоп'ян, Руслана Михайлівна Костюченко 89-95
ФРАКТАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І СТИСНЕННЯ КОЛЬОРОВИХ ВІДЕОЗОБРАЖЕНЬ, ЩО МІСТЯТЬ ВИМІРЮВАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ PDF
Олександр Юрійович Келембет, Юрій Олександрович Подчашинський 96-102
МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС ВЕЛИКИХ СИСТЕМ ДИСКРЕТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ОРГАНІЗОВАНИХ В ОБ’ЄМНО-РОЗПОДІЛЕНІ ОБ’ЄКТИ В КОСМОСІ РІВНЯННЯМИ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ PDF
Таміла Юріївна Микуляк, Ігор Анатолійович Пількевич 103-109

Розробка корисних копалин

Основні напрямки зменшення втрат сировини при обробці природного каменю PDF
Микола Терентійович Бакка, Олена Олександрівна Кісель 110-114
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З ВИДОБУТКУ Й ОБРОБКИ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ PDF
Олена Василівна Дерев’янко 115-119
Аналіз геофізичних методів та результатів геологічних досліджень PDF
Вікторія Володимирівна Калюжна 120-125
Комп'ютеризація технологічних операцій з розмітки алмазної сировини PDF
Світлана Борисівна Олексійчук 126-128