Том 2, № 3(46) (2008)

Зміст

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ЗАСОБІВ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ З УРАХУВАННЯМ ПОПИТУ ПАСАЖИРІВ PDF
Віктор Васильович Аулін, Дмитро Вадимович Голуб
ЗАСТОСУВАННЯ СПИРТОВИХ ПАЛИВ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF
Віталій Юрійович Баранов, А. В. Провоторов
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Віктор Вікторович Біліченко, Віталій Олександрович Огневий
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ ПАЛИВА НА ПРИПРАЦЮВАННЯ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ PDF
Іван Михайлович Богатчук, Михайло Іванович Богатчук, Володимир Данилович Кучеренко
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕВРИСТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ЗАДАЧ PDF
Денис Володимирович Боженко, Олександр Петрович Кравченко, Володимир Олександрович Сільченков
УЗАГАЛЬНЕНИЙ АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ ФІЗИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ PDF
Ігор Андрійович Вікович, Роман Васильович Зінько, Юрій Миколайович Черевко
ДІАГНОСТИКА МЕХАТРОННИХ СИСТЕМ АВТОМОБІЛІВ PDF
Володимир Петрович Волков, Андрій Вікторович Міщенко
ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТИ МОТОРНИХ ОЛИВ У АВТОМОБІЛЬНИХ ДВИГУНАХ PDF
Любов Іванівна Гаєва, Володимир Семенович Дмитренко, Василь Миколайович Мельник
АНАЛІЗ РИНКУ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЬ PDF
Дмитро Володимирович Дмитрів
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ МОМЕНТА ІНЕРЦІЇ КРИВОШИПНО- ШАТУННОГО МЕХАНІЗМУ ПОРШНЕВОГО ДВИГУНА PDF
Андрій Володимирович Ільченко, Володимир Олександрович Ломакін
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ PDF
Федір Васильович Козак, Тарас Васильович Дикун, Ольга Богданівна Гірна
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИТИЧНИХ РЕЖИМІВ ЗМАЩУВАННЯ ТА НАДІЙНОСТІ ШАТУННИХ ПІДШИПНИКІВ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ У ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
Олександр Тихонович Кулаков, Олег Олександрович Кулаков, Олександр Олександрович Макушин
КОНСТРУКЦІЯ АВТОТРЕНАЖЕРА ДЛЯ НАВЧАННЯ ВОДІЯ ВОДІННЮ В СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЯХ PDF
Ірина Едуардівна Линник, Тетяна В’ячеславівна Волобуєва
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ МОДЕЛЬНИХ ВИПРОБУВАНЬ ПІДВІСКИ АВТОМОБІЛЯ НА ОСНОВІ ЧОТИРИЛАНКОВОГО ВАЖІЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ PDF
Сергій Володимирович Мельничук, Іван Васильович Вітюк
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЧНИХ АКУМУЛЯТОРІВ ЕНЕРГІЇ НА АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБАХ PDF
Микола Мар'янович Можаровський
КОНЦЕПЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МАГІСТРАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ PDF
Мирослав Стефанович Оліскевич
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШИН РІЗНИХ КОНСТРУКЦІЙ PDF
Євгеній Григорович Опанасюк, Дмитро Богданович Бегерський
ВПЛИВ КУТА ВИПЕРЕДЖЕННЯ ВПОРСКУВАННЯ ПАЛИВА НА ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДИЗЕЛЯ, ЩО ПРАЦЮЄ НА БІОПАЛИВІ PDF
Олександр Михайлович Пилипенко, Ігор Анатолійович Шльончак
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОСНОВНИХ СИСТЕМ АВТОМОБІЛЯ PDF
Андрій Павлович Поляков, Олена Михайлівна Плахотник
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Світлана Олександрівна Романюк
СТІЙКІСТЬ ТРИЛАНКОВИХ СІДЕЛЬНО-ПРИЧІПНИХ АВТОПОЇЗДІВ У ГРАНИЧНИХ РЕЖИМАХ РУХУ PDF
Володимир Прохорович Сахно, Руслан Михайлович Кузнєцов, Валерій Михайлович Глінчук
ПРО ОСОБЛИВОСТІ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВИПАДКУ КОМПЛЕКСНОГО БУДІВНИЦТВА ВИСОТНОЇ СПОРУДИ Й АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ PDF
Андрій Миколайович Шостачук
РУЙНУВАННЯ РАМНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
Іван Григорович Грабар, Володимир Євгенійович Титаренко