№ 2(37) (2006)

Зміст

Машинознавство

ЗНИЖЕННЯ РОЗБРИЗКУВАННЯ ПРИ ЗВАРЮВАННІ МІДІ ЗІ СТАЛЛЮ PDF
Павло Анатолійович Гавриш, Ігор Васильович Сєров, Валерій Васильович Чигарьов 3-8
ЗУСИЛЛЯ, ЩО ДІЮТЬ НА РОБОЧІ ОРГАНИ, ТА СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ МАШИН З АКТИВНИМ ПРИВОДОМ PDF
Анатолій Станіславович Лімонт 9-15
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА РОЗШИРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНИХ ВЕРСТАТІВ PDF
Петро Петрович Мельничук, Володимир Юхимович Лоєв 16-32
ВПЛИВ СИНТЕТИЧНИХ МИЙНИХ ЗАСОБІВ НА ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРАЛЬНИХ МАШИН PDF
Володимир Іванович Михайлов 33-37
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗВИТКУ ГРАФІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Галина Олексіївна Райковська 38-43

Прилади

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИЧНОГО АКСЕЛЕРОМЕТРА PDF
Олена Миколаївна Безвесільна, Тетяна Олексіївна Курдіна, Наталія Вікторівна Лаговська 44-48
РОЗРОБКА ПРИСТРОЇВ КОРЕКЦІЇ ВПЛИВУ ОБЛАСТЕЙ ПІДВИЩЕНОЇ ІОНІЗАЦІЇ НА РОБОТУ БАГАТОПОЗИЦІЙНОГО РАДІОЛОКАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Анатолій Юрійович Денисюк 49-55
СИНТЕЗ АЛГОРИТМІВ АДАПТИВНОГО ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ДИНАМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
Ігор Валерійович Зімчук, Іван Олегович Канкін 56-60
ЦИФРОВА ОБРОБКА ДАНИХ ГЛИБИН ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗЙОМКИ АКВАТОРІЙ СУДНОПЛАВНИХ ШЛЯХІВ PDF
Сергій Вікторович Іванов, Павло Борисович Олійник 61-65
РОЗРАХУНОК РЕЖИМУ РОБОТИ ТРАНЗИСТОРНОГО ПІДСИЛЮВАЧА ПРИ ЗМІНІ ТЕМПЕРАТУРИ І ПАРАМЕТРІВ ТРАНЗИСТОРА PDF
Василь Антонович Іщенко, Ірина Василівна Колядюк 66-70
СПОСІБ РОЗРАХУНКУ ДРУГИХ ЧАСТКОВИХ ПОХІДНИХ НА ОСНОВІ ТРИВИМІРНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ PDF
Сергій Валентинович Ковбасюк, Михайло Юрійович Ракушев, Олег Віталійович Манько 71-78
АЛГОРИТМ ОБРОБКИ ВИМІРЮВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В РАДІОПЕЛЕГНАЦІЙНИХ ЗАСОБАХ НА ОСНОВІ ВИЯВЛЕННЯ ТА СЕЛЕКЦІЇ АНОМАЛЬНИХ ВИМІРІВ PDF
В’ячеслав Пилипович Манойлов, Олексій Олександрович Писарчук, Володимир Володимирович Павлюк 79-85
НЕВІСЕСИМЕТРИЧНИЙ ВИПАДОК ПРУЖНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ПОПЛАВЦЯ ГІРОСКОПА PDF
Вікторія Миколаївна Мельник, Володимир Володимирович Карачун 86-91
ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ З КОСМОСУ ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ PDF
Валентин Васильович Омельчук, Петро Миколайович Піонтківський, Віталій Іванович Снєцар 92-98
ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ПРОЕКТНИХ ПАРАМЕТРІВ ТУРБІННИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ВИТРАТ РІДИН PDF
Анна Валеріївна Писарець, Іван Васильович Коробко 99-104
МЕТОДИКА РЕКУРЕНТНОГО ЗГЛАДЖУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ДИСКРЕТНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Олексій Олександрович Писарчук 105-111
ФРАКТАЛЬНА ОБРОБКА ТА СТИСНЕННЯ ДВОВИМІРНОЇ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО МЕХАНІЧНІ ВЕЛИЧИНИ PDF
Юрій Олександрович Подчашинський 112-119

Інформатика

МЕТОД СИСТЕМОАНАЛОГОВИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ РІВНЯНЬ В ЧАСТИННИХ ПОХІДНИХ PDF
Володимир Леонідович Баранов, Сергій Васильович Водоп’ян, Руслана Михайлівна Костюченко 120-125
ПОШУК ОПТИМАЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ ДЛЯ СУКУПНОСТІ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН PDF
Севастян Анатолійович Закора 126-131

Розробка корисних копалин

ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОЗИЦІЮВАННЯ МАКСИМАЛЬНИХ ОСІДАНЬ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ МУЛЬДИ ЗРУШЕННЯ PDF
Микола Терентійович Бакка, Валентин Олексійович Назаренко, Олена Валентинівна Бєліченко, Надія Володимирівна Йощенко 132-137
ОЦІНКА СТАНУ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ З НЕВИБУХОВИМИ РУЙНУЮЧИМИ ЗАСОБАМИ І МАТЕРІАЛАМИ В КАР’ЄРАХ БЛОЧНОГО КАМЕНЮ PDF
Олена Василівна Дерев’янко, Григорій Миколайович Ломаков 138-140
НЕГРАНИЧНІ ВУГЛЕВОДНІ, ФЕНОЛИ І КАРБОНОВІ КИСЛОТИ В СКЛАДІ СЛАНЦЕВИХ ПОРІД, ВИДОБУТИХ ПІДЗЕМНИМ СПОСОБОМ, ЯК ФАКТОР ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ PDF
Наталія Валеріївна Зуєвська, Аніта Новаковська 141-143
АНАЛІЗ ТРІЩИННОЇ ТЕКТОНІКИ РОДОВИЩ БЛОЧНОГО КАМЕНЮ PDF
Вікторія Володимирівна Калюжна, Світлана Вікторівна Яворська 144-151
ТЕОРЕТИЧНІ УЗАГАЛЬНЕННЯ БУРШТИНОВОЇ СИРОВИНИ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ОСВОЄННЯ PDF
Людмила Анатоліївна Ковалевич 152-154
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЧОВИННОГО СКЛАДУ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛАБРАДОРИТІВ УКРАЇНСЬКОГО КРИСТАЛІЧНОГО ЩИТА PDF
Володимир Володимирович Котенко 155-167
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ Й АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ РУЙНУВАННЯ ВИБУХОМ ВИСОТНИХ СПОРУД PDF
Віктор Георгійович Кравець, Домінік Воєводка 168-172
ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ ЗАРЯДУ ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ З РІДКОЮ ДОБАВКОЮ В ПОЛІМЕРНОМУ РУКАВІ, ПОПЕРЕДНЬО РОЗМІЩЕНОМУ В ЧАСТКОВО ОБВОДНЕНІЙ СВЕРДЛОВИНІ PDF
Костянтин Вікторович Лотоус, Олександр Григорович Стеценко 173-181
ТЕОРЕТИЧНІ УЗАГАЛЬНЕННЯ КВАРЦОВОЇ СИРОВИНИ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ОСВОЄННЯ PDF
Андрій Вікторович Панасюк, Неля Миколаївна Остафійчук 182-186
ГІДРОТЕРМАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В ОСНОВІ ТЕПЛОВОЇ СПОРУДИ ПРИ РУХОВІ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ВОД У ҐРУНТАХ ТА ГІРСЬКИХ ПОРОДАХ PDF
Ахмед Меджидович Самедов, Анатолій Андрійович Ткачук 187-191
ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗПИЛЮВАННЯ БЛОКІВ НА ЗАГОТОВКИ ДИСКОВИМИ КАМЕНЕРОЗПИЛЮВАЛЬНИМИ ВЕРСТАТАМИ PDF
Руслан Вадимович Соболевський 192-200
БУФЕРНА ЄМНІСТЬ ҐРУНТУ ТА ГІРСЬКИХ ПОРІД ЩОДО ЗАБРУДНЕННЯ ЇХ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ PDF
Микола Миколайович Харитонов 201-204