DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2009-4(51)-27-36

ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ОБ’ЄКТІВ МАНІПУЛЮВАННЯ ДЛЯ УМОВ РОБОТИЗОВАНИХ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Валерій Анатолійович Кирилович

Анотація


На підставі використаних понять представлено структуру повної інформаційної моделі (ІМ) практично будь-якого об’єкта маніпулювання, з яким взаємодіє схват промислового робота при
реалізації роботизованих механоскладальних технологій. Повна інформаційна модель складається із упорядкованої множини часткових ІМ, для яких показані послідовність їх формування, структура та зміст.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Автоматизированные системы технологической подготовки производства в машиностроении / Г.К. Горанский, В.А. Кочуров, Р.П. Франковская и др. ; под ред. Г.К. Горанского. – М. : Машиностроение, 1976. – 240 с.

2. Гнучкі комп’ютеризовані системи: проектування, моделювання і управління : підручник для вищих навчальних закладів / Л.С. Ямпольський, П.П. Мельничук, К.Б. Остапенко та ін. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 680 с.

3. Кирилович В.А. Геометричний аспект траєкторних задач роботизованих механоскладальних технологій / В.А. Кирилович, І.В. Сачук // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація : зб. наук. праць Кіровоградського державного технологічного університету. – Кіровоград, КДТУ. – 2003. – № 12. – С. 210–214.

4. Колодницький М.М. Елементи теорії САПР складних систем : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / М.М. Колодницький. – Житомир : ЖІТІ, 1999. – 512 с.

5. Проць Я.І. Захоплювальні пристрої промислових роботів : навч. посіб. / Я.І. Проць. – Тернопіль, Тернопільський державний технічний університет ім. І.Пулюя, 2008. – 232 с.

6. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера / В.П. Сигорский. – К. : Техника, 1975. – 538 с.

7. Сольницев Р.Н. Автоматизация проектирования гибких производственных систем / Р.Н. Сольницев, А.Е. Кононюк, Ф.М. Кулаков. – Ленинград : Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1990. – 415 с.

8. Технологія автоматизованого виробництва : підручник для вищих навчальних закладів / О.О. Жолобов, В.А. Кирилович, П.П. Мельничук, В.А. Яновський. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 1014 с.

9. Ямпольский Л.С. Автоматизированные системы технологической подготовки робототехнического производства / Л.С. Ямпольский, О.М.Калин, М.М. Ткач. – К. : Вища шк. Головное изд-во, 1987. – 271 с.

10. Asfal C.R. Robots and manufacturing automation. – Jonn Wiley Sons, inc., 1992. – 488 c.

11. Keramas J. Robot technology fundamentals / J.G. Keramas. – New York, Delmer Publisher, 1999. – 408 p.

12. Robot Grippers / Gareth J. Monkman, Stefan Hesse, Ralf Steinmann, Henrik Solnnk. – Copyright ©

Copyright (c) 2020 Валерій Анатолійович Кирилович

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.