Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки

Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки — науковий журнали в галузі технічних наук , який видає Житомирський державний технологічний університет. Заснований у квітні 1994 р. Журнал зареєстровано ВАК України як фахове видання з технічних наук .

Журнал виходить 2 рази на рік.

Приймає до друку наукові праці за напрямами:

  • ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
  • ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
  • ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ
  • АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
  • ГІРНИЦТВО
 
 Журнал представлено у базах даних:   WorldCat BASE ; Ulrich's Periodicals DirectoryeLibraryGoogle Scholar

 

ISSN   1728-4260


Зображення домашньої сторінки журналу

Редакційна колегія:

Головний редактор – Євдокимов В.В., д.е.н., проф., ректор ЖДТУ

 

Заступники головного редактора:

Мельничук П.П., д.т.н., проф.,  ЖДТУ; 

Овезгельдиєв А.О. д.т.н., проф., ЖДТУ

 

Відповідальний секретар – Левицький В.Г., доц., ЖДТУ

 

Члени редакційної колегії:

Прикладна механіка, галузеве машинобудування

Грабченко А.І – д.т.н., проф. (Україна) 

Дімітров Л.В. – д.т.н., проф. (Болгарія);

Клименко С.А. – д.т.н., проф. (Україна);

Кирилович В.А. – д.т.н., доц. (Україна);

Кузей А.М. – д.т.н., с.н.с. (Білорусь);

Полонський Л.Г. – д.т.н., проф. (Україна);

Харламов Ю.О. – д.т.н., проф. (Україна).

 

Телекомунікації та радіотехніка. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Безвесільна О.М. – д.т.н., проф. (Україна);

Зіньковський Ю.Ф. – д.т.н., проф. (Україна);

Даник Ю.Г. – д.т.н., проф. (Україна);

Манойлов В.П. – д.т.н., проф. (Україна);

Москвін П.П. – д.т.н., проф. (Україна);

Подчашинський Ю.О. – д.т.н., проф. (Україна);

Шевчик Р. – д.т.н., проф. (Польща).

 

 

Інженерія програмного забезпечення. Комп’ютерна інженерія

Коваль В.О. – д.ф-м.н., проф. (Україна);

Панішев А.В. – д.т.н., проф. (Україна);

Тімошин С.І. – д.ф-м.н., проф. (Білорусь);

Ляшко С.І. – д.ф.-м.н., проф.,  член-кор. НАН України (Україна).

 

Автомобільний транспорт

Громов Г.В. – д.т.н., проф. (Латвія);

Кравченко О.П. – д.т.н., проф. (Україна);

Маяк М.М. – д.т.н., проф. (Україна);

Рудзінський В.В. – д.т.н., проф. (Україна);

Сазонов І.С. – д.т.н., проф. (Білорусь);

Сахно В.П. – д.т.н., проф. (Україна);

Сладковський О.В. – д.т.н., проф. (Польща).

 

Гірництво

Дребенштедт К. – д.т.н., проф. (Німеччина);

Кравець В.Г. – д.т.н., проф. (Україна);

Жуков С.О. – д.т.н., проф. (Україна);

Назаренко В.О. – д.т.н., проф. (Україна);

Підвисоцький В.Т – д.геол.-мінерал.н., доц. (Україна);

Яночко Ю. – д.т.н., проф. (Словаччина).

 

 

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ
Житомирський державний технологічний університет
вул. Черняховського 103, Житомир, Україна, 10005
e-mail: rvv@ztu.edu.ua

 Тел. 0412 22-89-18

Журнал представлено в