DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2008-2(45)-103-111

ВИКОРИСТАННЯ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕНЬ ПРИ ОПЕРАТИВНОМУ РОЗПІЗНАВАННІ ДЖЕРЕЛ ЗБУРЕНЬ

Олег Ігорович Рибачук, Ігор Миколайович Сащук, Віктор Васильович Стрінада, Олександр Іванович Лящук

Анотація


У статті здійснено обґрунтування необхідності використання для розпізнавання збурень внаслідок грозової активності та від хімічних (промислових) вибухів з необхідними показниками оперативності апарата вейвлет-перетворень.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гордиенко Ю.А., Карягин Е.В., Лящук А.И., Солонец А.И. Построение систем акустического группирования для реализации инфразвукового мониторинга // Зб. наук. пр. ХУ ПС, 2006. – Вип. 3 (52). – С. 36–42.

2. Госсард Э.Э., Хук У.Х. Волны в атмосфере: Пер. с англ. / Под ред. Г.С. Голицына. — М.: Мир, 1978. – 524 с.

3. www.gcsk.gov.ua

4. Кирилюк В.А., Стрінада В.В., Лящук О.І., Шапка В.М. Застосування акустичної системи геофізичного моніторингу при здійсненні ідентифікації джерел збурень техногенного походження в ближній зоні. – Вісник ЖДТУ. – 2007. – № 2 (41). – С. 77–82.

5. Гуков В.М., Пастушенко Н.С., Солонец А.И., Терещенко И.В., Федотов В.П. О возможности использования сети наблюдения ГЦСК в интересах Вооруженных Сил // Зб. наук. пр. ХВУ. – 2001. – Вип. 4 (34). – С. 123–127.

6. Гордиенко Ю.А., Лящук А.И., Солонец А.И. Возможности инфразвукового мониторинга для использования в интересах Вооруженных Сил // Зб. наук. пр. ХУ ПС. – Х.: ХУ ПС. – 2006. – Вип. 4 (53). – С. 207–210.

7. Рибачук О.І., Кирилюк В.А., Стрінада В.В., Лящук О.І., Клівець С.І. Методика розпізнавання джерел збурень в ближній зоні при використанні акустичної системи геофізичного моніторингу // Системи обробки інформації. – 2008. – Вип. 1 (68). – С. 73–78.

8. Daubechies J. Ten lectures on wavelets, CBMS-NSF conference series in applied mathematics. – SIAM Ed., 1992.

9. Яковлев А.В. Основы вейвлет-преобразования сигналов. – Москва: Физматлит, 2003. – 176 с.

10. Кравченко В.Ф., Смирнов Д.В. Новые методы цифровой обработки сигналов атомарными функциями и вейвлетами // Успехи современной радиоелектроники. – 2005. – № 2. – С. 3–80.

11. Дьяконов В.В., Абраменкова И.Н. Matlab – обработка сигналов и изображений. – С-Пб.: Питер, 2002. – 602 с.

12. Городнов В.П., Дробаха Г.А., Єрмаков М.О., Смірнов Є.Б., Ткаченко В.І. Моделювання бойових дій військ (сил) протиповітряної оборони та інформаційне забезпечення процесів управління ними (теорія, практика, історія розвитку): Монографія. – Харків: ХВУ, 2004. – 409 с.

13. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике (Для научных работников и инженеров). / Под общей редакцией И.Г. Арамановича. – М.: Наука, 1974.

Copyright (c) 2020 Олег Ігорович Рибачук, Ігор Миколайович Сащук, Віктор Васильович Стрінада, Олександр Іванович Лящук

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.