DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2012-3(62) Т.2-169-176

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ НАВАНТАЖЕННЯ ШИН ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗРАХУНОК ІНТЕНСИВНОСТІ ЗНОШУВАННЯ

Ольга Петрівна Сакно

Анотація


Змодельовано динамічні процеси в шині вантажних автомобілів при нерівностях доріг та проведено оцінку впливу динамічної складової навантаження на інтенсивність зношування протектора при  експлуатації;  проаналізовані чинники, що впливають на критичний знос шин.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ларин А.Н. Колесные узлы современных автомобилей / А.Н. Ларин, Е.Е. Черток, А.Н. Юрченко. – Харьков : «С.А.М.», 2004. – 260 с.

Балабин И.В. Автомобильные и тракторные колеса и шины / И.В. Балабин, В.А. Путин, И.С. Чабунин. – М. : МГТУ «МАМИ», 2012. – 920 с.

Ратнер С.Б. ДАН СССР / С.Б. Ратне, Е.Г. Лурье. – 1966. – Т. 166. – С. 909–912.

Rhее S.К. «Wear» / S.К. Rhее. – 1970. – Vol. 16, № 6. – P. 431–445.

Крагельский И.В. Усталостный механизм износа протектора автомобильных шин / И.В. Крагельский, Е.Ф. Непомнящий // Фрикционный износ резин. – М. ; Л. : Химия, 1964. – С. 9–20.

Морозов А.В. Теоретико-экспериментальное определение долговечности по износу массивных высокоэластичных шин : дис. ... к.т.н. / А.В. Морозов // Институт проблем механики РАН. – М., 2007. – 131 с.

Крагельский И.В. Узлы трения машин : справочник / И.В. Крагельский, Н.М. Михин – М. : Машиностроение, 1984. – 280 с.

Про затвердження експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі / Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 20 травня 2006 року № 488.

Аналіз моделей розрахунку показників довговічності, зносу і ресурсу пневматичних шин вантажних автомобілів / О.П. Кравченко, О.П. Сакно, О.В. Лукічов, В.Д. Вінокуров // зб. наук. пр. – Донецьк : ДІЗТ, 2011. – Вип. 25. – С. 92–95.

Моделювання коливальних процесів в підвісці автомобіля та їх вплив на знос шин / О.П. Кравченко, О.П. Сакно, О.В. Лукічов, С.А. Матвієнко // Український міжвуз. наук.-техніч. зб. «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні». – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2011. – Вип. 45. – С. 78–83.

Кравченко О.П. Дослідження процесу вібрації в моделі підвіски автомобілів та її вплив на інтенсивність зносу шин / О.П. Кравченко, О.П. Сакно, О.В. Лукічов // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава : ПолтНТУ, 2012. – Вип. 2 (32), Т. 2. – С. 153–159.

Kravchenko Alexander. Research of Dynamics of Tire Wear of Trucks and Prognostication of Their Service Life / Alexander Kravchenko, Olga Sakno, Alexander Lukichov // Transport Problems. – Katowice : Silesian University of Technology Faculty of Transport, 2012. – Pр. 295–304.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Ольга Петрівна Сакно

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.