№ 4(55) (2010)

Зміст

Машинознавство

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ ВІД ЧАСТИНОК САЖІ PDF
Владислав Юрійович Балюк, Андрій Володимирович Ільченко 3-12
МІКРОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ БІОСУМІСНОЇЇПЕРКОЛЯЦІЙНОЇ КЕРАМІКИ З ГІДРОКСИЛАПАТИТУ PDF
Ольга Іванівна Грабар, Юрій Олександрович Кубрак 13-17
ВІДЦЕНТРОВИЙ СТЕНД ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ НА РОЗТЯГ ЗРАЗКІВ КРИХКИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ПЛОСКОМУ НАПРУЖЕНОМУ СТАНІ PDF
Марина Анатоліївна Колодій 18-20
ФРАКТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТИМЧАСОВОГО РЯДУ КРИВОЇЇТРИВАЛОЇЇМІЦНОСТІ КУТОВОГО З’ЄДНАННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ (КЗКМ) PDF
Сергій Миколайович Кульман, Людмила Миколаївна Бойко 21-24
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПЛАВНОСТІ ХОДУ МОДЕЛІ ПІДВІСКИ НА ОСНОВІ ЧОТИРИЛАНКОВОГО ВАЖІЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ PDF
Сергій Володимирович Мельничук, Юрій Олександрович Подчашинський, Іван Васильович Вітюк, Ігор Анатолійович Бовсунівський 25-27

Прилади

УТОЧНЕННЯ ГАРМОНІЧНОЇ МОДЕЛІ ПУЛЬСОВОЇ ХВИЛІ ДЛЯ ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКИ ЗА ПУЛЬСОГРАМАМИ PDF
Віталій Васильович Гніліцький, Наталія Віталіївна Мужицька 28-38
ПЕРСПЕКТИВИ ПОБУДОВИ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В ІНТЕРЕСАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ PDF
Руслан Михайлович Жовноватюк, Іван Олегович Канкін, Володимир Вікторович Умінський 39-47
ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ БАЛІСТИКО-НАВІГАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОСМІЧНИМИ АПАРАТАМИ PDF
Андрій Анатолійович Завада, Сергій Валентинович Ковбасюк, Михайло Юрійович Ракушев 48-53
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ВИМОГ ДО ЧАСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ГОТОВНОСТІ СИСТЕМИ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ PDF
Дем'ян Андрійович Іщенко, Володимир Анатолійович Кирилюк, Ольга Леонідівна Сидорчук 54-60
АВТОМАТИЗОВАНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЦИКЛОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ МЕХАНООБРОБНИХ ГВК PDF
Валерій Анатолійович Кирилович, Олександр Владиславович Підтиченко 61-70
МЕТОД «М’ЯКОЇ» ДЕМОДУЛЯЦІЇ БАГАТОПОЗИЦІЙНИХ ФАЗОМАНІПУЛЬОВАНИХ СИГНАЛІВ PDF
Володимир Володимирович Павлюк 71-76
МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АВІАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ СПОСТЕРЕЖЕННЯ PDF
Петро Васильович Фриз, Віталій Юрійович Богданов, Олександр Федорович Дубина 77-81

Інформатика

АНАЛIТИЧНА МОДЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВНИХ БЕЗДРОТОВИХ IНФОРМАЦIЙНО-КОМУНIКАЦIЙНИХ МЕРЕЖ КОМАНДНИХ ПУНКТIВ PDF
Олег Сергійович Бойченко, Володимир Володимирович Воротніков, Інна Іванівна Сугоняк 82-87
МОДЕЛІ СИСТЕМИ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ НАВАНТАЖЕНОСТІ БАГАТОАГЕНТНИХ СИСТЕМ PDF
Олександр Михайлович Данильченко, Денис Григорович Літвинчук, Тарас Амурович Узденов 88-91
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНЖЕНЕРНО-КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ PDF
Галина Олексіївна Райковська, Любов Степанівна Тихончук 92-95
ГЕНЕТИЧНИЙ АЛГОРИТМ У РОЗВ’ЯЗАННІ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ВИДУ PDF
Юрій Олександрович Шаповалов 96-102

Розробка корисних копалин

АНАЛІЗ СИЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ ЗНОШУВАННЯ РОБОЧОГО ІНСТРУМЕНТА В ПРОЦЕСІ АЛМАЗНО-КАНАТНОГО РІЗАННЯ ВИСОКОМІЦНИХ ПОРІД PDF
Сергій Іванович Башинський 103-107
ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВИКОРИСТАННЯ ГІДРОДОМКРАТІВ ДЛЯ ПЕРЕКИДАННЯ БЛОКІВ І МОНОЛІТІВ У КАР’ЄРІ ОБЛИЦЮВАЛЬНОГО КАМЕНЮ PDF
Сергій Олександрович Жуков, Сергій Володимирович Кальчук, Лілія Сергіївна Неділько 108-111
МАРКШЕЙДЕРСЬКІ СПОСОБИ ВИВЧЕННЯ ТРІЩИНУВАТОСТІ МАСИВУ З МЕТОЮ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПАСПОРТА БУРО-ВИБУХОВИХ РОБІТ PDF
Олег Миколайович Клеван, Володимир Володимирович Котенко 112-115
ВИЯВЛЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОБРОБКИ ВІДЕОІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КОЛЬОРУ БУРШТИНОВОЇ СИРОВИНИ PDF
Людмила Анатоліївна Ковалевич, Віктор Тодосійович Підвисоцький 116-120
ГЕОМЕТРИЗАЦІЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗСИПНИХ РОДОВИЩ ІЛЬМЕНІТОВИХ РУД НА ОСНОВІ ОБ’ЄМНОГО МОДЕЛЮВАННЯ PDF
Андрій Вікторович Панасюк, Марія Едуардівна Башинська, Антон Вікторович Лисенко 121-125