№ 2(82) (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Методичні аспекти кількісної, якісної та часової оцінки параметрів надійності функціонування транспортних систем PDF
Віктор Васильович Аулін, Дмитро Вадимович Голуб 3-10
Результати експериментального дослідження впливу переміщення підресореної маси на поперечну стійкість автомобіля PDF
Андрій Леонідович Башинський, Сергій Анатолійович Осташевський, Павло Михайлович Малахов 11-20
Характеристика концепції щодо впровадження раціонального забезпечення регіонального вантажного АТП запасними частинами PDF
Віктор Вікторович Біліченко, Володимир Андрійович Макаров, Тамара Володимирівна Макарова, Олег Павлович Антонюк 21-24
Дослідження техніко-експлуатаційних показників автобусного маршруту «надвірна – Івано-Франківськ» через с.м.т. Богородчани та через с. Тисменичани PDF
Іван Михайлович Богатчук, Ігор Богданович Прунько, Михайло Іванович Богатчук 25-32
Аналіз стійкості стаціонарних станів нелінійної моделі колісного екіпажу PDF
Володимир Григорович Вербицький, Валерій Григорович Хребет, Алла Миколаївна Єфименко 33-38
Оценка и повышение тягово-сцепных качеств транспортного средства на основе применения целевой функции, объединяющей электрические и механические характеристики PDF (Русский)
Юрай Герлици, Екатерина Александровна Кравченко, Владимир Хаусер, Николай Иванович Горбунов, Александр Петрович Кравченко, Светлана Юрьевна Сапронова, Виктор Петрович Ткаченко 39-46
Опис фронтального зіткнення автомобілів в моделі системи нелінійних осциляторів PDF
Роман Володимирович Зінько, Олександр Миколайович Маковейчук, Вячеслав Іванович Тодавчич 47-52
Порівняння експлуатаційних показників якості автотранспортних засобів PDF
Олександр Миколайович Іванушко 53-62
Викиди оксидів азоту при використанні дизельного біопалива PDF
Руслана Віталіївна Колодницька 63-68
Результати експериментальних досліджень дизеля Д-243 при додаванні води до повітряного заряду PDF
Анатолій Олександрович Корпач, Геворг Арменович Аванян, Дмитро Олександрович Примак, Андрій Васильович Савчук 69-73
Сучасні підходи до моделювання зовнішніх форм легкового автомобіля в 3D середовищі PDF
Володимир Петрович Кужель, Антоніна Героніївна Буда, Андрій Русланович Юров 74-82
Моніторинг автомобільних системна основі аналізу діагностичних сигналів PDF
Юрій Юрійович Кукурудзяк, Дмитро Олександрович Галущак 83-87
Визначення витрати палива та концентрацій шкідливих речовин за прогріву двигуна легкового автомобіля в умовах низьких температур середовища PDF
Наталія Олександрівна Кухтик 88-93
Визначення кількості підприємств технічного сервісу на основі аналізу транспортного потоку PDF
Олександр Анатолійович Левківський 94-98
Використання нейромережевих технологій в управлінні якістю процесів технічного обслуговування та ремонту автомобілів PDF
Сергій Миколайович Мастепан 99-104
Вплив на потужність двигуна колісної машини механічних втрат при відключенні циліндрів PDF
Андрій Олександрович Молодан 105-110
Дослідження процесу буксування одиничного автомобільного колеса PDF
Євген Григорович Опанасюк, Дмитро Богданович Бегерський, Юрій Олександрович Кубрак, Олександр Євгенович Опанасюк 111-117
Методика оптимізації спільного розкладу парку магістральних автомобілів при наявності часових обмежень PDF
Георгій Семенович Прокудін, Мирослав Стефанович Оліскевич 118-126
Аналіз існуючих методів коригування норм показників діяльності підприємств автомобільного транспорту PDF
Вікторія Юріївна Рижова 127-135
Вдосконалення методу діагностики циліндро-поршневої групи двигуна автомобіля PDF
Ірина Юріївна Сараєва, Михайло Валерійович Мілентьєв 136-142
Вплив конструктивних і експлуатаційних факторів на показники маневреності метробуса PDF
Володимир Прохорович Сахно, Віктор Михайлович Поляков, Світлана Михайлівна Шарай, Олег Євгенович Омельницький 143-151
Особливості роботи еластичного колеса як складного механізму PDF
Анатолій Петрович Солтус, Сергій Михайлович Черненко, Едуард Сергійович Клімов, Андрій Анатолійович Черниш, Олександр Гаврилович Маслов 152-159
Визначення складності автобусного маршруту за умовами експлуатації PDF
Сергій Петрович Чуйко 160-165

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Спосіб обробки круглої зовнішньої різьби з великим кроком PDF
Сергій Сергійович Некрасов, Андрій Юрійович Довгополов, Сергій Олегович Чигрин, Іван Володимирович Калюжний 166-173

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Розрахунок коефіцієнта трансформації п’єзокерамічного трансформатора з секторними електродами PDF
Костянтин Вікторович Базіло 179-184
Дослідження поведінки динамічно-настроюваного чутливого елемента PDF
Олена Миколаївна Безвесільна, Андрій Геннадійович Ткачук 185-188
Автоматизація кількісного аналізу структури композиційних матеріалів PDF
Олена Вікторівна Сухова, Юлія Володимирівна Сироватко 189-194
Розробка фазообертача для керування телевізійними сигналами з лінійною та коловою поляризацією PDF
Михайло Дем’янович Гераїмчук, Антон Сергійович Антоненко 215-224
Антени цифрового ефірного телебачення PDF
В’ячеслав Пилипович Манойлов, Петро Петрович Мартинчук, Владислав Вікторович Чухов, Олександр Федорович Дубина 225-231
Автомодуляційний режим кристалізації в технології низькотемпературного синтезу гетероструктур GахIn1-хР- GaAs PDF
Павло Петрович Москвін, Сергій Іванович Скуратівський 232-240

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

Реалізація та дослідження алгоритму криптографічного захисту даних з відкритим ключем на основі нейронної мережі PDF
Сергій Іванович Бондарчук, Вікторія Наумівна Ковальчук, Андрій Михайлович Ковальчук, Андрій Анатолійович Єфіменко 195-203

ГІРНИЦТВО

Вплив вологи на колірні характеристики природного каменю PDF (English)
V. V. Korobiichuk, R. V. Sobolevskyi, O. M. Sydorov, V. I. Shamrai, V. O. Shlapak 241-246
Крайові ефекти вибуху зарядів складної форми PDF
Віктор Георгійович Кравець, Азер Шукюров, Павло Анаталійович Гонтарь, Анатолій Леонідович Ган, Валентин Вацлавович Коробійчук 247-252
К вопросу о фактическом количестве одновременно взорвавшихся скважинных зарядов PDF (Русский)
Анатолій Олександрович Кузьменко, Ольга Миколаївна Чала, Олена Степанівна Тарасюк 253-258
Моделювання блоків природного каменю на основі методів моделювання цифрових поверхонь PDF (English)
Volodymyr Levytskyi, Artur Makhno, Andrii Panasiuk, Vasyl Mamrai 259-267
Дослідження параметрів анкерних систем для кріплення похилих виробок PDF
Роман Миколайович Терещук 268-276
Техніко-економічне обґрунтування вибору діаметру свердловинного заряду для проведення буропідривних робіт на кар’єрах PDF
Олександр Олександрович Фролов, Ілля Дмитрович Литвинчук 277

Біомедична інженерія

Аналіз можливостей використання середовищ комп’ютерної математики для розв’язку задач оптимізації систем PDF
Жанна Миколаївна Хоменко 174-178

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Підходи щодо оцінювання ресурсу технічних об’єктів та систем PDF
Людмила Володимирівна Кузьмич 204-207
Дослідження методів ідентифікації та визначення параметрів руху транспортних засобів в системі доступу на закритий об’єкт PDF
Юрій Олександрович Подчашинський, Оксана Олександрівна Лугових, Ольга Русланівна Немчак 208-214