№ 2(33) (2005)

Зміст

Машинознавство

ПРО ЗГИННІ КОЛИВАННЯ ТА РОЗІГРІВ КІЛЬЦЕВОЇ П’ЄЗОКЕРАМІЧНОЇ ПЛАСТИНКИ ПРИ КЕРОВАНОМУ ПІДВОДІ ГАРМОНІЧНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ЗБУДЖЕННЯ PDF
Наталія Іванівна Вовкодав, Іван Федорович Киричок, Василь Васильович Михайленко 3-8
МОМЕНТНО-СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗПОДІЛІВ ЕЛЕМЕНТІВ У ПЕРЕХІДНІЙ ЗОНІ КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ B4C–(Ti–Ni–Mo) PDF
Руслан Михайлович Дідковський, Наталія Володимирівна Олексієнко 9-18
ГЕОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПРИЗМАТИЧНИХ ФАСОННИХ РІЗЦІВ У СТАТИЧНІЙ СИСТЕМІ КООРДИНАТ PDF
Євгеній Валентинович Корбут, В'ячеслав Володимирович Вовк 19-23
ВИКОРИСТАННЯ КІНЦЕВО-ЕЛЕМЕНТНОГО РОЗРАХУНКОВОГО КОМПЛЕКСУ ANSYS ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТЕХНІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ PDF
Анатолій Олексійович Погонін, Тетяна Олександрівна Дуюн, Анна Володимирівна Гріньок 24-27
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНИХ РОБОТІВ PDF
Володимир Євгенович Юмашев, Олександра Олескандрівна Юмашева 28-33

Прилади

АВТОМАТИЗОВАНА АЕРОГРАВІМЕТРИЧНА СИСТЕМА PDF
Олена Миколаївна Безвесільна 34-37
ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕХОДУ ПРОЦЕСІВ ПІДГОТОВКИ ЗЕМЛЕТРУСУ В АКТИВНУ ФАЗУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СЕЙСМІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ PDF
Юрій Олексійович Гордієнко 38-46
ПОВЕРХНЯ СТРУКТУР МАКРОПОРИСТОГО КРЕМНІЮ PDF
Роман Юрійович Голіней, Олег Іванович Дандур'янц, Людмила Анатоліївна Караченцева, Олег Олександрович Литвиненко, Людмила Олександрівна Матвеєва, Володимир Федорович Онищенко, Олена Йосипівна Стронська 47-53
ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ ВЗАЄМНОЇ КОРЕКЦІЇ ЧАСТОТНИХ СПЕКТРІВ СИГНАЛІВ PDF
Анатолій Юрійович Денисюк 54-59
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ БАЛІСТИЧНИХ ГРАВІМЕТРІВ PDF
Олександр Олексійович Добржанський 60-64
ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ РАДІОПРИЙОМУ ЗА НАЯВНОСТІ ВТОРИННОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ PDF
Валерій Тадеушович Ковальчук 65-70
РОЛЬ САПР ТА АВТОМАТИЗОВАНИХ ВИРОБНИЦТВ У АСУ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ PDF
Тетяна Володимирівна Лисенко, Олександр Леонідович Становський, Володимир Михайлович Тонконогий 71-74
БЛИЖНЬОПОЛЬОВА НВЧ-ВЗАЄМОДІЯ “АНТЕНА–СЕРЕДОВИЩЕ” PDF
В'ячеслав Пилипович Манойлов, Леся Юріївна Назарчук 75-79
ПРИРОДА ВИНИКНЕННЯ ПОХИБОК ПОПЛАВКОВОГО ГІРОСКОПА ЗА НАТУРНИХ УМОВ PDF
Вікторія Миколаївна Мельник, Володимир Володимирович Карачун 80-84
МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС ПОЛЯРИЗАЦІЙНОЇ МАТРИЦІ РОЗСІЮВАННЯ СУКУПНОСТІ ДИПОЛІВ PDF
Таміла Юріївна Микуляк, Ігор Анатолійович Пількевич 85-88
СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КОГЕРЕНТНОГО ПРИЙОМУ PDF
Альберт Федорович Панов, Володимир Григорович Сніцар, Віталій Олександрович Чорний 89-93
ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСТОТНИХ І ЧАСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОТЯЖНИХ НЕВЗАЄМНИХ ОБ'ЄКТІВ МОДИФІКОВАНИМ МЕТОДОМ СПЕКТРОМЕТРІЇ PDF
Олег Борисович Шарпан 94-100

Інформатика

ВИЗНАЧЕННЯ ТА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ВОДОРОСТЕЙ У ВОДОСХОВИЩАХ НА ОСНОВІ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ ВІДЕОЗОБРАЖЕНЬ PDF
Елла Олександрівна Аристархова, Юрій Олександрович Подчашинський, Тетяна Олександрівна Шавурська 101-107
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛГОРИТМУ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРА НА ОСНОВІ ЕКСПЕРТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Борис Михайлович Герасимов, Сергій Степанович Бучик, Вадим Викторович Пашковський 108-115
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЗАДАЧАХ ПЛАНУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ГВС PDF
Валерій Анатолійович Кирилович, Наталія Віталіївна Легенька, Олександр Владиславович Підтиченко 116-124
ПРО ШВИДКІСТЬ ЗБІЖНОСТІ ПРОЦЕДУРИ РОББІНСА-МОНРО PDF
Валерій Олександрович Коваль 125-127
АЛГОРИТМ ДЕКОМПОЗИЦІЇ НЕОПУКЛОГО 3-D БАГАТОГРАННИКА В ЗАДАЧАХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ГЕОМЕТРІЇ PDF
Ірина Олександрівна Шупікова 128-132

Розробка корисних копалин

КЛАСИФІКАЦІЯ ВТРАТ І ЗБІДНІННЯ ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ ГРАНІТІВ PDF
Микола Терентійович Бакка, Олена Олександрівна Кісель 133-135
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НЕВИБУХОВИХ РУЙНУЮЧИХ ЗАСОБІВ (НРЗ) ПРИ ВИДОБУВАННІ БЛОКІВ ГАБРОЇДНИХ ПОРІД PDF
Григорій Миколайович Ломаков, Світлана Вікторівна Яворська 136-139
ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ МАКСИМАЛЬНИХ ВЕРТИКАЛЬНИХ ДЕФОРМАЦІЙ У ДИНАМІЧНІЙ МУЛЬДІ PDF
Валентин Олексійович Назаренко 140-145
АНАЛІЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ ШЛІФУВАННЯ КРИСТАЛІВ ПРИРОДНИХ АЛМАЗІВ PDF
Світлана Борисівна Олексійчук 146-149