№ 1(83) (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Відновлювальне дизельне паливо та синтетичне паливо як альтернатива для дизельного палива PDF
Руслана Віталіївна Колодницька, Олександр Петрович Кравченко 3-11
Дослідження та застосування технології блокчейн у транспортній логістиці PDF
Юрій Ярославович Тільняк, Ярослав Ігорович Корнага 12-17
Фактор людини у питанні підвищення ефективності експлуатації міського громадського транспорту PDF
Олександр Петрович Кухарчук, Володимир Петрович Шумляківський, Володимир Євгенович Титаренко 18-24
Дослідження аеродинамічних показників автопоїзда методом фізичного моделювання PDF
Євгеній Григорович Опанасюк, Дмитро Богданович Бегерський, Микола Мар´янович Можаровський, Олександр Євгенович Опанасюк 25-34

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Обґрунтування розмірів захисних частинок при їх нанесенні на мікродефекти резервуарів та трубопроводів PDF
Лілія Сергіївна Дерев’янкіна, Павло Васильович Трет’яков, Андрій Анатолійович Топоров, Пауль Бройнінгер, Сергій Ігоревич Антонюк 35-41
Обчислювальний аналіз явищ підвищення температури в електричних асинхронних двигунах PDF
Денис Юрійович Зубенко, Олександр Миколайович Петренко 42-45
Вплив параметрів сепаратора вібраційного типу з горизонтальним нашаруванням сит на інтенсивність процесу сепарування PDF
Зіновій Антонович Стоцько, Володимир Григорович Топільницький, Ярослав Маркіянович Кусий, Дарія Петрівна Ребот 46-52

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Дослідження напружено-деформованого стану торцевої фрези для чистової обробки площин PDF
Георгій Миколайович Виговський, Микола Миколайович Плисак 53-58
Метод граничних елементів для аналізу руйнування 3D непланарних тріщин в анізотропних середовищах PDF (English)
Nataliia Ilchuk, Iaroslav Pasternak 59-68
Теоретичне обґрунтування робочого органу для вирівнювання ґрунту PDF
Микола Миколайович Корчак, Тетяна Віталіївна Дудчак, Дарія Володимирівна Вільчинська 69-75
Взаємодія енергоматеріальних потоків у газорідинних середовищах PDF
Анатолій Іванович Соколенко, Андрій Олегович Чагайда, Костянтин Вікторович Васильківський 76-81
Алмазне доведення керамічних куль з карбіду бору PDF
Сергій Васильович Сохань, В’ячеслав Вікторович Возний, Валерій Григорович Сороченко 82-88

БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Дефібрилятори: історичний огляд та сучасний стан питання PDF
Оксана Леонідівна Коренівська, Василь Борисович Бенедицький, Жанна Миколаївна Хоменко 89-97

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Дискретна математична модель екструдера з варійованими потужностями нагрівачів та динамічним фазовим розподілом полімеру PDF
Андрій Олександрович Данькевич, Анатолій Іванович Жученко 98-106
Модель термічної обробки вуглецевої сировини в електрокальцинаторі PDF
Олексій Анатолійович Жученко, Микола Григорович Хібеба 107-114
Моделювання та дослідження процесу біологічної очистки води з урахуванням температурного режиму PDF
Андрій Петрович Сафоник, Іван Миколайович Таргоній, Петро Олександрович Лакус 115-125
Розробка багатофункціонального пристрою для інформаційно-управляючого телемеханічного комплексу PDF (English)
Serhii Oleksandrovych Fomenko, Nadia Oleksandrivna Kushnir, Tamara Mykolaivna Loktikova, Andrii Vasyliovych Morozov 126-130

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

Порівняльний аналіз ефективності моделей прогнозування часових рядів за допомогою багатокритеріальної процедури на прикладі фінансових показників PDF
Олег Григорович Байбуз, Анастасія Олегівна Долгіх 130-141
Побудова автоматизованої інформаційної системи управління підприємства легкої промисловості на прикладі швацького виробництва PDF
Анна Іванівна Синько, Андрій Миколайович Пелещишин 142-153
Застосування нейронної мережі в якості основи системи прогнозування оціночної вартості об’єктів нерухомості PDF (English)
D. S. Shybaiev, T. V. Otradskaya, M. V. Stepanchuk, N. O. Shybaieva, N. D. Rudnichenko 154-160

МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

Гравіметр з двовимірною цифровою фільтрацією та компенсацією похибок вимірювальної інформації про механічні величини PDF
Олена Миколаївна Безвесільна, Юрій Олександрович Подчашинський 161-168
Про системи дистанційного моніторингу за технічним станом транспортних споруд PDF
Володимир Павлович Квасніков, Роман Миколайович Запоточний 169-175
Прецизійний контактний вимірювач переміщення PDF
Анатолій Леонтійович Передерко 176-180
Оперативне тестування Q-фактора імпульсних трансформаторів PDF
Сергій Михайлович Цирульник, Володимир Ілліч Роптанов, Буемі Андерсон 181-187

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

Соленоїдна антена радіотехнічної системи ідентифікації металів PDF
Антон Олексійович Абрамович, Володимир Олексійович Піддубний 188-196
Короткохвильовий цифровий широкосмуговий засіб радіозв’язку PDF
Олександр Володимирович Андреєв, Віталій Валентинович Ципоренко, Євгенія Олександрівна Андреєва, Олександр Ростиславович Рихальський 197-200
Безпосереднє збудження послідовного резонансного контуру прямокутними імпульсами напруги. Аналіз, чисельні оцінки PDF
Юрій Вікторович Батигін, Тетяна Володимирівна Гаврилова, Світлана Олександрівна Шиндерук, Георгій Сергійович Серіков, Дмитро Анатолійович Коваленко 201-205
Розрахунок параметрів приймачів зображення на ПЗЗ структурах при зніманні земної поверхні з літального апарата PDF
В’ячеслав Пилипович Манойлов, Олександр Федорович Дубина, Петро Петрович Мартинчук, Іван Іванович Полещук 214-218
Дослідження електродинамічних характеристик антени у вигляді відкритого кінця прямокутного хвилеводу із частковим діелектричним заповненням та штирем збудження PDF
В’ячеслав Пилипович Манойлов, Владислав Вікторович Чухов, Наталія Миколаївна Каращук 219-227
Удосконалена математична модель планування маршрутів польоту розвідувальних безпілотних літальних апаратів класу тактичні PDF
Юрій Леонідович Бондаренко, Сергій Олексійович Дупелич, Вадим Ярославович Горбач 206-213
Метод детонаційного напилення: особливості технічної реалізації процесу та технологія отримання надтонких шарів напівпровідникових оксидів PDF
Павло Петрович Москвін, Валентин Анатолійович Рудніцький 228-235

ГІРНИЦТВО

Визначення раціональних умов застосування комбайнів пошарового фрезерування порід на залізорудних кар’єрах PDF
Олег Олексійович Вусик, Анатолій Миколайович Пижик 236-241
Розробка ефективних параметрів системи свердловинних зарядів для руйнування гірського масиву на рівні набивки PDF
Анатолій Леонідович Ган, Азер Меджидович Шукюров, Степан Анатолійович Турбінський 242-248
Випробування зразків крихких гірських порід при тривісному стиску у полі відцентрових сил PDF
Марина Анатоліївна Колодій, Галина Віталіївна Скиба, Олександр Миколайович Толкач, Сергій Іванович Башинський, Неля Миколаївна Остафійчук 249-252
Оцінка впливу високої температури на облицювальний камінь з міцних гірських порід PDF
Валентин Вацлавович Коробійчук, Володимир Ігорович Шамрай, Олександр Миколайович Сидоров, Сергій Олександрович Заруцький 253-261
Вплив бокового тиску ґрунту на гнучкі підпірні стіни PDF (English)
V. V. Vapnichna, N. A. Shevchuk 262-269
Дослідження показників очікуваних експлуатаційних втрат сировини при видобуванні блочної сировини дисковими каменерізними машинами PDF
Василь Васильович Мамрай, Валентин Вацлавович Коробійчук, Олександр Миколайович Толкач, Володимир Олександрович Шлапак 270-275
Експериментальні дослідження отримання газових гідратів з метану вугільних шахт PDF
Катерина Сергіївна Сай, Михайло Григорович Петльований, Павло Богданович Cаїк, Василь Григорович Лозинський, Олена Валентинівна Черняєва 276-282
Встановлення закономірностей руйнування природно порушених скельних масивів вибухом PDF
Олександр Олександрович Фролов, Микита Ігорович Бельтек 283-288
Інноваційні перспективи підземної експлуатації вугільних родовищ PDF
Андрій Олександрович Хорольський, Володимир Герасимович Гріньов, Олександр Рюрикович Мамайкін 289-298
Вивчення стану лісових ресурсів Житомирської області PDF (English)
D. V. Shomko, V. V. Shomko, I. V. Davydova 299-303