№ 1(32) (2005)

Зміст

Машинознавство

Моделювання і технології об’ємного нанесення покриттів у вакуумі PDF
Іван Григорович Грабар, Валентин Анатолійович Рудницький 3-8
Синтез розмірних ланцюгів складального виробу через аналіз його тривимірної моделі PDF
Михайло Юрійович Дирда, Віталій Анатолійович Пасічник 9-14
Математична модель витрати палива автомобіля з урахуванням збіднення паливо-повітряної суміші (на прикладі моторних палив з домішками олій рослинного походження) PDF
Андрій Володимирович Ільченко, Володимир Петрович Кур’ята 15-19
Закон повторного логарифма для процесів авторегресії зростаючого порядку PDF
Валерій Олександрович Коваль 20-21
Особливості дослідження стану композитних ободів моделей маховиків PDF
Марина Анатоліївна Колодій 22-26
Проектування верстатних розверток для обробки прецизійних отворів PDF
Петро Петрович Мельничук, Євген Вікторович Скочко 27-33
Теоретичні основи отримання нелінійної пружної характеристики підвіски автомобіля за допомогою чотириланкового важільного механізму PDF
Сергій Володимирович Мельничук 34-38
Обробка різанням поверхонь з напиленими газотермічними покриттями (досвід українських спеціалістів, 1980-2000 рр.) PDF
Микола Васильович Новіков, Леонід Григорович Полонський 39-44
Силові характеристики цангових патронів підвищеної надійності з розширеним діапазоном затискуваних заготовок PDF
Володимир Григорович Олійник 45-48
Моделі критичних точок з неритмічним обсягом випуску продукції PDF
Анатолій Йосипович Щехорський 49-51

Прилади

Підвищення надійності елементів системи керування навігаційного комплексу в умовах багаторазових ударних впливів PDF
Олена Миколаївна Безвесільна, Іван Степанович Задорожний 52-59
Принцип отримання та обробки інформації для побудови геометричного профілю поверхні PDF
Віталій Васильович Гніліцький, Олександр Володимирович Цірук 60-65
Алгоритм пошуку найкоротшого шляху в графі з урахуванням обмежень для задачі планування космічного радіолокаційного спостереження PDF
В'ячеслав Павлович Гусинін, Сергій Васильович Водоп’ян, Роман Васильович Дзюбчук 66-72
Автокомпенсатор широкосмугових перешкод PDF
Анатолій Юрійович Денисюк 73-79
Прилади та засоби фізичної реабілітації хворих з порушеннями вільної частини нижніх кінцівок PDF
Олексій Дмитрович Желєзний, Борис Петрович Контуш 80-84
Програмно-апаратний комплекс для проведення аускультаційної діагностики респіраторних захворювань людини PDF
Юрій Іванович Лисогор 85-91

Інформатика

ПІДВИЩЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ЧАСТОТИ ДІАПАЗОННОГО АВТОГЕНЕРАТОРА НА ВАРИКАПІ PDF
Сергій Павлович Кононов, В’ячеслав Пилипович Манойлов, В’ячеслав Васильович Чернига 92-99
СТРУКТУРА ПРОЦЕСУ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СКЛАДАННЯ ВИРОБІВ PDF
Володимир Миколайович Кореньков, Роман Русланович Сімута 100-106
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОБРОБКИ ВІДЕОІНФОРМАЦІЇ В ГІРНИЧО-ГЕОЛОГІЧНІЙ ГАЛУЗІ PDF
Андрій Олексійович Криворучко, Євген Савелійович Купкін, Юрій Олександрович Подчашинський, Олена Олександрівна Ремезова 107-116
АНАЛІЗ РУХУ КОСМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ АЛГОРИТМУ ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТУ МАНЕВРУ PDF
Валерій Валерійович Курінний, Петро Георгійович Хорольський 117-126
ВПЛИВ РЕЗОНАНСНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИПОЛЯ НА РОЗДІЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СТАНЦІЙ PDF
Таміла Юріївна Микуляк, Ігор Анатолійович Пількевич 127-131
ТЕРМОДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФАЗОВИХ РІВНОВАГ ТА Р–Т–Х ДІАГРАМА СТАНУ СИСТЕМИ Cd–Hg–Te PDF
Павло Петрович Москвін, Адам Адамович Хоменко, Дмитро Костянтинович Верба, Сергій Олександрович Прищенко 132-140
МЕТОД G-ПРОЕКЦІЇ В ЗАДАЧАХ МІНІМІЗАЦІЇ ЄДНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ПРЯМОКУТНИКІВ PDF
Олександр Петрович Степанов, Світлана Іванівна Яремчук 141-144
ФОРМАЛІЗОВАНИЙ ОПИС ФУНКЦІЇ ОРІЄНТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ РОБОТИЗОВАНИХ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ ВИРОБНИЦТВ PDF
Ірина Юріївна Черепанська, Валерій Анатолійович Кирилович 145-154

Розробка корисних копалин

МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ПЛАНІВ У ІЗОЛІНІЯХ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ПОКЛАДІВ ДЕКОРАТИВНОГО КАМЕНЮ ПРИ ЇХ ГЕОМЕТРИЗАЦІЇ PDF
Микола Терентійович Бакка, Сергій Станіславович Іськов 155-158
ПРО ЗМІНУ ПАРАМЕТРІВ ЗРУШЕННЯ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ ПРИ ПОВТОРНІЙ ПІДРОБЦІ PDF
Валентин Олексійович Назаренко, Світлана Вікторівна Корякіна 159-162
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКУ РОЗВИТКУ ГІРНИЧИХ РОБІТ НА КАР'ЄРАХ ДЕКОРАТИВНОГО КАМЕНЮ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ВИХОДУ КОСОКУТНИХ БЛОКІВ PDF
Руслан Вадимович Соболевський 163-168