№ 4(67) (2013)

Зміст

Машинознавство

ВИДИ ВІДМОВ ПРОРІЗНИХ ФРЕЗ ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЇХ ВИНИКНЕННЯ PDF
Наталія Олександрівна Балицька 3-6
ПРОГНОЗУВАННЯ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕПОКСИДНИХ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
Андрій Вікторович Букетов, Людмила Володимирівна Кравцова, Алла Петрівна Пірог 7-11
АНАЛІЗ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ПРИ ТОНКОМУ КУБОНІТОВОМУ ШЛІФУВАННІ ДЕТАЛЕЙ З ВИСОКОЛЕГОВАНИХ КОМПОЗИТІВ ДЛЯ ЖОРСТКИХ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
Олег Анатолійович Гавриш, Анатолій Павлович Гавриш, Петро Олексійович Киричок, Тетяна Анатоліївна Роїк, Юлія Юліївна Віцюк 12-16
УПРАВЛІННЯ ВИСОТНОЮ БУДІВЛЕЮ ЯК СКЛАДНИМ ОБ’ЄКТОМ. МОДЕЛІ РЕАКЦІЇ СИСТЕМИ PDF
Максим Михайлович Мельничук, Андрій Миколайович Шостачук, Дмитро Миколайович Шостачук 17-21
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОШВИДКІСНОЇ ОБРОБКИ ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ ТОРЦЕВИМ ЛЕЗОВИМ ІНСТРУМЕНТОМ PDF
Євгеній Сергійович Сироїд 22-27
ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ ВИСОКОЧАСТОТНОЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ОБРОБКИ ЕПОКСИДНИХ КОМПОЗИТІВ МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ PDF
Вадим Олегович Скирденко, Олександр Вікторович Акімов 28-36
ВИЗНАЧЕННЯ НЕСТАЦИОНАРНИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ ЗОНИ РІЗАННЯ ПРИ ТОРЦЕВОМУ ФРЕЗЕРУВАННІ ЗА МАТЕМАТИЧНОЮ МОДЕЛЛЮ PDF
Ярослав Анатолійович Степчин 37-41
ВИКОРИСТАННЯ ПРИВОДІВ НАНО- ТА МІКРОПЕРЕМІЩЕНЬ ПРИ УЛЬТРАПРЕЦИЗІЙНІЙ ОБРОБЦІ НА ВЕРСТАТАХ PDF
Олександр Віталійович Шевченко, Сергій Анатолійович Манзюк 42-48

Прилади

ОЦІНКА ВПЛИВУ ДИНАМІКИ РУХУ ОСНОВИ НА ВИХІДНИЙ СИГНАЛ ІНТЕГРУЮЧОГО ГІРОГРАВІМЕТРА PDF
Олександр Олексійович Добржанський 49-57
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ КОЛІРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ ЗОБРАЖЕНЬ PDF
Тетяна Юріївна Киричок 58-64
МЕТОД АВТОМАТИЗАЦІЇ РОЗРАХУНКУ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ІНДЕКСУ ЗАГАЛЬНОГО ЗАБРУДНЕННЯ МІСТА PDF
Євгеній Миколайович Крижановський, Ірина Володимирівна Давидова 65-69
ГЕОМЕТРИЧНІ ПОХИБКИ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ВИРОБІВ ЗА ЇХ ЦИФРОВИМИ ВІДЕОЗОБРАЖЕННЯМИ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ PDF
Юрій Олександрович Подчашинський 70-77
МЕТОД ПОБУДОВИ НЕЙРОМОДЕЛЕЙ ІЗ ДІЙСНИМ ВИХОДОМ ЗА ПРЕЦЕДЕНТАМИ PDF
Сергій Олександрович Субботін 78-83

Розробка корисних копалин

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПЕРЕРОБКИ БУРОВОГО ШЛАМУ ХІМІЧНИМ МЕТОДОМ З ВИКОРИСТАННЯМ ФОСФОГІПСУ PDF
Ірина Юріївна Аблєєва, Леонід Дмитрович Пляцук, Ірина Григорівна Коцюба 84-88
ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСІВ ВИДОБУТКУ ТА ПЕРЕРОБКИ «ЗЕМСНАРЯД–ПУЛЬПОПРОВІД–КЛАСИФІКАЦІЙНА УСТАНОВКА» ПРИ ОСВОЄННІ ОСАДОВИХ РОДОВИЩ PDF
Андрій Олексійович Бондаренко, Олег Миколайович Клеван 89-93
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСТОРУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ БУРІННЯ НА ОСНОВІ ОЦІНОЧНИХ ФУНКЦІЙ PDF
Роман Богданович Вовк 94-102
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИДОБУТКУ БЛОЧНОГО КАМЕНЮ НА ЙОГО ПІДПОВЕРХНЕВУ СТРУКТУРУ PDF
Олег Вікторович Горобчишин, Наталя Валеріївна Зуєвська, Олександра Євгеніївна Мацук 103-107
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ВТОРИННОГО РОЗКРИТТЯ ПРОДУКТИВНИХ ПЛАСТІВ PDF
Олександр Григорович Драчук 108-114
АНАЛІЗ ЕНЕРГОЗАТРАТ НА ЕКСКАВАЦІЙНІ РОБОТИ НА САБАРІВСЬКОМУ РОДОВИЩІ ПРИ ЗБІЛЬШЕННІ ВМІСТУ НЕГАБАРИТУ В РОЗВАЛІ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ PDF
Олена Анатоліївна Зубченко 115-119
АНАЛІЗ ГІДРОДИНАМІЧНИХ І ПИЛОВЛОВЛЮЮЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК АПАРАТА З ПРОВАЛЬНИМИ ТАРІЛКАМИ PDF
Іван Сергійович Козій, Лариса Леонідівна Гурець, Інна Олександрівна Трунова, Тетяна Володимирівна Курбет 120-126
ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНОГО БАСЕЙНУ В ЗОНІ ВПЛИВУ ЗВАЛИЩА ТПВ М. ЖИТОМИРА ШЛЯХОМ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ОРГАНІЧНИХ ПОЛЮТАНТІВ, АМОНІЙНОГО АЗОТУ ТА ВАЖКИХ МЕТАЛІВ PDF
Марія Броніславівна Корбут, Мирослав Степанович Мальований 127-134
ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ В РУДНІЙ ФОРМАЦІЇ ФЕДОРІВСЬКОГО РОДОВИЩА ІЛЬМЕНІТУ PDF
Галина Віталіївна Скиба 135-138
ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИДОБУТКУ ТА ПЕРВИННОЇ ПЕРЕРОБКИ ГЛИБОКОВОДНИХ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ВІДКЛАДЕНЬ ЧОРНОГО МОРЯ PDF
Всеволод Петрович Франчук, Олександр Євгенійович Шевченко, Тарас Віталійович Шепель 139-145
МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНІВ ЕКОЛОГІЧНОЇЇ НЕБЕЗПЕКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ PDF
О. В. Харламова 146-150