DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2012-3(62) Т.2-74-79

АНАЛІЗ СТАНУ ПРОБЛЕМИ РЕНОВАЦІЇ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБІЛІВ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ МЕТОДАМИ

Сергій Вадимович Ковалевський, Олександр Володимирович Лукічов, Сергій Анатолійович Матвієнко

Анотація


У статті проведено аналіз стану проблеми збільшення ресурсу деталей автомобілів технологічними методами при виготовленні й ремонті. Серед розглянутих – зварювання, наплавлення, пластична деформація, поверхнево-пластична деформація, газотермічне напилення, гальванічні покриття, паяння, нанесення синтетичних матеріалів, ультразвукова обробка. Проведений аналіз дав можливість виділити зміцнюючу вібраційну обробку в пружному середовищі (ЗВОПС)  як ресурсозберігаючий метод, що має широкі технологічні можливості й високу економічну  ефективність.


Повний текст:

PDF

Посилання


Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей : учебник / В.И. Карагодин, В.П. Митрохин. – 2-ое изд. стереот. – М. : Издательский центр, Академия : Мастерство, 2002. – 496 с.

Молодык Н.В. Восстановление деталей машин : справочник / Н.В. Молодык, А.С. Зенкин. – М. : Машиностроение, 1989. – 480 с.

Одинцов Л.Г. Упрочнение и отделка деталей поверхностным пластическим деформи¬рованием : справочник / Л.Г. Одинцов. – М. : Машиностроение, 1987. – 328 с.

Маслов А.Р. Перспективные высокие технологии : справочник / А.Р. Маслов // Инженерный журнал. – 2008. – № 1. – С. 10–24.

Шведков Е.Л. О классификации методов нанесения покрытий (терминологический аспект) / Е.Л. Шведков, И.И. Ковенский // Вестник машиностроение. – 1988. – № 9. – С. 54–57.

Гаркунов Д.Н. Триботехника (износ и безизносность) / Д.Н. Гаркунов. – М. : Изд-во МСХА, 2001. – 616 с.

Логинов П.К. Способы и технологические процессы восстановления изношенных деталей : учеб. пособие / П.К. Логинов, О.Ю. Ретюнский // Юргинский технологический институт. – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2010. – 217 с.

Суслов А.Г. Качество поверхностного слоя деталей машин / А.Г. Суслов. – М. : Машиностроение, 2000. – 320 с.

Моделювання коливальних процесів при фінішній зміцнювальній віброобробці в пружному середовищі / С.В. Ковалевський, С.А. Матвієнко, О.Ю. Деньщикови та ін. // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава : ПолтНТУ, 2012. – Вип. 2 (32), Т. 1. – С. 93–99.

Ковалевський С.В. Технологічне забезпечення зносостійкості поверхневого шару деталей автомобілів при фінішній зміцнювальній віброобробці в пружному середовищі / С.В. Ковалевський, С.А. Матвієнко, О.В. Лукічов // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві. –Харків : ХНТУСГ, 2012. – Вип. 122. – С. 122–127.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Сергій Вадимович Ковалевський, Олександр Володимирович Лукічов, Сергій Анатолійович Матвієнко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.