№ 4(39) (2006)

Зміст

Машинознавство

КОНТУРНА СЕГМЕНТАЦІЯ ЗОБРАЖЕНЬ ПРИ КОНТРОЛІ РІЗАЛЬНИХ ІНСТРУМЕНТІВ PDF
Світлана Григорівна Антощук, Оксана Володимирівна Бабілунга, Олександр Георгійович Дерев'янченко 3-8
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ КРИСТАЛІЗАЦІЇ КЕРАМІЧНИХ РОЗПИЛЮВАЧІВ У СТАЦІОНАРНІЙ ФОРМІ PDF
Іван Миколайович Городецький 9-14
НАПРАВЛЕНЕ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ВИРОБІВ ПРИ РОЗРОБЦІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИГОТОВЛЕННЯ PDF
Наталія Сергіївна Григор’єва, Віктор Антонович Шабайкович 15-20
ЗАСТОСУВАННЯ 3D МОДЕЛІ ГВМ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ PDF
Олександр Олексійович Жолобов, Олексій Володимирович Казаков 21-25
АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛЬМІВНИХ СИЛ РЕГУЛЯТОРОМ З ЕЛЕКТРОННИМ КЕРУВАННЯМ PDF
Валерій Іванович Клименко, Дмитро Миколайович Леонтьєв, Степан Йосипович Ломака, Леонід Олександрович Рижих, Анатолій Миколайович Туренко 26-35
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ШИРОКОСМУГОВОГО КОРЕЛЯЦІЙНОГО ЦИФРОВОГО РАДІОПЕЛЕНГАТОРА PDF
Микола Вікторович Коваленко, Віталій Валентинович Ципоренко, Валентин Григорович Ципоренко 36-43
ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ДЕТАЛЕЙ ВИКОРИСТАННЯМ АКТИВНОСТІ ПОВЕРХНІ ПРИ ЇЇ МЕХАНІЧНІЙ ОБРОБЦІ PDF
Петро Петрович Мельничук, Володимир Юхимович Лоєв, Євген Вікторович Салогуб 44-56
МЕТОД ЕКСПРЕС-ПОШУКУ СТЕХІОМЕТРИЧНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ КИСНЮ ТА ГОРЮЧОГО ГАЗУ В ГОРЮЧІЙ СУМІШІ ПАЛЬНИКА PDF
Володимир Матвійович Ночвай 57-62
МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ РУЙНАЦІЇ ЕЛЕКТРОДІВ РОЗРЯДАМИ, ХАРАКТЕРНИМИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНОГО ДРОТЯНОГО ВИРІЗАННЯ PDF
Василь Іванович Осипенко, Олександр Петрович Плахотний, Леонід Григорович Полонський, Ярослав Анатолійович Степчин 63-70
УРАХУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ КІНЕМАТИЧНИХ РУХІВ ЕЛЕМЕНТІВ СКЛАДАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ПОСЛІДОВНОСТІ РОЗКЛАДАННЯ-СКЛАДАННЯ PDF
Віталій Анатолійович Пасічник, Юлія Вікторівна Лашина 71-76

Прилади

АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ОЦІНЮВАННЯ СПЕКТРАЛЬНОГО КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ PDF
Володимир Леонідович Баранов, Сергій Васильович Водоп'ян, Сергій Васильович Грищук 77-83
ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМАТИЧНИХ ПОХИБОК ГІРОМАЯТНИКОВОГО АКСЕЛЕРОМЕТРА ПІД ВПЛИВОМ ВИПАДКОВИХ ПОСТУПАЛЬНИХ ТА КУТОВИХ ВІБРАЦІЙ PDF
Олена Миколаївна Безвесільна 84-87
АЛГОРИТМ АВТОНОМНОЇ НАВІГАЦІЇ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЦІЛЬОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Ігор Давидович Варламов, Сергій Васильович Водоп’ян, Андрій Анатолійович Завада 88-93
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗУ ДЛЯ ОБРОБКИ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЧНИХ ДАНИХ PDF
Віталій Васильович Гніліцький, Наталія Віталіївна Мужицька, Анна Костянтинівна Соботович 94-101
МОЖЛИВОСТІ ПРИСКОРЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У БЛОКАХ КОРЕКЦІЇ РОЗНЕСЕНИХ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЗА РАХУНОК АПРІОРНОГО ЗНАННЯ НЕОБХІДНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ПЕРЕДАЧІ КОМПЕНСАЦІЙНИХ ПІДКАНАЛІВ PDF
Анатолій Юрійович Денисюк 102-107
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ ГІРОСКОПІЧНОГО ДАТЧИКА ГРАВІТАЦІЙНОГО ПРИСКОРЕННЯ PDF
Олександр Олексійович Добржанський 108-114
ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНИХ УМОВ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ КООРДИНАТНИХ ФУНКЦІЙ ДЕФОРМАЦІЇ ПОПЛАВЦЯ ГІРОСКОПА PDF
Володимир Володимирович Карачун, Вікторія Миколаївна Мельник 115-119
ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ РАДІОПЕЛЕНГАЦІЇЇ ЗА НЕІДЕНТИЧНОСТІ ПЕЛЕНГАЦІЙНИХ РАДІОПРИЙМАЛЬНИХ КАНАЛІВ PDF
Валерій Тадеушович Ковальчук, Петро Михайлович Повідайко 120-126
ЗАСТОСУВАННЯ ЗМІЩЕНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ДО РОЗВ’ЯЗКУ БАЛІСТИЧНИХ ЗАДАЧ PDF
Сергій Валентинович Ковбасюк, Михайло Юрійович Ракушев 127-132
ОЦІНКА СТАНУ ГІРОГРАВІМЕТРА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ГРАВІМЕТРИЧНОЇ СИСТЕМИ З ЦИФРОВОЮ ОБРОБКОЮ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Ігор Вацлавович Коробійчук 133-142
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ШИРОКОСМУГОВОГО ПЕРЕХОДУ МІЖ ХВИЛЕВОДАМИ РІЗНИХ РОЗМІРІВ PDF
В’ячеслав Пилипович Манойлов, Володимир Володимирович Павлюк 143-147
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЯМОГО МЕТОДУ КВАНТУВАННЯ ЗА РІВНЕМ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ РОЗМАХУ ГАРМОНІЙНИХ СИГНАЛІВ PDF
Володимир Степанович Петрушак, Оксана Михайлівна Петрушак 148-151
МЕТОДИКА ВИБОРУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ З ВИКОРИСТАННЯМ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ PDF
Олексій Олександрович Писарчук, Олег Іванович Пінчук 152-159
СТРУКТУРА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН, ПОБУДОВАНИХ НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ ТА ОБРОБКИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ВІДЕОІНФОРМАЦІЇ PDF
Юрій Олександрович Подчашинський 160-167

Інформатика

ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНАТОРНИХ КОНФІГУРАЦІЙ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ ОПТИМАЛЬНИХ СТРУКТУРНИХ ПРОПОРЦІЙ В КОМП’ЮТЕРНІЙ ІНЖЕНЕРІЇ PDF
Ореста Володимирівна Бандирська, Олена Петрівна Лазука 168-171
ЕВОЛЮЦІЙНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ НАЙКОРОТШОГО ШЛЯХУ ПРОЇЗДУ ПОЖЕЖНОГО РОЗРАХУНКУ ДО МІСЦЯ ПОЖЕЖІ З ОПТИМІЗОВАНИМ ПРОСТОРОМ ПОШУКУ PDF
Олександр Миколайович Джулай 172-178
МАРКОВСЬКІ РАНДОМІЗОВАНІ МОДЕЛІ PDF
Володимир Олексійович Ігнатов, Ігор Олексійович Мачалін, Микола Миколайович Гузій, Галина Володимирівна Даниліна 179-184
ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖ ДЛЯ ЗАДАЧ КЛАСИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ВИРОБНИЦТВА ГНУЧКИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ PDF
Валерій Анатолійович Кирилович, Ірина Юріївна Черепанська 185-196
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ГАЗОРОЗРЯДНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ PDF
Роман Олександрович Коломієць 197-201
СИСТЕМА ВІЗУАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РУХОВОГО АПАРАТУ ЗОРОВОГО АНАЛІЗАТОРА PDF
Наталія Олегівна Комлева 202-206
ПОРІВНЯННЯ ВАРТОСТІ ВИКОНАННЯ ЗАПИТІВ ДО Й ПІСЛЯ ДЕНОРМАЛІЗАЦІЇ РЕЛЯЦІЙНОЇ БАЗИ ДАНИХ PDF
Олексій Борисович Кунгурцев, Світлана Леонідівна Зіноватна 207-211
ДОСЛІДЖЕННЯ ОДНОКАНАЛЬНОЇ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОДРІБНЕННЯМ МАГНЕТИТОВИХ КВАРЦИТІВ В УМОВАХ ЗБАГАЧУВАЛЬНОЇ ФАБРИКИ ГЗК PDF
Андрій Іванович Купін 212-215
СТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ІНТЕГРАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ PDF
Юрій Григорович Лега, Олена Григорівна Нетавська, Юрій Федорович Єрофеєв 216-221
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ВИСОТНИХ БУДИНКІВ PDF
Олег Миколайович Мірошник 222-224
РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕСУРСІВ ПРОЕКТУ ПРИ ТОЧНИХ ВИХІДНИХ ДАНИХ PDF
Марина Володимирівна Новожилова, Наталія Олександрівна Попельнюх 225-230
ВИКОРИСТАННЯ ГРАФА СЕМАНТИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ДЛЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ ПРИРОДНИХ МОВ PDF
Роман Олександрович Петрук 231-233
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІІ – ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ ГРАФІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Галина Олексіївна Райковська 234-239
НЕЧІТКА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ СИЛОВОЮ УСТАНОВКОЮ ГІБРИДНОГО АВТОМОБІЛЯ PDF
Сергій Анатолійович Сєріков, Юрій Миколайович Бороденко, Олександр Андрійович Дзюбенко 240-247
ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ ТА ЇХ ВНУТРІШНЬОЇ СТРУКТУРИ PDF
Сергій Васильович Стась 248-251
СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНИХ СПОСТЕРЕЖНИХ ПРИСТРОЇВ НА ОСНОВІ ДИСКРЕТНИХ ФІЛЬТРІВ КАЛМАНА-Б’ЮСІ PDF
Анатолій Гнатович Тютюнник, Сергій Сергійович Свістельник 252-257
ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ВИДУ НА ОБЛАСТІ З ЗОНАМИ ЗАБОРОНИ PDF
Світлана Іванівна Яремчук, Юрій Олександрович Шаповалов, Іван Миколайович Музика 258-263

Розробка корисних копалин

ЗМЕНШЕННЯ ТОКСИЧНОГО ВПЛИВУ ВИБУХОВИХ РОБІТ ПРИ РОЗРОБЦІ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН НА ПРИРОДНІ ВОДНІ ОБ’ЄКТИ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ЗДАТНОСТІ ПРИРОДНИХ ВОД ДО САМООЧИЩЕННЯ PDF
Микола Терентійович Бакка, Ірина Володимирівна Давидова 264-268
ДОСЛІДЖЕННЯ КОРЕЛЯЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ЕКСПЕРТНОЮ ВАРТІСТЮ ОБЛИЦЮВАЛЬНОГО КАМЕНЮ ТА ДЕКОРАТИВНІСТЮ І БЛОЧНІСТЮ ПОКЛАДУ НА ПРИКЛАДІ ГРАНІТІВ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА PDF
Сергій Станіславович Іськов 269-278
ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИХ ОКРЕМОСТЕЙ КАМЕНЮ ОБЛИЦЮВАЛЬНОГО ЛАБРАДОРИТОВИХ МАСИВІВ УКРАЇНСЬКОГО КРИСТАЛІЧНОГО ЩИТА
Володимир Володимирович Котенко 279-285
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ОПИСУ ДОСЛІДНИХ ДІЛЯНОК РЕКУЛЬТИВОВАНИХ ВІДВАЛІВ КОРОСТИШІВСЬКОГО БУРОВУГІЛЬНОГО РОЗРІЗУ PDF
Олена Костянтинівна Левицька, В’ячеслав Георгійович Левицький 286-296
КЛАСИФІКАЦІЯ КВАРЦУ З ПЕГМАТИТІВ ВОЛИНСЬКОГО РОДОВИЩА PDF
Андрій Вікторович Панасюк, Неля Миколаївна Остафійчук 297-300
ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ МІНІМІЗАЦІЇ ВТРАТ ПРИ БУРОВИБУХОВОМУ СПОСОБІ ВИДОБУВАННЯ БЛОКІВ ДЕКОРАТИВНОГО КАМЕНЮ PDF
Руслан Вадимович Соболевський, Олена Олександрівна Кісєль, Валентин Вацлавович Коробійчук, Олена Анатоліївна Зубченко 301-307
ВПЛИВ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА СТІЙКІСТЬ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНИХ СХИЛІВ PDF
Андрій Миколайович Шостачук 308-313