ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ І БІОМАСИ ФІТОПЛАНКТОНУ НА ОСНОВІ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Олена Миколаївна Безвесільна, Тетяна Олександрівна Єльнікова, Юрій Олександрович Подчашинський

Анотація


Розроблено метод ідентифікації фітопланктону та визначення його біомаси на основі використання цифрових відеозображень проб води та штучної нейронної мережі. Даний метод використовується для контролю стану водойм господарсько-побутового призначення, які є джерелом водопостачання населення.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Нейронные сети: основные модели / Под ред. И.В. Заенцева. – Воронеж, 1999. – 76 с.

2. Уоссермен Ф. Нейрокомпьютерная техника. – М.: Мир, 1992. – 127 с.

3. Шамша Б.В., Гуржій А.М. та ін. Математичне забезпечення інформаційно-керуючих систем. – Харків: ТОВ "Компанія СМІТ", 2006. – 448 с.

4. Круглов В.В., Дли М.И., Голунов Р.Ю. Нечеткая логика и искусственные нейронные сети. – М.: Физматлит, 2001. – 224 с.

5. Щербак В.І. Методи досліджень фітопланктону // Методичні основи гідробіологічних досліджень водних екосистем. – К., 2002. – С. 41–47.

6. Топачевский А.В., Масюк Н.П. Пресноводные водоросли Украинской ССР. – К.: Высшая школа, 1984. – 336 с.

7. Андреев А.Д., Щербак В.И. Интегральная количественная оценка состояния фитопланктонного сообщества по структурным показателям // Гидробиологический журнал. – 1994. – Т. 30. – № 2. – С. 3–7.

8. Nelles O., Ernst S., Isermann R. Neuronale Netze zur Identefikation nichtlinearer, dynamischer Systeme: Ein Uberblick // Automatisierungstechnik. – 1997. – 45. – № 6. – S. 251–262.

DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2009-3(50)-77-84

Copyright (c) 2016 Олена Миколаївна Безвесільна, Тетяна Олександрівна Єльнікова, Юрій Олександрович Подчашинський

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.