Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки

Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки — науковий журнали в галузі технічних наук , який видає Житомирський державний технологічний університет. Заснований у квітні 1994 р. Журнал зареєстровано ВАК України як фахове видання з технічних наук .

Журнал виходить 4 рази на рік.

Приймає до друку наукові праці за напрямами:

  • Машинознавство.
  • Обробка матеріалів у машинобудуванні.
  • Прилади.
  • Інформатика.
  • Обчислювальна техніка та автоматизація.
  • Розробка корисних копалин.
  • Транспорт.
  • Радіотехніка та телекомунікації.
 
 Журнал представлено у базах даних:   WorldCat BASE ;  eLibraryGoogle Scholar

 

ISSN   1728-4260


Зображення домашньої сторінки журналу

Головний редактор:

Мельничук Петро Петрович, доктор технічних наук

Заступник головного редактора:

Панішев Анатолій Васильович, доктор технічних наук

Відповідальний секретар:

Полонський Леонід Григорович, доктор технічних наук

Члени редколегії:

Аверченков В.І. – д.т.н., проф., Брянський державний технічний університет (Росія);

Безвесільна О.М. – д.т.н., проф., Національний технічний університет України “КПІ”;

Бобир Т.І. – д.т.н., проф., Національний технічний університет України “КПІ”;

Бушля В.М. – к.т.н., доц., Лундський університет (Швеція);

Виноградов О.О. – д.т.н., с.н.с., Житомирський державний технологічний університет;

Грабченко А.І. – д.т.н., проф., Національний університет України “Харківський політехнічний інститут”;

Даник Ю.Г. – д.т.н., проф., Житомирський військовий інститут ім. С.П. Корольова національного авіаційного університету;

Дребенштедт К. – д.т.н., проф., Фрайберзька гірнича академія (Німеччина);

Зінковський Ю.Ф. – д.т.н., проф., Національний технічний університет України “КПІ”;

Клименко С.А. – д.т.н., проф., Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАНУ;

Коваль В.О. – д.ф.-м.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;

Манойлов В.П. – д.т.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;

Маяк М.М. – д.т.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;

Москвін П.П. – д.т.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;

Назаренко В.О. – д.т.н., проф., Національний гірничий університет (м. Дніпропетровськ);

Овандер Л.М. – д.ф.-м.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;

Оборський Г.О. – д.т.н., проф., Одеський національний технічний університет;

Овезгельдиєв А.О. – д.т.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;

Петров Е.Г. – д.т.н., проф., Харківський національний університет радіоелектроніки;

Подчашинський Ю.О. – д.т.н., доц., Житомирський державний технологічний університет;

Полонський Л.Г. – д.т.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;

Підвисоцький В.Т. – д.геол.-мінерал.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;

Рудзінський В.В. – д.т.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;

Сазонов І.С. – д.т.н., проф., Білорусько-Російський університет (Білорусь);

Самотокін Б.Б. – д.т.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;

Сахно В.П. – д.т.н., проф., Національний транспортний університет;

Танович Л. – д.т.н., проф., Бєлградський університет (Сербія);

Тімошин С.І. – д.т.н., проф., Гомельський державний технічний університет (Білорусь);

Толнай М. – д.т.н., проф. Братиславський технічний університет (Словаччина);

Хейфець М.Л. – д.т.н., проф., зам. академіка-секретаря відділення фізико-технічних наук Президії НАН (Білорусь);

Якубов Ф.Я. – д.т.н., проф., Кримський інженерно-педагогічний університет.

 

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ
Житомирський державний технологічний університет
вул. Черняховського 103, Житомир, Україна, 10005
e-mail: rvv@ztu.edu.ua

 

Журнал представлено в