№ 4(47) (2008)

Зміст

Машинознавство

МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ РЕСУРСУ ТА ГРАНИЧНОЇ МІЦНОСТІ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ PDF
Людмила Миколаївна Бойко, Іван Григорович Грабар 3-7
ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ ІНГРЕДІЄНТІВ АДГЕЗІЙНОГО ШАРУ ДЛЯ ЕПОКСИКОМПОЗИТНИХ БАГАТОШАРОВИХ ПОКРИТТІВ PDF
Андрій Вікторович Букетов, Віталій Васильович Левицький 8-13
ВПЛИВ МЕХАНІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ ГРАФІТ-КЕРАМІЧНИХ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ТРГ PDF
Олександр Анатолійович Гутніченко 14-22
ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ВИРОБУ З ТОЧКИ ЗОРУ СКЛАДАННЯ ШЛЯХОМ ФОРМАЛІЗОВАНОГО СКОРОЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ДЕТАЛЕЙ PDF
Юлія Вікторівна Лашина, Віталій Анатолійович Пасічник 23-28
ЧИСТОВЕ ТОРЦЕВЕ ФРЕЗЕРУВАННЯ ШИРОКИХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ. АНАЛІЗ УТВОРЕННЯ ПОХИБОК І ПОПЕРЕДНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ PDF
Петро Петрович Мельничук, Володимир Юхимович Лоєв 29-42
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМАТИЧНИХ ПОХИБОК ВИМІРЮВАННЯ ПОТОКУ ВИПРОМІНЮВАННЯ ТВЕРДИХ ЧАСТИНОК PDF
Володимир Матвійович Ночвай, Василь Григорович Петрук 43-48
ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ НАПИЛЕННЯ ЧИСТОВОГО ПОКРИТТЯ PDF
Валентин Анатолійович Рудніцький 49-53

Прилади

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КУТОВОЇ ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ ЗЕМЛІ НА РОБОТУ ГІРОСКОПІЧНОГО ГРАВІМЕТРА PDF
Олена Миколаївна Безвесільна 54-56
РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ, В ЯКІЙ РЕАЛІЗОВАНО АЛГОРИТМ РОЗПІЗНАВАННЯ ДЖЕРЕЛ РАДІОМОНІТОРИНГУ PDF
Борис Михайлович Герасимов, Вадим Вікторович Пашковський 57-62
АЛГОРИТМ ПОШУКУ ЦЕНТРУ ЗІНИЦІ ОКА ПІД ЧАС ВІДЕОМОНІТОРИНГУ PDF
Віталій Васильович Гніліцький, Сергій Валентинович Павлюк 63-68
ВАРІАНТ МОДУЛЯ РОЗВІДКИ ЛЕГКОЇ БРМ PDF
Михайло Васильович Годій, Юрій Павлович Сальник 69-72
ОБЧИСЛЕННЯ КООРДИНАТНИХ ФУНКЦІЙ ОБОЛОНКОВИХ ФРАГМЕНТІВ ПІДВІСУ ГІРОСКОПА PDF
Володимир Володимирович Карачун, Вікторія Миколаївна Мельник 73-77
РЕЖЕКЦІЯ ТА СЕЛЕКЦІЯ ПРОСТОРОВИХ РАДІОХВИЛЬ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ РАДІОПРИЙОМУ PDF
Валерій Тадеушевич Ковальчук, Петро Михайлович Повідайко 78-82
КЛАСИФІКАЦІЯ ГРАВІМЕТРІВ АВІАЦІЙНОЇ ГРАВІМЕТРИЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
Ігор Вацлавович Коробійчук, Яна Олександрівна Пісківець 83-86
МЕТОД ОЦІНКИ ХАРАКТЕРИСТИК МОДЕЛЕЙ КОНТРОЛЮ В РЕАЛЬНОМУ МАСШТАБІ ЧАСУ PDF
Андрій Олександрович Левченко 87-92
МЕТОДИКА СИНТЕЗУ ТЕРМІНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТОМ ДРУГОГО ПОРЯДКУ PDF
Богдан Валентинович Молодецький, Володимир Леонідович Баранов 93-99
ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ОБЕРТОВОГО РУХУ НА ОСНОВІ АЛГОРИТМІЧНОЇ ОБРОБКИ ДВОВИМІРНИХ ВІДЕОЗОБРАЖЕНЬ PDF
Юрій Олександрович Подчашинський 100-108
ПОХИБКА КОМПЕНСАЦІЇ КОРЕЛЯЦІЙНОГО РАДІОПЕЛЕНГАТОРА З ОБРОБКОЮ РАДІОСИГНАЛУ НА ПРОМІЖНІЙ ЧАСТОТІ PDF
Віталій Валентинович Ципоренко 109-116
ВИКОРИСТАННЯ UML ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОРІЄНТАЦІЇ ШТУЧНОГО СУПУТНИКА ЗЕМЛІ. ЧАСТИНА ІІ. МОДЕЛІ БАЗИ ДАНИХ PDF
Дмитро Миколайович Шостачук, Ігор Юрійович Шендерчук 117-123

Інформатика

АДАПТИВНА ЛОКАЛІЗАЦІЯ СИМВОЛЬНИХ НАПИСІВ НА ЗОБРАЖЕННЯХ МЕТОДОМ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗУ Без заголовку
Світлана Григорівна Антощук, Оксана Юріївна Бабілунга, Анатолій Олександрович Ніколенко, Олена Вікторівна Ткаченко 124-130
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ЛЕТУЧОЇ ДОМІШКИ У ПРОЦЕСІ ВИРОЩУВАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ КРЕМНІЮ PDF
Юрій Вікторович Головко, Євген Якович Швець 131-133
МЕТОД ПЛАНУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ РЕСУРСІВ У РОЗПОДІЛЕНІЙ СИСТЕМІ PDF
Тетяна Сергіївна Дьячук 134-138
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ В АВТОГОСПОДАРСТВАХ НА БАЗІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АГЕНТІВ PDF
Микола Федорович Єфремов, Віталій Миколайович Єфремов, Юрій Миколайович Єфремов 139-146
МЕТОДИЧНА ОСНОВА СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ АВТОМАТИЗОВАНОМУ ВИБОРІ ПРИСТРОЇВ ОРІЄНТУВАННЯ PDF
Валерій Анатолійович Кирилович, Ірина Юріївна Черепанська 147-154
МЕТОД СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗУ ТА ОЦІНКИ АЛЬТЕРНАТИВ ПРИ АВТОМАТИЗОВАНОМУ СИНТЕЗІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СКЛАДАННЯ ВИРОБІВ PDF
Володимир Миколайович Кореньков, Анатолій Анатолійович Субін 155-159
РОЗРОБКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ СТАБІЛІЗАТОРА СИГНАЛУ ДЛЯ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ З OFDM-МОДУЛЯЦІЄЮ PDF
Ігор Михайлович Марченко, Катерина Сергіївна Дорошенко 167-173
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРАКТИВНОГО КЕРУВАННЯ В НАСОСНИХ УСТАНОВКАХ PDF
Микола Гаврилович Попович, Олег Іванович Кіселичник, Олег Феліксович Соколовський 174-179
ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ІТ-ІНФРАСТРУКТУРОЮ НА ОСНОВІ РЕСУРСНОГО ПІДХОДУ PDF
Сергій Федорович Теленик, Олександр Іванович Ролік, Максим Михайлович Букасов 180-189
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗПОДІЛУ ЗАВДАНЬ В ОБЧИСЛЮВАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ PDF
Марія Юріівна Юрич 190-195
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ G-ПРОЕКЦІЇ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗМІЩЕННЯ ПРЯМОКУТНИКІВ В ОБЛАСТІ СКЛАДНОЇ ФОРМИ PDF
Світлана Іванівна Яремчук, Юрій Олександрович Шаповалов, Віктор Валерійович Охмак 196-200

Розробка корисних копалин

ВПЛИВ БУРОВИХ РОБІТ НА ЯКІСТЬ ПЕРВИННОГО МОНОЛІТУ ПРИ ЙОГО ВІДОКРЕМЛЕННІ ВІД МАСИВУ PDF
Валентин Вацлавович Коробійчук, Володимир Володимирович Котенко 160-166
АНАЛІЗ ЯКОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ВИДОБУВАННЯ ВІДКРИТИМ СПОСОБОМ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ З РОДОВИЩ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Олена Василівна Дерев’янко 201-204
СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ ПОСТІЙНИХ БОРТІВ КАР’ЄРУ ГОРИШНЕ-ПЛАВНИНСЬКОГО РОДОВИЩА ЗАЛІЗИСТИХ КВАРЦИТІВ PDF
Євген Анатолійович Загоруйко, Олександр Олександрович Фролов 205-210
МЕТОДИКА ПРОГНОЗУ ПАРАМЕТРІВ ЗСУВНИХ ЗМІЩЕНЬ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ НА ОСНОВІ КІНЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ PDF
Ада Василівна Зуска 211-217
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СПОСОБУ РОЗКРИТТЯ РОДОВИЩА ОБЛИЦЮВАЛЬНОГО КАМЕНЮ PDF
Вікторія Володимирівна Калюжна, Олександр Олександрович Бузила, Микола Володимирович Макарчук 218-222
ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ВТРАТ ДЕКОРАТИВНОГО КАМЕНЮ ПРИ ЙОГО НАВАНТАЖЕННІ І ПЕРЕМІЩЕННІ НА КАР’ЄРАХ БЛОЧНОЇ СИРОВИНИ PDF
Олена Олександрівна Кісєль, Неля Миколаївна Остафійчук 223-229
ЕВОЛЮЦІЙНА ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ЗБАГАЧЕННЯ МАГНЕТИТОВИХ КВАРЦИТІВ PDF
Андрій Іванович Купін 230-239

Екологічна безпека

МЕМБРАННА ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ НЕСТАБІЛЬНИХ ГАЗОВИХ КОНДЕНСАТІВ PDF
Інесса Анатоліївна Буртна 240-242
ЗМІНА ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛІСОВИХ ҐРУНТІВ ТА СТАНУ НАСАДЖЕНЬ ПІД ВПЛИВОМ ВИКИДІВ ГІРНИЧОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ірина Володимирівна Давидова, В'ячеслав Борисович Логгінов 243-246
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ФІТОПЛАНКТОНУ ЗА ЙОГО ВІДЕОЗОБРАЖЕННЯМИ PDF
Тетяна Олександрівна Єльнікова 247-251
ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІНИ КИСЛОТНОСТІ ҐРУНТІВ СТИХІЙНИХ ЗВАЛИЩ ПЕРЕДМІСТЯ ЖИТОМИРА PDF
Андрій Володимирович Ільченко, Ірина Григорівна Коцюба 252-257
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СТАН ВОДНИХ РЕСУРСІВ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ) PDF
Наталія Іванівна Свояк 258-266
МОДЕЛЮВАННЯ ДЕФОРМАЦІЙ ПОВЗУЧОСТІ ВИСОТНОЇ СПОРУДИ ПРИ ДІЇ СТАТИЧНОГО ВІТРОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ PDF
Андрій Миколайович Шостачук 267-273