№ 3(74) (2015)

Зміст

Машинознавство

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ АВТОМАТИЗОВАНОГО СИНТЕЗУ РОБОТИЗОВАНИХ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Валерій Анатолійович Кирилович 3-10
УТВОРЕННЯ РОЗ’ЄМНИХ З’ЄДНАНЬ ДЕТАЛЕЙ З ВУГЛЕПЛАСТИКУ PDF
Андрій Юрійович Довгополов, Сергій Сергійович Некрасов 11-15
РОЗРОБКА МЕТОДУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВІДЛИВОК НА ПРИКЛАДІ ГІЛЬЗ ЦИЛІНДРІВ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ PDF
Олександр Олександрович Виноградов, Вільям Олександрович Залога, Оксана Дмитрівна Динник, Тетяна Вікторівна Яшина 16-20
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРУЖНОСТІ ТА СТАТИЧНОЇ МІЦНОСТІ ГУМОВОЇ СУМІШІ, ЩО ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ ЕЛЕМЕНТІВ ПНЕВМАТИЧНИХ ШИН ПІСЛЯ ЇЇ ШТУЧНОГО СТАРІННЯ PDF
Олексій Олександрович Ларін 21-27
ЗАСТОСУВАННЯ ЙОННО-ПЛАЗМОВОГО ТЕРМОЦИКЛІЧНОГО АЗОТУВАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ВИСОКОЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ PDF
Борис Артемович Ляшенко, Анатолій Віталійович Рутковський, Олександр Юрійович Кумуржі, Віктор Степанович Антонюк, Денис Олегович Качинський, Віталій Станіславович Томащук 28-33
ДО ВИЗНАЧЕННЯ СИЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ БЕЗЦЕНТРОВОГО ШЛІФУВАННЯ КІЛЕЦЬ РОЛИКОПІДШИПНИКІВ ПЕРЕРИВЧАСТИМИ ШЛІФУВАЛЬНИМИ КРУГАМИ PDF
Віктор Іванович Марчук, Леся Миколаївна Равенець, Абдулсалам Мусбах Ештеіві 34-39
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНІСТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРФОРАЦІЇ АЛЮМІНІЙ-МАГНІЄВОЇ ФОЛЬГИ, ЩО ОТРИМАНА ЛАЗЕРНО-СТРУМЕНЕВИМ МЕТОДОМ PDF
Володимир Юрійович Холодний, Дмиторо Сергійович Ковальчук, Олександра Сергіївна Байко, Микола Миколайович Яцина 40-45

Прилади

АЛГОРИТМ ВИЯВЛННЯ АКУСТИЧНИХ СИГНАЛІВ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ PDF
Микола Вікторович Бугайов 46-53
МОДЕЛЮВАННЯ ЕВТРОФНИХ ПРОЦЕСІВ У ВОДОСХОВИЩАХ РІЧКИ ТЕТЕРІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ОСНОВІ ВІДЕОЗОБРАЖЕНЬ ПРОБ ВОДИ PDF
Тетяна Олександрівна Єльнікова, Юрій Олександрович Подчашинський 54-60
СИНТЕЗ ЦИФРОВИХ РЕГУЛЯТОРІВ ДЛЯ ЗАМКНЕНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НЕПЕРЕРВНИМИ ОБ’ЄКТАМИ PDF
Ігор Валерійович Зімчук, Володимир Іванович Іщенко, Тетяна Миколаївна Шапар 61-66
СТВОРЕННЯ ЦИФРОВОЇ КАРТИ НИЖНЬОГО ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ PDF
Світлана Максимівна Креденцар, Надія Миколаївна Лобанчикова, Євгенія Олегівна Лук'яненко, Роман Сергійович Одарченко 67-75
ЕЛЕКТРИЧНА МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТНОЇ ЗАДАЧІ PDF
Євген Савелійович Купкін 76-85
ОПТИМІЗАЦІЯ БЕЗПОШУКОВОГО ЦИФРОВОГО МЕТОДУ КОРЕЛЯЦІЙНО- ІНТЕРФЕРОМЕТРИЧНОГО ПЕЛЕНГУВАННЯ З ПОДВІЙНИМ КОРЕЛЯЦІЙНИМ ОБРОБЛЕННЯМ ТА ЦИКЛІЧНОЮ МОДЕЛЛЮ ЧАСТОТНОГО ЗСУВУ PDF
Віталій Валентинович Ципоренко, Валентин Григорович Ципоренко 86-95

Інформатика

СКЛАДАЛЬНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ З БАЗОВИМИ ПРОГРАМНИМИ КОМПОНЕНТАМИ PDF
Микола Федорович Єфремов, Віталій Миколайович Єфремов, Юрій Миколайович Єфремов 96-100
МЕТОД НАЙКОРОТШИХ ЗБІЛЬШУЮЧИХ ШЛЯХІВ У ЗАДАЧАХ ПРО ПАРОСПОЛУЧЕННЯ PDF
Надія Олександрівна Кушнір, Ольга Борисівна Мацій, Володимир Олександрович Скачков 101-112
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОГО МЕТОДУ ЗАГАЛЬНОЇ ЗАДАЧІ КОМІВОЯЖЕРА ІЗ ДЕКОМПОЗИЦІЄЮ PDF
Антон Юрійович Левченко 113-118

Розробка корисних копалин

ОСОБЛИВОСТІ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ МАСИВУ ГІРСЬКИХ ПОРІД НАД РОЗРІЗНОЮ ПІЧЧЮ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ PDF
Олександр Сергійович Кучин 119-123
ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИБОРУ ЗЕМЛЕЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДПРАЦЮВАННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ РОДОВИЩ PDF
Тарас Миколайович Мормуль, Юрій Ігорович Літвінов 124-129
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЇ ГІРНИЧИХ РОБІТ ПРИ РОЗКРИТТІ ГЛИБОКИХ ГОРИЗОНТІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КАР’ЄРУ ПО РУДІ PDF
Валерій Костянтинович Слободянюк, Юрій Юрійович Турчин 130-139
ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ РОЗМІРІВ І ГЕОМЕТРІЇ МЕРЕЖІ СВЕРДЛОВИН ЗА ФАКТОРОМ ПРОПРАЦЮВАННЯ ПІДОШВИ УСТУПУ ДЛЯ ТРІЩИНУВАТИХ СКЕЛЬНИХ ПОРІД PDF
Оксана Ярославівна Тверда, Віктор Данилович Воробйов 140-147
МОДЕЛЮВАННЯ ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ БОРТІВ КАР’ЄРУ ПІД ЧАС ВИЙМАННЯ ПРИБОРТОВИХ ЗАПАСІВ ВУГІЛЛЯ PDF
Олександр Олександрович Фролов, Ігор Костянтинович Бабичев, Ірина Василівна Стецьків, Олег Миколайович Клеван 148-155