№ 3(78) (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНОГО КОЕФІЦІЄНТА ДИНАМІЧНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ГЛИБИННОМУ ТОРЦЕВОМУ ФРЕЗЕРУВАННІ PDF
Георгій Миколайович Виговський, Олексій Андрійович Громовий 3-11
ПРОГРАМНО-АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ ОБРОБКИ НА ВЕРСТАТАХ З МЕХАНІЗМАМИ ПАРАЛЕЛЬНОЇ СТРУКТУРИ PDF
Павло Васильович Кеба, Сергій Миколайович Півень 12-19
ПРОГРЕСИВНА ДВОРІЗЦЕВА АДАПТИВНА РОЗТОЧУВАЛЬНА ГОЛОВКА PDF
Петро Дмитрович Кривий, Володимир Олексійович Дзюра 20-27
НАПРУЖЕННЯ І ДЕФОРМАЦІЇ ПРИ КРУЧЕННІ ПОЛІМЕРНИХ ДЕТАЛЕЙ PDF
Тетяна Ігорівна Кулік, Борис Миколайович Злотенко 28-33
ДОСЛІДЖЕННЯ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ ВІБРАЦІЙ ПРИ ОБРОБЦІ КІНЦЕВИМИ СФЕРИЧНИМИ ФРЕЗАМИ PDF
Олексій Олександрович Штегін, Леонід Григорович Полонський, Олександр Ігорович Талько 34-41
Вибір матеріалів для вуглецевистих композитів з нанотрубок для механічних передач PDF (English)
Kiril Nikolov, Vladislav Ivanov, Martin Radenkov, Lubomir Dimitrov, Oguzhan Cankaya 42-48

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ШИРОКОСМУГОВИЙ ЗАСІБ РАДІОЗВ’ЯЗКУ КОРОТКОХВИЛЬОВОГО ДІАПАЗОНУ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ АНАЛОГОВИХ ВУЗЬКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ PDF
Олександр Володимирович Андреєв, Петро Петрович Мартинчук, Іван Іванович Полещук, Микола Федорович Хоменко 49-55
РАЗРАБОТКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ ПЕРЕСЧЕТА ЦИФРОВЫХ ТЕКСТОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА БАЗОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ PDF (Русский)
Н. В. Белоус, А. И. Красов 56-65
СТАТИЧНА ТА ДИНАМІЧНА ТАРИФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ АВТОНОМНИХ MICRO GRID PDF
Валерій Якович Жуйков, Юлія Сергіївна Ямненко, Іван Юрійович Бойко, Любов Євгеніївна Клепач 66-75
РОЗШИРЕНА АЛГЕБРА СТРУКТУРНИХ ЧИСЕЛ ДЛЯ ПОБУДОВИ АЛГОРИТМІВ КЕРУВАННЯ PDF
А. В. Моргун 76-79
Моделі і алгоритми експертноі процедури формування навчального плану спеціальності PDF
Ata Orazgeldyiovych Ovezgheldyyev, Oleksandr Ivanovych Prylypko 80-85
ВПЛИВ ВІКОННОЇ ФУНКЦІЇ НА СТАТИСТИЧНИЙ ПОКАЗНИК ЯКОСТІ СПЕКТРАЛЬНИХ ОЦІНОК ПОЛІГАРМОНІЧНИХ АКУСТИЧНИХ СИГНАЛІВ PDF
Дмитро Володимирович Пясковський, Микола Вікторович Бугайов 86-92
ПРИСТРОЇ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЄМНОСТІ МІКРОМЕХАНІЧНИХ ДАВАЧІВ НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ МОБІЛЬНИХ РОБОТІВ ТА ЇЇ ВІДХИЛЕННЯ ВІД НОМІНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ PDF
Андрій Вікторович Рудик 93-103
ФАКТОРИАЛЬНОЕ КОДИРОВАНИЕ С НЕСКОЛЬКИМИ КОНТРОЛЬНЫМИ СУММАМИ PDF (Русский)
Эмиль Витальевич Фауре 104-113
ЗАСТОСУВАННЯ МЕРЕЖІ ГЛИБОКОЇ ДОВІРИ В ЗАДАЧІ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ PDF
Олена Іллівна Чумаченко, Геннадій Олександрович Сіпаков 114-118

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

Про задачу побудови маршрутів пасажирських автобусів двох автопідприємств PDF (English)
А. V. Morozov, N. О. Kushnir, Т. M. Loktikova 119-126

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МАНЕВРЕННОСТІ МОДУЛЬНОГО ТРИЛАНКОВОГО ПРИЧІПНОГО АВТОПОЇЗДА У СКЛАДІ «АВТОМОБІЛЬ-ТЯГАЧ– ДВОВІСНИЙ ПІДКАТНИЙ ВІЗОК З НЕПОВОРОТНИМИ ОСЯМИ (DOLLY)– ТРИВІСНИЙ НАПІВПРИЧІП» PDF
Дмитро Миколайович Гандзюк, Микола Олександрович Гандзюк, Валентин Михайлович Придюк, Валерій Віталійович Стельмащук 127-135

ГІРНИЦТВО

ЗМІНА ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ М. КИЄВА З УРАХУВАННЯМ ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ҐРУНТИ PDF
Алла Олегівна Добровольська, Віктор Георгійович Кравець 136-142
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ РОЗВИТКУ ФІТОПЛАНКТОНУ У ВОДОЙМАХ PDF
Тетяна Олександрівна Єльнікова, Ірина Григорівна Коцюба 143-149
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО НАПРЯМКУ ВЕДЕННЯ ГІРНИЧИХ РОБІТ ПРИ ВИДОБУВАННІ БЛОКІВ З ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ PDF
Андрій Олексійович Криворучко, Валентин Вацлавович Коробійчук, Руслан Вадимович Соболевський, Олександр Валерійович Камських, Ірина Володимирівна Павлюк 150-163
ВПЛИВ КРЕМНЕЗЕМИСТОГО КОМПОНЕНТУ НА ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ PDF
Валерій Васильович Онопрієнко, П. В. Захарченко 164-171
ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ НА РОДОВИЩАХ БЛОЧНОГО ОБЛИЦЮВАЛЬНОГО КАМЕНЮ PDF
Ніна Павлівна Філіпова 172-183
ОЦІНКА ЗМІНИ ДЕКОРАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ОБЛИЦЮВАЛЬНОГО КАМЕНЮ ПРИ ОБРОБЦІ ХІМІЧНИМИ ТА МЕХАНІЧНИМИ СПОСОБАМИ PDF
Володимир Ігорович Шамрай, Володимир Олександрович Шлапак, Борис Юхимович Собко 184-191