DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2009-4(51)-63-72

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ПРИ ОБРОБЦІ ДЕТАЛЕЙ РІЗАННЯМ

Петро Петрович Мельничук, Євген Вікторович Скочко

Анотація


Розглянуто аналіз проблем динаміки технологічних систем (ТС) з обробки деталей різанням. Розроблені структурні блок-схеми ТС з різною деталізацією динаміки в кінематичному ланцюзі.
Виконаний аналіз динаміки елементів і вузлів ТС з форсуючими і антифорсуючими властивостями.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Никитин Б.В. Расчет динамических характеристик металлорежущих станков / Б.В. Никитин. – М. : Машгиз, 1962. – 112 с.

2. Кудинов В.А. Динамика станков / В.А. Кудинов. – М. : Машиностроение, 1967. – 357 с.

3. Попов В.И. Динамика станков / В.И. Попов, В.И. Локтев. – К. : Техника, 1957. – 136 с.

4. Мурашкин Л.С. Прикладная нелинейная механика станков / Л.С. Мурашкин, С.Л. Мурашкин. – Л. : Машиностроение, 1977. – 192 с.

5. Левин А.И. Метематическое моделирование в исследованиях и проектировании станков / А.И. Левин. – М. : Машиностроение, 1978. – 184 с.

6. Кедров С.С. Колебания металлорежущих станков / С.С. Кедров. – М. : Машиностроение, 1978. – 199 с.

7. Орликов М.Л. Динамика станков / М.Л. Орликов. – К. : Вища школа, 1980. – 256 с.; 1989. – 269 с.

8. Коловський М.З. Динамика машин / М.З. Коловський. – Л. : Машиностроение, 1989. – 263 с.

9. Кожевников С.Н. Динамика нестационарних процесов в машинах / С.Н. Кожевников. – К. : Наукова думка, 1986. – 286 с.

10. Тимошенко С.П. Колебания в инженерном деле / С.П. Тимошенко. – М. : Наука, 1967. – 444 с.

11. Цзе Ф.С. Механические колебания / Ф.С. Цзе, И.Е. Морзе, Р.Т. Хинкл. – М. : 1966. – 507 с.

12. Дружинский И.Е. Механические цепи / И.Е. Дружинский. – Л. : Машиностроение, 1977. – 238 с.

13. Стрєлков С.П. Введение в теорию колебаний / С.П. Стрелков. – М. : Наука, 1964. – 437 с.

14. Стокер Дж.Дж. Нелинейние колебания в механических системах / Дж.Дж. Столкер. – М. : ИЛ, 1953. – 256 с.

15. Тлусты И. Автоколебания в металлорежущих станках / И.Тлусты : пер. с чеш. – М. : Машгиз, 1956. – 121 с.

16. Тондл А. Автоколебания механических систем / А.Тондл. – М. : Мир, 1979. – 429 с.

17. Мигулин В.В. Основы теории колебаний / В.В. Мигулин, В.И. Медведєв, Е.Р. Мустель, В.Н. Парыгин : под ред. В.В. Мигулина. – М. : Наука, 1978. – 392 с.

18. Василенко Н.В. Теория колебаний / Н.В. Василенко. – К. : Вища шк., 1992. – 430 с.

19. Кононенко В.О. Колебательние системы с ограниченным возбуждением / В.О. Кононенко. – М. : Наука, 1964. – 254 с.

20. Скочко Є.В. Елементи аналізу коливань та їх наслідків при обробці деталей різанням / Є.В. Скочко // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2003. – № 1 (25). – С. 44–55.

21. Хэммонд П. Теория обратной связи и ее применение / П.Хэммонд. – М. : ГИФМЛ, 1961. – 425
с.

22. Скочко Є.В. Дослідження відносної ефективності обробки деталей різанням різними інструментами за енергозберігаючими показниками процесів / Є.В. Скочко та ін. // Вісник ЖІТІ / Технічні науки. – 1998. – № 11. – С. 43–51.

23. Скочко Є.В. Дослідження різальних частин різців / Є.В. Скочко // Вісник ЖІТІ. – № 7. – Житомир, 1998. – С. 67–72.
Copyright (c) 2020 Петро Петрович Мельничук, Євген Вікторович Скочко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.