DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2008-4(47)-124-130

АДАПТИВНА ЛОКАЛІЗАЦІЯ СИМВОЛЬНИХ НАПИСІВ НА ЗОБРАЖЕННЯХ МЕТОДОМ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗУ

Світлана Григорівна Антощук, Оксана Юріївна Бабілунга, Анатолій Олександрович Ніколенко, Олена Вікторівна Ткаченко

Анотація


Запропоновано підхід до адаптивної локалізації символьної інформації на зображеннях шляхом
аналізу функції енергії сигналу в просторі вейвлет-перетворення, що дозволило розробити модель
формування образів об’єктів на зображенні та відповідні інформаційні технології.

Повний текст:

Без заголовку

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. – М.: Техносфера, 2005. – 1072 с.

2. MPEG-7 – http://drogo.cselt.it/mpeg.

3. Антощук С.Г., Бабилунга О.Ю., Николенко А.А. Иерархическая модель при формировании образов объектов // Вестник Национального технического университета “ХПІ”: Сб. научных трудов. – Тематический выпуск “Информатика и моделирование”. – 2007. – № 39. – С. 3–12.

4. Pratt W.K. Digital image processing. – 3nd ed. – USA: John Wiley & Sons, 2001. – 750 р.

5. Добеши И. Десять лекций по вейвлетам. – М.: Ижевск: РХД, 2001. – 406 с.

6. Клих Ю.А., Антощук С.Г., Николенко А.А. Адаптивные базисные функции вейвлетного преобразования // Труды Одес. политехн. ун-та. – Одесса, 2004. – Вып. 2 (22). – С. 121–125.

Copyright (c) 2020 Світлана Григорівна Антощук, Оксана Юріївна Бабілунга, Анатолій Олександрович Ніколенко, Олена Вікторівна Ткаченко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.