Том 1, № 2(53) (2010)

Зміст

Машинознавство

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ТОРЦЕВОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ ЗАГАРТОВАНИХ СТАЛЕЙ: ПРОБЛЕМИ, ПРОПОЗИЦІˉ, ОБГРУНТУВАННЯ PDF
Лариса Євгеніївна Глембоцька, Петро Петрович Мельничук
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ОБОЛОНКОВОГО ПІДВІСУ. ТРИВИМІРНА ЗАДАЧА PDF
Нонна Валентинівна Гнатейко
ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС ОЦІНКИ ВІБРОНАВАНТАЖЕНОСТІ НЕСУЧИХ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ PDF
Іван Григорович Грабар, Василь Миколайович Іванченко, Володимир Євгенович Титаренко, Валерій Вікторович Саморіз
ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ТА СИЛОВИХ ПОКАЗНИКІВ ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ НА ДИНАМІКУ ЙОГО РОБОТИ PDF
Анатолій Костянтинович Кармаліта, Дмитро Михайлович Якимчук
ТЕОРЕТИКО-МНОЖИННА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ РОБОТИЗОВАНИХ МЕХАНООБРОБНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГНУЧКИХ ВИРОБНИЧИХ КОМІРКАХ PDF
Валерій Анатолійович Кирилович
ГЕОМЕТРИЧНІ ТА МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ШОРСТКОСТІ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ ПРИ ТОЧІННІ ТА РОЗТОЧУВАННІ PDF
Петро Дмитрович Кривий, Володимир Васильович Крупа
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСТІЙНОЇ ШОРСТКОСТІ ПРИ ФРЕЗЕРУВАННІ 3D-ПОВЕРХОНЬ СФЕРИЧНИМИ КІНЦЕВИМИ ФРЕЗАМИ НА ВЕРСТАТАХ З ЧПУ PDF
Володимир Євгенович Юмашев, Олексій Олександрович Штегін
ПРО ВПЛИВ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НАСАДКІВ ДЛЯ ЗАТОПЛЕНИХ ГІДРОСТРУМЕНІВ НА ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄМНИХ ДЕТАЛЕЙ ГОЛОВНИХ УБОРІВ PDF
Олена Володимирівна Якимчук, Ігор Олександрович Сідлецький, Микола Олександрович Кущевський

Прилади

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ НОВОГО ДВОГІРОСКОПНОГО ГРАВІМЕТРА АВТОМАТИЗОВАНОЇ АВІАЦІЙНОЇ ГРАВІМЕТРИЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
Олена Миколаївна Безвесільна, Антон Валерійович Коваль
АВТОМАТИЗАЦIЯ КЕРУВАННЯ УСТАНОВКАМИ КОМПЕНСАЦIЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТI PDF
Віталій Васильович Гніліцький, Олександр Анатолійович Поліщук
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА АВТОМАТИЧНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ НАКОПИЧЕНИХ ПОХИБОК ІНТЕГРУЮЧИХ ГІРОСКОПІЧНИХ АКСЕЛЕРОМЕТРІВ PDF
Олександр Олексійович Добржанський
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА СКОРОЧЕНИМ ОБ’ЄМОМ ТРАЄКТОРНИХ ВИМІРЮВАНЬ PDF
Андрій Анатолійович Завада
МЕТОДИ ТА АПАРАТУРА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ АЕРОІОНІВ В ІОНІЗОВАНОМУ ПОВІТРІ PDF
Оксана Леонідівна Коренівська
УЗАГАЛЬНЕНА АРХІТЕКТУРА СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ BUSINESS INTELLIGENCE У РОЗШИРЕНОМУ ТЛУМАЧЕННІ PDF
Ігор Анатолійович Круковський
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ РАДІОПЕРЕШКОД ДЛЯ ПОДАВЛЕННЯ ШИРОКОСМУГОВИХ ЛІНІЙ РАДІОЗВ’ЯЗКУ PDF
Олександр Миколайович Кубрак
ОСОБЛИВОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ДІЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОНИКНОСТІ РІДИНИ, ЩО ПРОТІКАЄ КРІЗЬ КАПІЛЯР PDF
Дмитро Сергійович Морозов
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ШИРОКОСМУГОВИХ ГРЕБЕНЕВИХ РУПОРНИХ АНТЕН PDF
Володимир Володимирович Павлюк
МЕТОД ПОБУДОВИ ОПУКЛИХ ПРОДОВЖЕНЬ КВАДРАТНИХ ПОЛІНОМІВ НА КОМБІНАТОРНИХ МНОЖИНАХ PDF
Оксана Сергіївна Пічугіна
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ДВОВИМІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ПРИЛАДОВІЙ СИСТЕМІ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН PDF
Юрій Олександрович Подчашинський
МЕТОД ПРОМЕНІВ ПРОВІДНОСТЕЙ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ФАНТОМА В ЕЛЕКТРОІМПЕДАНСНІЙ ТОМОГРАФІЇ PDF
Ірина Олександрівна Рибіна
ДИФРАКЦІЯ ПЛОСКОЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ХВИЛІ НА РУПОРНІЙ АНТЕНІ PDF
Ольга Леонідівна Сидорчук
ВИМІРЮВАННЯ СПЕКТРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ ПОТУЖНОСТІ НИЗЬКОІНТЕНСИВНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ PDF
Юрій Олексійович Скрипник, Костянтин Леонідович Шевченко, Олексій Анатолійович Ваганов, Олексій Пилипович Яненко
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ НАПРАВЛЕНОГО ХВИЛЕВІДНОГО ВІДГАЛУЖУВАЧА В УМОВАХ НИЗЬКОІНТЕНСИВНИХ СИГНАЛІВ PDF
Володимир Петрович Куценко