Поточний номер

№ 1(83) (2019)
Опубліковано: 2019-07-03

Весь випуск

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

ГІРНИЦТВО

Переглянути всі випуски
ШАНОВНІ НАУКОВЦІ! З 1 вересня 2019 року НАЗВУ ЖУРНАЛУ ЗМІНЕНО. Відтепер видання має назву "ТЕХНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ". НАСТУПНИЙ ВИПУСК ЖУРНАЛУ ДИВ. НА САЙТІ http://ten.ztu.edu.ua/

"Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки” – науковий журнал в галузі технічних наук, заснований у квітні 1994 р. Журнал зареєстровано ВАК України, як фахове видання з технічних наук, що випускає Державний університет «Житомирська політехніка» 2 рази на рік.

Журнал публікує виключно нові результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень за тематикою журналу, що не були раніше опубліковані в інших наукових виданнях в Україні або за кордоном.

Матеріали для розміщення у журналі можуть подаватися українською, російською та англійською мовами. Журнал поширюється на території України та за кордоном.

Склад редакційної колегії представлений провідними науковцями України, Білорусі, Болгарії, Польщі, Німеччини, Словаччини, Латвії. Редакційна колегія приймає до розгляду оригінальні наукові статті за такими напрямками:

 • Автомобільний транспорт;
 • Галузеве машинобудування;
 • Прикладна механіка;
 • Біомедична інженерія;
 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
 • Телекомунікації та радіотехніка;
 • Гірництво.

Основні завдання журналу:

 • узагальнення та аналіз виробничого досвіду за наведеними вище напрямками;
 • встановлення закономірностей і залежностей впливу природних і технологічних факторів на процеси, які відбуваються у наведених вище галузях науки;
 • забезпечення можливості ознайомлення з новими науковими і практичними результатами у наведених вище галузях науки, а також безпосередньої участі в публікаціях вчених, викладачів, аспірантів, студентів відповідних спеціальностей і спеціалістів підприємств.

Практична цінність статей зумовлена наявністю актуальних науково-дослідних тем, пов’язаних безпосередньо з напрямками досліджень авторів.

Рівень унікальності досліджень підкріплюється наявністю патентів авторів, а саме близько 5 патентів представляються в кожному випуску журналу.

Більшість наукових досліджень, що висвітлені в статтях, зумовлені виробничими потребами, про що свідчить наявність договорів та співпраця з підприємствами України.

Журнал представлено у базах даних: Index Copernicus, DOAJ, Google Scholar та ін.

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Видання включено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» Категорії «Б».

ISSN 1728-4260 (Print)

Головний редактор

Соболевський Р.В. – д.т.н., професор, Державний університет «Житомирська політехніка»;

Заступник головного редактора:

Мельничук П.П. – д.т.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка»; 

Відповідальний секретар

Левицький В.Г., к.т.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка»;

 

Члени редакційної колегії:

Автомобільний транспорт:

Сладковський О.В. – д.т.н., проф., Сілезький університет в Катовіце (Польща);

Кравченко О.П. – д.т.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка»;

Сахно В.П. – д.т.н., проф., Національний транспортний університет.

Галузеве машинобудування:

Дімітров Л.В. – д.т.н., проф. Софійський технічний університет (Болгарія);

Клименко С.А. – д.т.н., проф. Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України;

Прикладна механіка:

Бобир М.І. – д.т.н., професор, член-кореспондент НАН України, директор механіко-машинобудівного інституту НТУУ «КПІ»;

Кирилович В.А. – д.т.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка»;

Кузей А.М. – д.т.н., с.н.с., Фізико-технічний інститут НАН Білорусі (Білорусь).

Біомедична інженерія:

Попов А.О. – к.т.н., доц., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Москвін П.П. – д.ф.-м.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка»;

Нікітчук Т.М. – к.т.н., доц., завідувач кафедри біомедичної інженерії та телекомунікацій, Житомирський державний технологічний університет.

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:

Філіпенко О.І. - д.т.н., проф., Харківський інститут радіоелектроніки;

Черепанська І.Ю. - к.т.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка».

Інженерія програмного забезпечення:

Ляшко С.І. – д.ф.-м.н., проф., член-кор. НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Морозов А.В. – к.т.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка».

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка:

Подчашинський Ю.О. – д.т.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка»;

Безвесільна О.М. – д.т.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Шевчик Р. – д.т.н., проф., Варшавський Політехнічний Університет (Польща).

Телекомунікації та радіотехніка:

Ципоренко В.В. – к.т.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка»;

Зіньковський Ю.Ф. – д.т.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Манойлов В.П. – д.т.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка»;

Гірництво:

Дребенштедт К. – д.т.н., проф., Фрайберзька гірнича академія (Німеччина);

Жуков С.О. – д.т.н., проф., Криворізький національний університет;

Завіеска Д. – д.т.н., проф., Варшавська політехніка (Польща);

Зуєвська Н.В. – д.т.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Собко Б.Ю. - д.т.н., проф., НТУ «Дніпровська політехніка»;

Яночко Ю. – д.т.н., проф., Технічний університет в Кошице (Словаччина).

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ
Державний університет «Житомирська політехніка»
вул. Чуднівська 103, Житомир, Україна, 10005
e-mail: rvv@ztu.edu.ua 

Тел. 0412 22-89-18