DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2010-1(52)-63-66

АПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ АНАЛІЗУ АКУСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГОЛОСУ

Віталій Васильович Гніліцький, Тетяна Сергіївна Озерчук

Анотація


У статті обґрунтована необхідність створення апаратно-програмного комплексу для діагностики голосу із врахуванням сучасних тенденцій розвитку технологій. Показана ефективність акустичної діагностики, комп'ютерної обробки і візуалізації сигналів.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Акопиан А.И. Оценка состояния голосовой функции у профессионалов голоса в норме и при патологии голосового аппарата / А.И. Акопиан, И.А. Воронцова, Т.Е. Шамшева // Тез. докл. научно-практ. конф. отоларингологов итоговой сессии Ленингр. НИИ уха, горла, носа и речи. – Л. : Б. И, 1999. – С. 109–111.

2. Боенко С.К. Восстановление голоса после ларингэктомии / С.К. Боженко, В.В. Толчинский, Н.Г. Мироненко // Журн. вуш., нос. і горл. хвороб. — 2006. — № 3. — С. 69–79.

3. Вовк И.В. Шумы дыхания человека, объективизация аускультативных признаков/ И.В. Вовк, В.Т. Гринченко, С.Л. Дахнов, В.В. Крижановский, В.Н. Олийник // Акуст. вісн. – 2000. – № 3 – С. 11– 32.

4. Дмитрієв Л.Б. Основи вокальної методики/ Л.Б. Дмитрієв. – М., 2007. – 446 с.

5. Павлихин О.Г. Роль спектрального компьютерного анализа в определении типа голоса певца и профилактике заболеваний голосового аппарата у вокалистов / О.Г. Павлинин, А.П. Мешеркин // Вестник оториноларингологии. – № 1. – 2003. –С. 9–11.

6. Семчук О.Б. Методика проведення комп'ютерного спектрального аналізу голосу за допомогою програм-звукових редакторів / О.Б. Семчук // Журн. вуш., нос. і горл. хвороб. — 2006. — № 3. — С. 66–68.

7. Сидоренко В.В. Використання теорії елементарних хвиль для обробки медичних сигналів / В.В. Сидоренко // Вісник ЖІТІ. – № 4. – 1996. – С. 185–187.

8. Харуто А.В. Музыкальная информатика. Компьютер и звук. Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского. – 2000. – 387 с.

9. Яковлев А.Н. Основи вейвлет-перетворення сигналів / А.Н. Яковлев // Физмат. – 2008. – 387 с.

10. William Thorpe. A microcomputer-based interactive sound analysis system / William Thorpe // CMRiM. – 2009. – Vol. 36. – № 1. – Р. 79–86.

Copyright (c) 2020 Віталій Васильович Гніліцький, Тетяна Сергіївна Озерчук

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.