Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки

Вісник ЖДТУ сер. технічні науки – науковий журнал в галузі технічних наук, заснований у квітні 1994 р. Журнал зареєстровано ВАК України, як фахове видання з технічних наук, що випускає Житомирський державний технологічний університет 2 рази на рік.

Журнал публікує виключно нові результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень за тематикою журналу, що не були раніше опубліковані в інших наукових виданнях в Україні або за кордоном.

Матеріали для розміщення у журналі можуть подаватися українською, російською та англійською мовами. Журнал поширюється на території України та за кордоном.

Склад редакційної колегії представлений провідними науковцями України, Білорусі, Болгарії, Польщі, Німеччини, Словаччини, Латвії. Редакційна колегія приймає до розгляду оригінальні наукові статті за такими напрямками:

  • прикладна механіка, галузеве машинобудування;
  • телекомунікації та радіотехніка,
  • автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
  • інженерія програмного забезпечення, комп’ютерна інженерія;
  • автомобільний транспорт;
  • гірництво.

Основні завдання журналу:

  • узагальнення та аналіз виробничого досвіду за наведеними вище напрямками;
  • встановлення закономірностей і залежностей впливу природних і технологічних факторів на процеси, які відбуваються у наведених вище галузях науки;
  • забезпечення можливості ознайомлення з новими науковими і практичними результатами у наведених вище галузях науки, а також безпосередньої участі в публікаціях вчених, викладачів, аспірантів, студентів відповідних спеціальностей і спеціалістів підприємств.

Практична цінність статей зумовлена наявністю актуальних науково-дослідних тем, пов’язаних безпосередньо з напрямками досліджень авторів.

Рівень унікальності досліджень підкріплюється наявністю патентів авторів, а саме близько 5 патентів представляються в кожному випуску журналу.

Більшість наукових досліджень, що висвітлені в статтях, зумовлені виробничими потребами, про що свідчить наявність договорів та співпраця з підприємствами України.

Журнал представлено у базах даних: Index Copernicus, DOAJ, Google Scholar та ін.

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

ISSN 2522-1779 (Online), ISSN 1728-4260 (Print)


Зображення домашньої сторінки журналу

Головний редактор – Москвін П.П. – д.т.н., проф.,  Житомирський державний технологічний університет (Україна);

 

Заступники головного редактора:

Мельничук П.П., д.т.н., проф.,  Житомирський державний технологічний університет (Україна); 

 

Відповідальний секретар – Левицький В.Г., доц., Житомирський державний технологічний університет (Україна);

 

Члени редакційної колегії:

Прикладна механіка, галузеве машинобудування

Грабченко А.І – д.т.н., проф. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (Україна);

Дімітров Л.В. – д.т.н., проф. Софійський технічний університет (Болгарія);

Клименко С.А. – д.т.н., проф. Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України (Україна);

Кирилович В.А. – д.т.н., доц. Житомирський державний технологічний університет (Україна);

Кузей А.М. – д.т.н., с.н.с. Фізико-технічний інститут НАН Білорусі (Білорусь);

Полонський Л.Г. – д.т.н., проф. Житомирський державний технологічний університет (Україна);

Харламов Ю.О. – д.т.н., проф. Житомирський державний технологічний університет (Україна).

 

Телекомунікації та радіотехніка. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Безвесільна О.М. – д.т.н., проф. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Україна);

Зіньковський Ю.Ф. – д.т.н., проф. проф. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Україна);

Даник Ю.Г. – д.т.н., проф. Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова (Україна);

Манойлов В.П. – д.т.н., проф. Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова (Україна);

Москвін П.П. – д.т.н., проф. Житомирський державний технологічний університет (Україна);

Подчашинський Ю.О. – д.т.н., проф. Житомирський державний технологічний університет (Україна);

Шевчик Р. – д.т.н., проф. Варшавський Політехнічний Університет (Польща).

  

Інженерія програмного забезпечення. Комп’ютерна інженерія

Коваль В.О. – д.ф-м.н., проф. Житомирський державний технологічний університет (Україна);

Панішев А.В. – д.т.н., проф. Житомирський державний технологічний університет (Україна);

Тімошин С.І. – д.ф-м.н., проф. Гомельський державний технічний університет імені П.Й. Сухого (Білорусь);

Ляшко С.І. – д.ф.-м.н., проф.,  член-кор. НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна).

 

Автомобільний транспорт

Громов Г.В. – д.т.н., проф. Інститут транспорту і звязку (Латвія);

Кравченко О.П. – д.т.н., проф. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (Україна);

Сазонов І.С. – д.т.н., проф. Білорусько-Російський університет (Білорусь);

Сахно В.П. – д.т.н., проф. Національний транспортний університет (Україна);

Сладковський О.В. – д.т.н., проф. Сілезький університет в Катовіце (Польща).

 

Гірництво

Дребенштедт К. – д.т.н., проф. Фрайберзька гірнича академія (Німеччина);

Кравець В.Г. – д.т.н., проф. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (Україна);

Жуков С.О. – д.т.н., проф. Криворізький національний університет (Україна);

Назаренко В.О. – д.т.н., проф. Національний гірничий університет (Україна);

Підвисоцький В.Т – д.геол.-мінерал.н., проф. Житомирський державний технологічний університет (Україна);

Яночко Ю. – д.т.н., проф. Технічний університет в Кошице (Словаччина).

 

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ
Житомирський державний технологічний університет
вул. Чуднівська 103, Житомир, Україна, 10005
e-mail: rvv@ztu.edu.ua 

Тел. 0412 22-89-18