№ 3(42) (2007)

Зміст

Машинознавство

ВПЛИВ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТА КІНЕМАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТОРЦЕВОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ НА ПЛОЩУ КОНТАКТУ ПЕРЕДНЬОЇ ПОВЕРХНІ БЕЗВЕРШИННОГО КОСОКУТНОГО РІЗАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА PDF
Володимир Миколайович Бушля 3-10
ДЕМПФІРУВАННЯ ЗГИННИХ КОЛИВАНЬ КРУГЛОЇ В’ЯЗКОПРУЖНОЇ ПЛАСТИНКИ П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИМИ АКТУАТОРАМИ З ВРАХУВАННЯМ ДЕФОРМАЦІЇ ЗСУВУ PDF
Наталія Іванівна Вовкодав, Іван Федорович Киричок, Василь Васильович Михайленко 11-16
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗМІНИ ПОЛОЖЕННЯ ЦЕНТРА МАС КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНІЗМУ ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ PDF
Іван Григорович Грабар, Андрій Володимирович Ільченко, Володимир Олександрович Ломакін 17-24
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТУ ЗАКРИТТЯ ВТОМНОЇ ТРІЩИНИ З ДОПОМОГОЮ ОПТИЧНОГО МЕТОДУ КООРДИНАТНИХ СІТОК PDF
Юрій Іванович Пиндус, Василь Богданович Фостик 25-34
МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ БІОКЕРАМІЧНОГО ПОКРИТТЯ НА МЕТАЛІЧНИХ ПІДКЛАДКАХ PDF
Валентин Анатолійович Рудніцький 35-40
ОЦІНКА ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ У ВАКУМ-ПЛАЗМОВИХ ПОКРИТТЯХ PDF
Олена Борисівна Сорока, Марина Юріївна Копєйкіна, Віктор Степанович Антонюк, Сергій Анатолійович Клименко 41-45

Прилади

ВИСТАВКА ВИМІРЮВАЛЬНИХ ОСЕЙ АКСЕЛЕРОМЕТРІВ PDF
Олена Миколаївна Безвесільна 46-55
ВПЛИВ ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕМЕНТІВ АНТЕННОЇ РЕШІТКИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ АЛГОРИТМІВ «НАДРЕЛЕЄВСЬКОГО» РОЗРІЗНЕННЯ PDF
Сергій Іванович Болобан, Микола Вікторович Коваленко, Ольга Леонідівна Сидорчук 56-66
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ ПРИ ОБМЕЖЕНІЙ КІЛЬКОСТІ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Альберт Миколайович Воронін, Сергій Валентинович Ковбасюк, Юрій Іванович Міхєєв 67-73
НЕЛІНІЙНІ КОЛИВАННЯ ПІДВІСУ ПОПЛАВКОВОГО ГІРОСКОПА ЗА НАТУРНИХ УМОВ PDF
Олена Анатоліївна Кладун 74-79
СТАЛІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ Н- ТА П-ПОДІБНОГО ХВИЛЕВОДУ PDF
В'ячеслав Пилипович Манойлов, Володимир Володимирович Павлюк 80-89
ПОХИБКИ ГІРОСКОПА ВНАСЛІДОК НАЯВНОЇ ПЛАВУЧОСТІ PDF
Вікторія Миколаївна Мельник 90-93
ПРО ЗМІНУ МАКСИМАЛЬНИХ НАХИЛІВ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ У МУЛЬДІ ЗРУШЕННЯ, ЩО ФОРМУЄТЬСЯ PDF
Валентин Олексійович Назаренко, Олександр Сергійович Кучин, Надія Володимирівна Йощенко 94-100
ТОЧНІСТЬ КОРЕЛЯЦІЙНОГО РАДІОПЕЛЕНГАТОРА З ОБРОБКОЮ РАДІОСИГНАЛУ НА ПРОМІЖНІЙ ЧАСТОТІ В УМОВАХ АПРІОРНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ PDF
Віталій Валентинович Ципоренко 101-106

Інформатика

АВТОМАТИЗОВАНА ОБРОБКА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСІВ ЕВТРОФІКАЦІЇ У ВОДОЙМАХ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ PDF
Тетяна Олександрівна Єльнікова 107-112
МЕТОД ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ В УМОВАХ РИЗИКУ PDF
Костянтин Олександрович Овечко 113-119
АЛГОРИТМ ПОШУКУ МНОЖИНИ ВСІХ РОЗВ’ЯЗКІВ ЗАДАЧІ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
Анатолій Васильович Панішев, Олексій Миколайович Подоляка, Оксана Олександрівна Подоляка 120-127
АПРОКСИМАЦІЯ ТА СТІЙКІСТЬ МЕТОДУ ЗМІЩЕНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО- ТЕЙЛОРІВСЬКИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ КОШІ PDF
Михайло Юрійович Ракушев 128-132
ІНТЕРАКТИВНА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ПАРАЛЕЛЬНО ПРАЦЮЮЧИМИ НАСОСНИМИ АГРЕГАТАМИ PDF
Олег Феліксович Соколовський 133-138

Розробка корисних копалин

ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ КОРОЗІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ВИРОБІВ З ЛАБРАДОРИТУ PDF
Олександр Валерійович Камських 139-142
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ БУРОВИБУХОВИХ РОБІТ НА ЯКІСТЬ БЛОЧНОЇ ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ КАР'ЄРУ НА ОСНОВІ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЇЇ ТРІЩИНУВАТОСТІ PDF
Валентин Вацлавович Коробійчук, Руслан Вадимович Соболевський, Юрій Олександрович Подчашинський, Олена Анатоліївна Зубченко, Олена Олександрівна Ремезова 143-149
ВПЛИВ АНІЗОТРОПІЇ КАМЕНЮ НА ОПТИМІЗАЦІЮ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАСИВУ ДО ВИЙМАННЯ PDF
Андрій Олескій Криворучко, Олена Олександрівна Кісель, Сергій Станіславович Іськов 150-155

Екологічна безпека

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІКРОБНОЇ АСОЦІАЦІЇ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ВІДВАЛІВ PDF
Ольга Володимирівна Берегова, Володимир Володимирович Котенко, Зоя Михайлівна Шелест 156-160