Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки

Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки — науковий журнали в галузі технічних наук , який видає Житомирський державний технологічний університет. Заснований у квітні 1994 р. Журнал зареєстровано ВАК України як фахове видання з технічних наук .

Журнал виходить 2 рази на рік.

Приймає до друку наукові праці за напрямами:

  • ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
  • ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
  • ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ
  • АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
  • ГІРНИЦТВО
 
 Журнал представлено у базах даних:   WorldCat BASE ; Ulrich's Periodicals DirectoryeLibraryGoogle ScholarResearchBib

 

ISSN   1728-4260


Зображення домашньої сторінки журналу

Редакційна колегія:

Головний редактор – Євдокимов В.В., д.е.н., проф., ректор, Житомирський державний технологічний університет (Україна);

Заступники головного редактора:
Мельничук П.П., д.т.н., проф., Житомирський державний технологічний університет (Україна);
Овезгельдиєв А.О. д.т.н., проф., Житомирський державний технологічний університет (Україна);

Відповідальний секретар – Левицький В.Г., доц., Житомирський державний технологічний університет (Україна);

Члени редакційної колегії:
Прикладна механіка, галузеве машинобудування
Грабченко А.І – д.т.н., проф. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (Україна);
Дімітров Л.В. – д.т.н., проф. Софійський технічний університет (Болгарія);
Клименко С.А. – д.т.н., проф. Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України (Україна);
Кирилович В.А. – д.т.н., доц. Житомирський державний технологічний університет (Україна);
Кузей А.М. – д.т.н., с.н.с. Фізико-технічний інститут НАН Білорусі (Білорусь);
Полонський Л.Г. – д.т.н., проф. Житомирський державний технологічний університет (Україна);
Харламов Ю.О. – д.т.н., проф. Житомирський державний технологічний університет (Україна).

Телекомунікації та радіотехніка. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Безвесільна О.М. – д.т.н., проф. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Україна);
Зіньковський Ю.Ф. – д.т.н., проф. проф. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Україна);
Даник Ю.Г. – д.т.н., проф. Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова (Україна);
Манойлов В.П. – д.т.н., проф. Житомирський державний технологічний університет (Україна);
Москвін П.П. – д.т.н., проф. Житомирський державний технологічний університет (Україна);
Подчашинський Ю.О. – д.т.н., проф. Житомирський державний технологічний університет (Україна);
Шевчик Р. – д.т.н., проф. Білостоцький технічний унівeрситeт (Польща).


Інженерія програмного забезпечення. Комп’ютерна інженерія
Коваль В.О. – д.ф-м.н., проф. Житомирський державний технологічний університет (Україна);
Панішев А.В. – д.т.н., проф. Житомирський державний технологічний університет (Україна);
Тімошин С.І. – д.ф-м.н., проф. Гомельський державний технічний університет імені П.Й. Сухого (Білорусь);
Ляшко С.І. – д.ф.-м.н., проф., член-кор. НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна).

Автомобільний транспорт
Громов Г.В. – д.т.н., проф. Інститут транспорту і звязку (Латвія);
Кравченко О.П. – д.т.н., проф. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (Україна);
Маяк М.М. – д.т.н., проф. Національний транспортний університет (Україна);
Рудзінський В.В. – д.т.н., проф. Житомирський державний технологічний університет (Україна);
Сазонов І.С. – д.т.н., проф. Білорусько-Російський університет (Білорусь);
Сахно В.П. – д.т.н., проф. Національний транспортний університет (Україна);
Сладковський О.В. – д.т.н., проф. Сілезький університет в Катовіце (Польща).

Гірництво
Дребенштедт К. – д.т.н., проф. Фрайберзька гірнича академія (Німеччина);
Кравець В.Г. – д.т.н., проф. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (Україна);
Жуков С.О. – д.т.н., проф. Криворізький національний університет (Україна);
Назаренко В.О. – д.т.н., проф. Національний гірничий університет (Україна);
Підвисоцький В.Т – д.геол.-мінерал.н., проф. Житомирський державний технологічний університет (Україна);
Яночко Ю. – д.т.н., проф. Технічний університет в Кошице (Словаччина).

 

 

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ
Житомирський державний технологічний університет
вул. Черняховського 103, Житомир, Україна, 10005
e-mail: rvv@ztu.edu.ua

 Тел. 0412 22-89-18

Журнал представлено в