DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-299-303

Вивчення стану лісових ресурсів Житомирської області

D. V. Shomko, V. V. Shomko, I. V. Davydova

Анотація


У роботі досліджено стан лісових ресурсів Житомирської області; вивчено структуру лісового фонду; проаналізовано обсяги лісокористування та лісовідновлення в регіоні, виявлено основні причини незадовільного стану лісів. Встановлено, що для лісів Житомирської області в цілому, а особливо соснових, характерною є диспропорція розподілу насаджень за віком. При написанні роботи було використано нормативно-правові акти та законодавчі документи України, монографії, наукові публікації, присвячені тематиці дослідження. Було здійснено аналіз статистичних даних щодо структури та стану лісового фонду Житомирської області, визначено динаміку його структури, доповнено існуючі відомості щодо представленості природних лісових культур на території регіону досліджень, окреслено основні проблеми охорони та раціонального використання лісових екосистем. Основною причиною незадовільного стану та загибелі лісів на території Житомирської області є не своєчасно проведений лісівничий догляд, що є закономірним для даного регіону, оскільки значна частина лісових ресурсів області зазнала радіоактивного забруднення після аварії на Чорнобильській АЕС.


Ключові слова


ліс; лісокористування; бонітет; рубки догляду; шкідники лісу

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ogievskij, V.V. and Hirov, A.A. (1964), Obsledovanie lesnyh kultur, Lesn. prom-st', M., 48 р.

Derzhkomlisgosp Ukrai'ny (1998), Rekomendacii' po formuvannju sosnovyh i sosnovo-dubovyh kul'tur iz zberezhenogo pidrostu, K., 20 р.

Rozhkov, A.A. and Kozak, V.T. (1989), Ustojchivost' lesov, Agropromizdat, М., 239 р.

Sviridenko, V.Ye. and Shvidenko, A.J. (1995), Lisivnyctvo, Sil'gosposvita, К., 364 р.

Vakulyuk, P.G. and Samoplavskij, V.I. (1998), Lisovidnovlennja ta lisorozvedennja v rivnynnyh rajonah Ukrai'ny, Polifast, Fastiv, 508 р.

Buzun, V.O. and Pristupa, G.K. (1998), «Rubki glavnogo pol'zovaniya i opyt formirovaniya molodnyakov duba iz sokhranennogo podrosta v Poles'e Ukrainy», Dub – poroda tret'ego tysyacheletiya, sb. nauch. trudov Instituta lesa NANB, Gomel, Vоl .48, рр. 227–229.

Sinadskii, Yu.V. (1983), Sosna. Ee vrediteli i bolezni, Nauka, M., 326 p.

Stojko, S.M. (1993), Tvorchyj shljah ta naukova dijal'nist' Petra Stepanovycha Pogrebnjaka, peredova stattja v knyzi P.S. Pogrebnjaka «Lisova ekologija i typologija lisiv», Naukova dumka, K., рр. 5–15.

Tkachuk, V.I. (2004), Problemy vyroshhuvannja sosny zvychajnoi' na Pravoberezhnomu Polissi, Volyn', Zhytomyr, 464 р.

Volovich, P.I. and Isaichikov, M.F. (2004), «Osobennosti vozobnovleniya i sozdaniya lesnykh nasazhdenii na zagryaznennykh radionuklidami zemlyakh, isklyuchennykh iz sel'khozpol'zovaniya», Problemy radioekologii lesa. Les. Chelovek. Chernobyl', Gomel', Vоl. 61, pp. 139–142.

Chumachenko, S.M. and Dudkin, O.V. (2003), «Metodyka ranzhuvannja zagroz bioriznomanittju za i'h prioritetnistju», Ocinka i naprjamky zmenshennja zagroz bioriznomanittju Ukrai'ny, Himdzhet, K., рр. 90–101.

Yunatov, A.A. (1964), «Zalozhenie ekologicheskikh profilei i probnykh ploshchadei», Polevaya geobotanika, in Lavrenko, E.M. and Korchagina, A.A. (ed.), Nauka, Leningradskoe otd., M., L., pp. 9–35.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Огиевский В.В. Обследование лесных культур / В.В. Огиевский, А.А. Хиров. – М. : Лесн. пром-сть, 1964. – 48 с.
 2. Рекомендації по формуванню соснових і сосново-дубових культур із збереженого підросту. – К. : Держкомлісгосп України, 1998. – 20 с.
 3. Рожков А.А. Устойчивость лесов / А.А. Рожков, В.Т. Козак. – М. : Агропромиздат, 1989. – 239 с.
 4. Свіріденко В.Є. Лісівництво / В.Є. Свіріденко, А.Й. Швіденко. – К. : Сільгоспосвіта, 1995. – 364 с.
 5. Вакулюк П.Г. Лісовідновлення та лісорозведення в рівнинних районах України / П.Г. Вакулюк, В.І. Самоплавський. – Фастів : Поліфаст, 1998. – 508 с.
 6. Бузун В.О. Рубки главного пользования и опыт формирования молодняков дуба из сохраненного подроста в Полесье Украины / В.О. Бузун, Г.К. Приступа // Дуб – порода третьего тысячелетия / Сб. науч. трудов Института леса НАНБ. – Гомель, 1998. – Вып. 48. – С. 227–229.
 7. Синадский Ю.В. Сосна. Её вредители и болезни / Ю.В. Синадский. – М. : Наука, 1983. – 326 с.
 8. Стойко С.М. Творчий шлях та наукова діяльність Петра Степановича Погребняка : передова стаття в книзі П.С. Погребняка «Лісова екологія і типологія лісів» / С.М. Стойко. – К. : Наукова думка, 1993. – С. 5–15.
 9. Ткачук В.І. Проблеми вирощування сосни звичайної на Правобережному Поліссі / В.І. Ткачук. – Житомир : Волинь, 2004. – 464 с.
 10. Волович П.И. Особенности возобновления и создания лесных насаждений на загрязненных радионуклидами землях, исключенных из сельхозпользования / П.И. Волович, М.Ф. Исайчиков // Проблемы радиоекологии леса. Лес. Человек. Чернобыль. – Гомель, 2004. – Вып. 61. – С. 139–142.
 11. Чумаченко С.М. Методика ранжування загроз біорізноманіттю за їх пріорітетністю / С.М. Чумаченко, О.В. Дудкін // Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю України. – К . : Хімджет, 2003. – С. 90–101.
 12. Юнатов А.А. Заложение екологических профилей и пробных площадей / А.А. Юнатов // Полевая геоботаника ; под общ. ред. Е.М. Лавренко и А.А. Корчагина. – М. ; Л. : Наука, Ленинградское отд., 1964. – С. 9–35.
Copyright (c) 2019 D. V. Shomko, V. V. Shomko, I. V. Davydova

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.