Том 1, № 3(46) (2008)

Зміст

Машинознавство

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИВАЛОЇ МІЦНОСТІ КУТОВИХ З’ЄДНАНЬ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ PDF
Людмила Миколаївна Бойко, Іван Григорович Грабар, Сергій Миколайович Кульман
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОСТОРУ ВЕРСТАТІВ-ГЕКСАПОДІВ PDF
Іван Анатолійович Валявський, Андрій Миколайович Кириченко
ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ТОРЦЕВОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ НЕЖОРСТКИХ ДЕТАЛЕЙ PDF
Петро Петрович Мельничук, Володимир Юхимович Лоєв, Олег Володимирович Головатенко
ВПЛИВ РЕЖИМІВ РІЗАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НА КІНЕМАТИЧНІ КУТИ ВІДРІЗНИХ ФРЕЗ З РІЗНОНАПРАВЛЕНИМИ ЗУБЦЯМИ PDF
Віталій Георгійович Панчук, Ольга Валеріївна Рублюк
ОЦІНКА РОЗПОДІЛУ КІН ПО ФРОНТУ ПОВЕРХНЕВОЇ НАПІВЕЛІПТИЧНОЇ ТРІЩИНИ У ТОВСТОСТІННОМУ ЦИЛІНДРІ PDF
Юрій Іванович Пиндус, Павло Орестович Марущак, Роман Теодорович Біщак, Олег Петрович Ясній
НАПРЯМКИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В НАСОСНИХ УСТАНОВКАХ PDF
Олег Феліксович Соколовський
ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТА КІНЕМАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВЕРСТАТА-ГЕКСАПОДА PDF
Василь Борисович Струтинський, Володимир Євгенович Юмашев

Прилади

ПРОЕКТУВАННЯ І ПРИНЦИП ДІЇ ОПТИЧНОГО РЕЄСТРУЮЧОГО ПРИСТРОЮ PDF
Олена Миколаївна Безвесільна, Світлана Сергіївна Ткаченко
ПЕРКОЛЯЦІЙНИЙ ТЕНЗОПЕРЕТВОРЮВАЧ ЛІНІЙНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЙОГО РОБОТИ PDF
Іван Григорович Грабар, Олена Миколаївна Безвесільна, Юрій Олександрович Кубрак
РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ, В ЯКІЙ РЕАЛІЗОВАНО АЛГОРИТМ РОЗПІЗНАВАННЯ ДЖЕРЕЛ РАДІОМОНІТОРИНГУ PDF
Борис Михайлович Герасимов, Вадим Вікторович Пашковський
МОДЕЛЮВАННЯ ІНВАРІАНТНИХ АНТЕННИХ РЕШІТОК ДЛЯ УМОВ ЗМІШАНОГО СИНТЕЗУ PDF
Микола Вікторович Коваленко, Микола Федорович Хоменко, Віталій Валентинович Ципоренко, Вадим Вікторович Бура
КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ АПАРАТУРИ ДЛЯ ГАЗОРОЗРЯДНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ PDF
Роман Олександрович Коломієць
РОЗРАХУНОК ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНДЕНСАТОРА ЛІЧИЛЬНИКА КІЛЬКОСТІ АЕРОІОНІВ PDF
Оксана Леонідівна Коренівська
ДИНАМІЧНИЙ МОДЕЛЮЮЧИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ ДВОКІЛЬЦЕВОГО ДИНАМІЧНО НАСТРОЮВАНОГО ГРАВІМЕТРА PDF
Ігор Вацлавович Коробійчук, Яна Олександрівна Пісківець
СУМІСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ШУМОПОДІБНИХ СИГНАЛІВ І КОРЕКТУВАЛЬНИХ КОДІВ ХЕММІНГА PDF
Юрій Григорович Лега, Еміль Віталійович Фауре
ОБЛАДНАННЯ ПЛАЗМОХІМІЧНОГО СИНТЕЗУ НА ОСНОВІ ВАКУУМНОГО ВИПАРОВУВАННЯ АНОДА PDF
Валентин Анатолійович Рудніцький

Інформатика

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА РІВНЯ ЗАХИЩЕНОСТІ ОБ'ЄКТІВ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО КОНФЛІКТУ PDF
Руслан Валентинович Грищук
ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТЬ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ АВТОГОСПОДАРСТВА PDF
Віталій Миколайович Єфремов
РОЗУМНИЙ ІНТЕЛЕКТ, «ЗАСОБИ» PDF
Микола Федорович Єфремов, Юрій Миколайович Єфремов
СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЯК ОСНОВА АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИБОРУ ПРИСТРОЇВ ОРІЄНТУВАННЯ ГІС PDF
Валерій Анатолійович Кирилович, Ірина Юріївна Черепанська

Розробка корисних копалин

ПАСПОРТИЗАЦІЯ КІНЦЕВОЇ ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ БЛОЧНОГО КАР'ЄРУ PDF
Валентин Вацлавович Коробійчук, Олена Анатоліївна Зубченко
ВИВЧЕННЯ ТРІЩИНУВАТОСТІ МАСИВУ ГІРСЬКИХ ПОРІД НА ОСНОВІ ЦИФРОВОГО ФОТОГРАММЕТРИЧНОГО СПОСОБУ PDF
Володимир Григорович Левицький, Руслан Вадимович Соболевський
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ВИБУХІВ ЕТАЛОННИХ І НОВИХ ПРОМИСЛОВИХ СУМІШЕВИХ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН МІСЦЕВОГО ПРИГОТУВАННЯ PDF
Андрій Іванович Лучко
МОДЕЛЮВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОДОВИЩ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ГЕОСТАТИСТИКИ PDF
Андрій Аркадійович Шоломицький, Андрій Євгенович Селезньов

Екологічна безпека

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗІ НА ПРИКЛАДІ ТОВ "ЧЕРКАСЬКИЙ ДОК" PDF
Тетяна Павлівна Гончаренко, Олександр Григорович Гончаренко
ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СПОСОБУ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ PDF
Оксана Володимирівна Луньова
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА PDF
Ольга Олександрівна Мислюк, Олена Юріївна Шейкіна