DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-176-180

Прецизійний контактний вимірювач переміщення

Анатолій Леонтійович Передерко

Анотація


Сучасне машинобудування, приладобудування, робототехніка, оптичне виробництво, авіабудування та інші галузі промисловості, де виробляються та застосовуються механічні прилади, тісно пов’язані з необхідністю точного вимірювання переміщення об’єктів і вимірюванням їхніх лінійних розмірів. Різноманіття областей використання приладів для вимірювання лінійних переміщень і відстаней, постійне зростання вимог до точності датчиків, діапазону вимірюваних величин, а також спрямованість на вирішення конкретних практичних завдань дозволяють говорити про те, що розробка і дослідження нових вимірювачів лінійних переміщень і вимірювачів відстаней, а також удосконалення існуючих датчиків є важливим і актуальним завданням. Практичними прикладами завдань, що вирішуються існуючими вимірювачами лінійних величин, є контроль і вимірювання геометричних характеристик виробу (вимір габаритів, вимір відхилення форми і розташування поверхонь); забезпечення точного позиціонування окремих вузлів складальних одиниць при їх складанні у точному приладобудуванні; точне позиціювання рухомих елементів тощо. Серед різноманітних технічних рішень створення високоточних приладів вимірювання переміщення варто виокремити вимірювачі з контактним методом вимірювання та використанням індуктивних перетворювачів з цифровим відліком результату вимірювання. Контактним вимірювачам переміщення, які використовують індуктивні датчики, притаманна простота виготовлення та застосування. Вони не вибагливі до середовища застосування і мають доволі високі метрологічні характеристики.

Ключові слова


датчик; феритовий магнітопровід; різниця фаз; формувач короткого імпульсу

Повний текст:

PDF

Посилання


Agejkin, D.I., Kostina, E.N. and Kuznecov, N.N. (1965), Datchiki controlja i regulirovanija, Mashunostroyenie, M., 914 р.

Osadchij, E.P. (ed) (1979), Proektirovanie datchikov dlja izmerenija mehanicheskih velichin, Mashunostroyenie, M., 480 р.

Levschina, E.S. and Novickiy, P.V. (1983), Elektricheskie izmereniya fizicheskih velichin: іzmeritelnye preopbrazovateli, Energoatomizdat, L., 320 р.

Tihonenkov, V.A. and Tihonov, A.I. (2000), Teoriya, raschet i osnovyi proektirovaniya datchikov mehanicheskih velichin, UlGTU, Ulyanovsk, 452 р.

Panfilov, D.I. (2000), Elektrotehnika i elektronika v eksperimentah i uprazhneniyah : praktikum na Elektronics Workench, DODEKA, M.

Sharapov, V.M. and Polischuk, E.S.(2012), Datchiki, spravochnoe posobie, Tehnosfera, Moskva, 624 р.

Ash, Zh. (1992), Datchiki izmeritelnyih sistem, Translated by englis, Mir, M., 480 p.

Kako, N. and Yamane, Ya. (1986), Datchiki i mikro-EVM, Translated by japanese, Energoatomizdat, L., 120 p.

Milyaev, D.V. (2009), Analogovyie izmeritelnyie ustroystva, uchebnoe posobie, Izd-vo Tomskogo politehnicheskogo universiteta, Tomsk, 251 p.

Brindli, K. (1991), Izmeritelnyie preobrazovateli, Translated by englis, spravochnoe posobie, Energoatomizdat, M., 144 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Агейкин Д.И. Датчики контроля и регулирования / Д.И. Агейкин, Е.Н.Костина, Н.Н.Кузнецов. – М. : Машиностроение, 1965. – 914 с.
  2. Осадчий Е.П. Проектирование датчиков для измерения механических величин/ под ред. Е.П. Осадчего. – М. : Машиностроение, 1979. – 480 с.
  3. Левшина Е.С. Электрические измерения физических величин: измерительные преобразователи / Е.С. Левшина, П.В. Новицкий. – Л. :Энергоатомиздат, 1983. – 320 с.
  4. Тихоненков В.А. Теория, расчет и основы проектирования датчиков механических величин / В.А. Тихоненков, А.И. Тихонов. – Ульяновск : УлГТУ, 2000. – 452 с.
  5. Панфилов Д.И. Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях : практикум на Elektronics Workench / под ред. Д.И. Панфилова. – М. : ДОДЭКА, 2000.
  6. Шарапов В.М. Датчики : справочное пособие / под общ. ред. В.М. Шарапова, Е.С. Полищука. – Москва : Техносфера, 2012. – 624 с.
  7. Аш, Ж. Датчики измерительных систем / Ж. Аш ; пер. с франц. – М. : Мир, 1992. – 480с.
  8. Како Н. Датчики и микро-ЭВМ / Н.Како, Я.Яманэ ; пер. с япон. – Л. : Энергоатомиздат, 1986. –120 с.
  9. Миляев Д.В. Аналоговые измерительные устройства: учебное пособие / Д.В. Миляев. – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2009. – 251 с.
  10. Бриндли К. Измерительные преобразователи : справочное пособие / К. Бриндли ; пер. с анг. – М. : Энергоатомиздат, 1991. – 144 с.
Copyright (c) 2020 Анатолій Леонтійович Передерко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.