DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2008-4(47)-117-123

ВИКОРИСТАННЯ UML ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОРІЄНТАЦІЇ ШТУЧНОГО СУПУТНИКА ЗЕМЛІ. ЧАСТИНА ІІ. МОДЕЛІ БАЗИ ДАНИХ

Дмитро Миколайович Шостачук, Ігор Юрійович Шендерчук

Анотація


Розглянуто аспекти моделювання бази даних (БД) при створенні системи орієнтації
штучного супутника Землі з використанням прогнозних моделей геомагнітного поля та
накопиченого кінетичного моменту (НКМ), а саме моделювання та аналіз взаємозв’язків між
таблицями БД за допомогою універсальної мови моделювання UML. Промодельовано алгоритм
способу орієнтації штучного супутника з прогнозними моделями

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Самотокин Б.Б., Степанковский Ю.В. Некоторые замечания об алгоритмах работы моментного магнитопривода // Автоматика и приборостроение. – 1973. – К.: Техніка. – С. 100– 104.

2. Самотокин Б.Б., Степанковский Ю.В. О работе моментного магнитопривода в режиме непрерывной разгрузки носителей кинетического момента // Известия ВУЗов СССР / Приборостроение. – 1974. – № 10. – С. 75–78.

3. Самотокин Б.Б. Непрерывно-импульсный способ разгрузки носителей кинетического момента // Аэрокосмический комплекс: конверсия и технологии. – 1995. – Житомир: ЖИТИ. – С. 27–30.

4. Самотокин Б.Б., Мончаковский В.Ф., Шостачук Д.Н. Комплексное исполнительное устройство для системы ориентации ИСЗ // Гироскопия и навигация. – № 2. – 2-я
международная конференция молодых ученых. – С.-Петербург: ЦНИИ “Электроприбор”, 2000. – С. 117.

5. Шостачук Д.М. Оптимізація магнітометричних систем орієнтації штучних супутників Землі: Дис... канд. техн. наук. – Київ, 2003. – 145 с.

6. Самотокін Б.Б., Шостачук Д.М. Спосіб орієнтації штучних супутників Землі: Деклараційний патент на винахід // Промислова власність. Офіційний бюлетень. – 2003. – № 4.

7. Самотокін Б.Б., Шостачук Д.М., Шостачук А.М. Оцінка ефективності системи орієнтації штучних супутників Землі // Вісник ЖДТУ. – № 1 (36). – С. 88–95.

8. Самотокін Б.Б., Шостачук Д.М., Шостачук А.М. Орієнтація штучного супутника Землі в геомагнітному полі // Вісник ЖДТУ. – № 3 (38). – С. 121–129.

9. Шостачук Д.М. Використання UML для моделювання системи орієнтації штучного супутника Землі. Частина 1. Модель ”предметної області” // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – № 3 (41). – 2007. – С. 136–142.

10. Коннолли Т. и др. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика, 2. – Издательский дом «Вильямс», 2000. – 1120 с.

11. Трофимов С.А. Rational XDE Visual Studio.NET. – М.: ООО «Бином-Пресс, 2004. – 304 с.

12. Роберт Дж. Мюллер. Базы данных и UML: Пер. с англ. – М.: Лори. – 420 с.

13. Боггс У., Боггс М. Rational XDE.: Пер. с англ. – М.: Лори. – 637 c.
Copyright (c) 2020 Дмитро Миколайович Шостачук, Ігор Юрійович Шендерчук

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.